Name ship: MERCURIUS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1909
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: William Hamilton & Co. Ltd., Port Glasgow, Great Britain
Yardnumber: 208
Date Laid Down:
Launch Date: 1909-10-18
Delivery Date: 1909-11-00
Technical Data

Engine Manufacturer: David Rowan & Co., Port Glasgow, Great Britain
Engine Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1400
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 21, 35 & 57-39
Speed in knots: 10.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2863.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1824.00 Net tonnage
Deadweight: 4030.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 215000 Cubic Feet
Bale: 204000 Cubic Feet
 
Length 1: 327.60 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 44.20 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 18.50 Feet (British) ***Unknown***
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-11-00 MERCURIUS
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PLWV
Additional info:

Date/Name Ship 1918-04-00 MERCURIUS-2516
Manager: United States Navy, Naval Overseas Transport Service, U.S.A.
Owner: United States Navy, Naval Overseas Transport Service, U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: U.S.A.
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1919-06-00 MERCURIUS
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1918-03-00: Op 21 maart 1918 te door de Amerikaanse regering in beslag genomen ingevolge het Droit D’Angerie en onder Amerikaanse vlag gebracht.
In juni 1919 weer aan de eigenaren teruggegeven.

1925-01-07: Final Fate: Het vrachtschip ss. 'MERCURIUS' (1909) van de KNSM, op weg van Valencia naar Amsterdam, loopt als gevolg van een navigatiefout bij Gibraltar op de Pearl Rock en breekt vervolgens in stukken. De bemanning kan hierbij worden gered.

Op reis met een lading zout, sinaasappelen, wijn en overig stukgoed van Tarragona via Valencia naar Amsterdam vertrok de MERCURIUS op 5 januari 1925 van Valencia. Varend in de straat van Gibraltar stootte het schip op 7 januari 1925 om 16.30 uur plotseling hevig. Zij maakte onmiddellijk water. De reddingsboten werden buiten boord gedraaid en de deklast werd geworpen. Er werd om hulp geseind en des avonds kwam het Deense bergingsvaartuig Freya nabij, dat echter wegens de woelige zee niet langszij kon komen. Des nachts brak het voorschip voor de brug en men besloot het schip te verlaten. Om 07.30 uur des morgens op 8 januari 1925 ging de bemanning over op de ook te hulp gesnelde sleepboot Express. De MERCURIUS, die op de Pearl Rock was gestoten, die zich geheel onder water bij Tarifa bevindt, werd totaal wrak. Een deel der lading kon nog worden geborgen. De stranding vond plaats bij goed zicht en goed weer. De schuld is gelegen in roekeloze navigatie van de gezagvoerder, die zijn koers niet zo dicht langs deze rots onder water had mogen nemen.

Ship Masters Data

Date from: 1925
Captain: Schaap, C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description:
Image type: Photo

Description:
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

NRC 241009
Rotterdam, 23 oktober. Het te Port Glasgow voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam in aanbouw zijnde stoomschip MERCURIUS, dat 18 oktober te water werd gelaten, wordt van staal en volgens het Isherwood-systeem met een verhoogd achterdek gebouwd. De boeg worden speciaal versterkt om ijs te kunnen forceren. De afmetingen zijn: Lang 338 voet, breed 44 voet, 3 duim en hol tot het opperdek 21 voet. De machines zijn van het triple expansiesysteem met cylinders van 22½, 33 en 57 Eng. duim middellijn bij een slag van 39 Eng. duim. De stoom wordt geleverd door drie aan één zijde stookbare ketels, die een middellijn hebben van 11 voet 9 duim en een lengte van 11 voet 6 duim. De ketels werken met een stoomdruk van 180 lbs. en zijn voorzien van en geforceerde trekinrichting. Na de tewaterlating werd dit stoomschip naar Glasgow gesleept om van de machines te worden voorzien.

AH 181109
Scheepsbouw. (geen datum). Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Heden is alhier aangekomen het door de heren William Hamilton & Co. te Port Glasgow voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij nieuw gebouwde schroefstoomschip MERCURIUS, na te Port Glasgow een goed geslaagde proeftocht gehouden te hebben, waarbij met vol beladen schip gemakkelijk een snelheid van 11,4 Eng. mijl behaald werd. Dit is het eerste schip, dat voor Nederlandse rekening gebouwd is, volgens het “Isherwood'' systeem (langsscheepse spanten). Het stoomschip, dat lang is, 338 voet, breed 44 voet en een draagvermogen heeft van 4.000 ton draaggewicht met 5.000 ton (van 40 cub. vt.) maatvermogen is een zeer modern tussendekschip, dat in alle opzichten voldoet aan de eisen, die in de tegenwoordige tijd, gesteld kunnen worden aan een schip gebouwd voor het vervoer van stukgoederen. Het schip heeft twee dubbele laadmasten, met 10 laadbomen, 10 stoomlieren en 4 laadruimen, terwijl onder het brugdek bovendien een laadruimte van 200 ton ruimte gelaten is. Het schip is verder voorzien van een laadboom, plaatsbaar aan alle ruimen, geschikt om zware lasten tot 25 ton van 1.015 kg te lichten, terwijl de afmetingen van de luiken, met het oog op gemakkelijke inlading van alle soorten goederen zeer ruim genomen zijn en voor het grootluik 31 bij 16 voet en voor de andere luiken 28 bij 16 voet en 24 bij 16 voet bedragen. Voor de equipage is een afzonderlijke schafthut voor matrozen en stokers ingericht met ziekenhut en wasplaats met stortbad. De machines en ketels zijn gebouwd door David Rowan & Co. te Glasgow. De drie stoomketels met een totaal verwarmend oppervlak van 4.500 vierkante Eng. voet en voorzien van een inrichting voor Howden's geforceerde trek, leveren stoom aan een triple-expansie machine, waarvan de cilinderdiameter 21, 35 en 37 en de slaglengte 39 Eng. duim bedraagt. De verlichting van het schip geschiedt geheel door middel van elektriciteit.

