Inloggen
Gezagvoerder

Borst, Eltje

Naam: Borst, Eltje
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
CATHARINA CORNELIA 1858 Galjoot Sailing Vessel 15361 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Eltje Borst werd geboren te Schiermonnikoog op 21 september 1831 als zoon van Teunis Feyes Borst en Sjouk/Sjoek Eltjes de Wilde.

Hij trouwde te Schiermonnikoog als gezagvoerder op 24 augustus 1864 met Willemtje Jacobus Mellema, geboren te Schiermonnikoog op 01 september 1831 als dochter van Jacobus Teunis Mellema en Willemtje Willems Stachouwer. Zij overleed op 22 april 1916 te Amsterdam op de leeftijd van 84 jaar als weduwe van Eltje Borst.

Eltje Borst overleed op 21 juli 1879 op de Coolsingel te Rotterdam. Hij staat in de overlijdensakte te boek als “zeeman”, wonende te Schiermonnikoog.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.T.Borst was met vlagnummer 66 in de periode 1862 t/m 1879 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.Borst als gezagvoerder gedurende:

  • 1863 t/m 1868 van de galjoot “Catharina Cornelia”, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 140 ton o.m., varend voor E.Y.Post te Amsterdam. Het schip is in 1868 gestrand en vol water geraakt;

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

  1. Borst Catharina Cornelia 26 april 1862

In de Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardij wordt in de afleveringen 1869, 1875 en 1877 geen kapitein E.T.Borst genoemd. Dit is nagekeken omdat hij in de overlijdensakte uit 1879 nog als zeeman wordt aangeduid. Kennelijk is hij niet in de rang van gezagvoerder overleden.

Overige bijzonderheden

“Van 1862 tot 1868 is Borst kapitein op de kof Catharina Cornelia, dragende 76 lasten, metende 143 tonnen, gebouwd in 1858. De rederij is E.Y.Post & Zn in Amsterdam. Post was van vaders kant afkomstig van Schiermonnikoog en van moeders kant van Ameland. Hij was, evenals F.C.Jaski, na een loopbaan als stuurman en kapitein, neergestreken in Amsterdam en was aldaar boekhouder, waterklerk en shipshandler voor verschillende eilander kapiteins.

Borst sloot zich aan bij het zeemanscollege op S’oog en kreeg no 66. Op 19 november 1868 wordt bericht dat de Catharina Cornelia is gestrand en vol water gelopen. Pas in 1870 wordt het schip als verloren beschouwd.

Tot aan zijn overlijden in 1879 komt Borst nog wel voor in het kapiteinsregister, maar een schip wordt daarbij niet vermeld. In die periode blijft hij ook nog lid van het zeemanscollege op Schiermonnikoog.” 061

Zie wat betreft dit schip en zijn kapiteins de aantekening bij Foppe Hoeksma Feyes Coerkamp

NRC 13 januari 1869114

Baltishport, 4 januari. Op de 3e januari, is het Noorweegse schip FREDRIK STANG, kapt. Pedersen, nadat het gebleken was dat het geen laadruimte genoeg had om de uit het Nederlandse galjootschip CATHARINA CORNELIA, kapt. E. Borst, geborgen lading talk, bestemd naar Londen, in te nemen, in ballast van hier naar Dantzig (opm: Gdansk) vertrokken.