Inloggen
Gezagvoerder

Hissink, Hendrik

Naam: Hissink, Hendrik
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
PRINSES AMALIA 1874 Vracht-/passagiersschip Steamship 8320 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Hissink werd geboren ca. 1848 te Amsterdam als zoon van Hendrik Hissink en Anne Maria Jeanne Kosterman.

Hij trouwde te Zwolle op 29 mei 1878 met Petronella Elisabeth Doijer, geboren te Amsterdam c. 1853 als dochter van Assuerus Doijer en Catharine Marguerite Madelaine Lamaison.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Hissink werd met vlagnummer 954 per 07 januari 1909 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1909 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd H.Hissink, oud-gezagvoerder op de grote vaart, wonend in de Jan Luykenstraat 96 te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.C.Haacke. 023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Bijlagen van de Bestuursvergadering dd 31 augustus 1882 (Stadsarchief Amsterdam 491-38) bevindt zich een brief dd 19 juli 1882 van de Filiaal-inrichting van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Amsterdam waarin melding wordt gemaakt van getuigschriften  voor “gezagvoerders die een uitmuntend of wel een zeer goed Extract Journaal hebben gehouden en wel een uitmuntend getuigschrift voor …”  H.Hissink als gexzagvoerder van de “Prinses Amalia”.042+

 

In de notulen van de Algemene vergadering van Zeemanshoop dd 12 september 1882 staat vermeld: “De Heer van Ketwich bericht dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft bekroond met de … gouden medaille … kapt. H.Hissink … “ (betreft een goed bijgehouden scheepsjournaal).023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A..J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 07 mei 1884 staat: “De Voorzitter … geeft het woord aan den Heer van Hasselt om de bekrooningen aan Scheepsgezagvoerders uittereiken aan kapitein W.P.Harten, H.C.Haacke en R.J.Weber een brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij aan hen namens den Koning, de Zilveren Medaille wegens uitmuntende Scheepsjournalen wordt toegekend en Getuigschriften van het Kon.Ned.Metereol.Instituut te Utrecht aan de gezagvoerders W.P.Hansen, R.J.Weber, H.Hissink, G.R. van der Woude en H. de Jonge … 023.

 

H.Hissink was van 1909-1928 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        954                       1909-1919     geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Hissink als gezagvoerder gedurende:

*    1882 t/m 1883 op het schroefstoomschip “Prinses Amalia”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 3495 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” (1870) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.Hissink vervoerde vanuit Amsterdam met de “”Prinses Amalia” troepentransporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen:

*                                                                                                                                     Vertrek 28 januari 1882. Aankomst 15 maart 1882 na 46 dagen. 2 officieren en 43 manschappen. Onderweg was 1 manschap overleden.

*    Vertrek 14 oktober 1882. Aankomst 30 november 1882 na 47 dagen. 3 officieren en 76 manschappen. Bij aankomst ontbrak 1 manschap om onbekende reden.

*    Vertrek 28 februari 1883. Aankomst 14 april 1883 na 45 dagen. 2 officieren en 33 manschappen.

*                                                                                                                                     Vertrek 25 juli 1883. Aankomst 06 september 1883 na 43 dagen. 1 officier en 32 manschappen.