NRC 191109
Rotterdam, 18 november. Heden arriveerde het te Port Glasgow gebouwde stoomschip MERCURIUS. Het schip zal dienst doen in de opgerichte Noord-Levant lijn. (opm.: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)

DC 080125
Gibraltar, 7 januari. Het stoomschip MERCURIUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is bij Pearl Rock, op de Spaanse kust, tegenover Gibraltar, gestrand. Het verkeert in een gevaarlijke positie. Sleepboten zijn ter assistentie vertrokken.
Gibraltar, 8 januari. Reuter. Tengevolge van het slechte weer was er weinig kans om de MERCURIUS van de K.N.S.M. te redden. De bemanning is hedenmorgen aan land gegaan. Het reddingswerk om de lading uit 2 ruimen te bergen, waar het water reeds was binnengedrongen, wordt krachtig voortgezet.

NRC 180125
Het vergaan van het stoomschip MERCURIUS.
Een verslaggever te Amsterdam heeft gisteravond een onderhoud gehad met een lid van de bemanning van het stoomschip MERCURIUS van de K.N.S.M., welke bemanning gisteren met het stoomschip REMBRANDT van de Maatschappij Nederland is teruggekeerd.
Omtrent het vergaan van de MERCURIUS vernam hij het volgende:
Donderdag 7 januari, half 5 's middags, strandde de MERCURIUS bij Pearlrock, ongeveer 8 mijl van Gibraltar. Aan boord van de MERCURIUS voelde men drie harde schokken. Het schip zat onmiddellijk muurvast en begon naar bakboordzijde over te hellen. Het water kwam dadelijk uit de pijlkokers van de voortanken naar boven. Onmiddellijk kwamen uit Gibraltar sleepboten en het bergingsvaartuig FREA, heeft het bergingscontract gemaakt op de basis no cure no payment. Het weer was bij de stranding goed; kalme zee, doch veel stroom. ‘s Avonds was het weer slechter; het water sloeg overboord. Men besloot het schip nog niet te verlaten. De zee werd 's nachts steeds woester en men vroeg de in de nabijheid gebleven FREA om hulp, doch wegens de lage waterstand kon geen hulp worden verleend. Terwijl de gehele bemanning nog aan boord was, begon de MERCURIUS om twee uur 's nachts, te kraken. Om drie uur liep het water in de machinekamer, deze werd dadelijk droog gepompt. 's Morgens om 7 uur kwam de sleepboot bij het schip. De scheepsraad besloot het. schip te verlaten, hetgeen geschiedde met de stuurboord-reddingboot in drie ploegen.
De sleepboot bracht allen naar Gibraltar, waar zij werden ontvangen door de agent van de K.N.S.M., tevens Nederlandse consul, mr. Turner. De matrozen en stokers werden ondergebracht in het Zeemanshuis, de officieren in het Victoriahotel. Dezelfde dag is het schip langzamerhand gebroken. Enkele gedeelten zijn boven water gebleven. De kapitein bleef aan boord van de FREA voor de berging van schip en lading, bestaande uit wijn en sinasappelen. Deze is echter grotendeels verloren. Een paar dagen daarna hebben strandjutters verschillende dingen gestolen. In de nabijheid van de MERCURIUS liggen ongeveer 18 wrakken van schepen, die daar in de loop van de jaren zijn vergaan.

NRC 240225
RAAD VOOR DE SCHEEPVAART. Het vergaan van het stoomschip MERCURIUS.
De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de stranding van het stoomschip MERCURIUS in de Straat van Gibraltar op 7 januari 1925.
Het schip was eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Er bestond voor deze. zaak grote belangstelling; de ruime zaal was geheel gevuld met publiek. Het eerst werd gehoord de gezagvoerder, de heer C. Schaap. Deze werd er door de voorzitter, mr. Kirberger, op gewezen, dat de commissie uit de Raad van mening is, dat de ramp van de MERCURIUS aan de nalatigheid van de kapitein is te wijten. Op een vraag van de voorzitter antwoordde de kapitein, dat hij reeds 6 jaar als zodanig in dienst was en dat hij de Middellandse Zee goed kende. De MERCURIUS was op weg van Valencia naar Amsterdam en telde 28 koppen bemanning. Men had een volle lading en een deklast. De diepgang bedroeg voor 51½ dm., achter 63 dm. bij vertrek van Valencia. Het weer was goed, wind oostelijk, matige tot frisse koelte, licht bewolkte lucht, matige zee, goed zicht. De 7e januari werd Europa Pt. gepasseerd te 3 uur 55 min. des middags op 1' afstand in de peiling NNW 1/8 W. magn. Deze afstand is, naar de mening van de kapitein, beslist nauwkeurig. Hij bevond zich van 2 uur af voortdurend op de brug, behoudens enkele keren, dat hij voor niet langer dan 1 à 2 minuten naar de kaartkamer was gedaan voor het raadplegen van de kaarten, o.a. blue back Western Part Mediterranean, waarop een duidelijke plankaart van Straat Gibraltar voorkomt. Voorts lag er een Admiral plankaart van de Straat Gibraltar. De Kapitein had beide kaarten geraadpleegd. Hij voer reeds, naar hij mededeelde, 22 jaar bij de Koninklijke, waarvan de langste tijd op de Middellandse Zee. Omstreeks 4 uur, toen de Europa Pt. werd gepasseerd, was de koers WZW. Toen de 1e stuurman door de tweede stuurman werd afgelost, zijn beiden naar de kaartenkamer gegaan; de eerste stuurman is toen nog naar de kapitein gegaan, vóór bij definitief van de brug ging en had gezegd: Denk er om, er liggen bij Carnero Pt. stenen. De kapitein had geantwoord: Ja, dat weet ik, dat zijn de parelrotsen. Precies om kwart over vier liet de kapitein de koers veranderen van WZW tot WtZ; hij meende daardoor ½ mijl vrij te lopen van de parelrotsen. Hij had zo gestuurd om de heersende stroom te ontwijken. Hij deelde voorts op een vraag van de voorzitter mee, dat hij de reis zooveel mogelijk had willen bekorten. Om 4 uur 20 min. was, naar de kapitein verder verklaarde, Carnero Pt. dwars in peiling. De 2e stuurman peilde tegelijkertijd, Europa Pt., doch hij heeft daarvan niets aan de kapitein gezegd. Om half vijf stootte het schip hevig en begon direct water te maken, terwijl het voorschip naar bakboord overhelde. De kapitein begreep terstond dat het schip op de Parelrotsen moest zitten; hij liet de machine stoppen en achteruit werken. Direct na de stranding zijn de noodseinen gehesen. Met een Japanse boot werd draadloos contact verkregen. De kapitein vroeg aan dit schip in Gibraltar te waarschuwen, dat de MERCURIUS vast zat. Later is het Deense  bergingsvaartuig FREYA gekomen; met dit vaartuig is contract opgemaakt voor de berging van de lading. Daarvan zijn gered 200 vaten wijn en 1100 kisten fruit. In de nacht van 7 op 8 januari brak het schip vóór de  brug en het water drong de bunkers binnen. De volgende ochtend heeft de bemanning het schip verlaten; zij werd door de in de nabijheid liggende sleepboot naar Gibraltar gebracht. De kapitein bleef op de FREYA achter om te zien, of er nog iets van de MERCURIUS te redden viel. Deze sloeg echter spoedig wrak. Als getuige werd nog gehoord de tweede stuurman K.A. Sieswerda. Zijn verklaring wierp geen nieuw licht in de zaak. De inspecteur voor de scheepvaart, de heer v.d. Boom, was van oordeel, dat de ramp onder omstandigheden had plaats gevonden, alleszins bezwarend voor de kapitein. Het was mooi weer, de zee was rustig, de kapitein stond op de brug. Hij vaart reeds 22 jaar bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. en mag geacht worden goed bekend te zijn op de Middellandse Zee. De eerste stuurman heeft hem nog gewezen op het gevaar van de stenen en uit zijn antwoord “dat zijn de Parelrotsen" blijkt wel, dat deze waarschuwing goed tot hem doorgedrongen is.
Kapitein Schaap stond bekend als een goed, ervaren en bezadigd man. Niemand begrijpt, dat hem dit ongeluk overkomen is. Volgens spr. kan het alleen te wijten zijn aan overmoed. Bij ervaren gezagvoerders komt die overmoed wel eens meer voor. Spreker acht het noodzakelijk, dat de kapitein enige tijd zijn bevoegdheid om als gezagvoerder dienst te doen wordt ontnomen. Wat de tijd betreft, dat deze schorsing moet duren, bij de bepaling hiervan zal de Raad, wel rekening willen houden met de gunstige antecedenten van de kapitein en de verzachtende omstandigheden. De kapitein verklaarde tenslotte, dat hij het gebeurde ten zeerste betreurt. De Raad zal later uitspraak doen.