Name ship: IDA WESTERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5239204
Nat. Official Number: 1719 B GRON 1936
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Van Goor & Spiekman, Zwartsluis, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: R. Cock & P.K. Harris, Appledore, Great Britain
Yardnumber: 187
Date Laid Down:
Launch Date: 1935-00-00
Delivery Date: 1936-07-09
Technical Data

Engine Manufacturer: Deutz A.G., Motorenfabrik, Cologne (Köln), Germany
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz (1925) Type (280x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 276.00 Net tonnage
Deadweight: 780.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 45.72 Meters Registered
Beam: 8.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.66 Meters Depth, moulded
Draught: 3.20 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1936-00-00: Gekocht als casco, afgebouwd en motorinbouw bij van Goor & Spiekman, Zwartsluis.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-06-30 IDA WESTERS
Manager: Jan Westers, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Westers, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEVH
Additional info:

Date/Name Ship 1937-09-29 ORIENTE
Manager: Compañia Anonima de Navegación de Carenero, Caracas, Venezuela
Owner: Compañia Anonima de Navegación de Carenero, Caracas, Venezuela
Shareholder:
Homeport / Flag: La Guaira / Venezuela
Callsign:
Additional info: £ 15.000,--

Date/Name Ship 1944-00-00 SAN FERNANDO
Manager: Cia Anon Venezolana de Navigation, La Guaira, Venezuela
Owner: Cia Anon Venezolana de Navigation, La Guaira, Venezuela
Shareholder:
Homeport / Flag: La Guaira / Venezuela
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1949-00-00 MONAGAS
Manager: Jesus Vincent Romero, La Guaira, Venezuela
Owner: Jesus Vincent Romero, La Guaira, Venezuela
Shareholder:
Homeport / Flag: La Guaira / Venezuela
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1955-00-00 BORDACO
Manager: Bordas & Cia., Trujillo, Santo Domingo
Owner: Bordas & Cia., Trujillo, Santo Domingo
Shareholder:
Homeport / Flag: Trujillo / Santo Domingo
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1936-01-20: Op 20-01-1936 als IDA WESTERS, zijnde een motorvrachtboot, zonder motor, buikdenning en luiken en onvoldoende dekbetimmering, metende ca. 600 m3, liggende te Zwartsluis, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Westers, reeder te Groningen van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1719 B GRON 1936 op het achterschip aan S.B. zijde in het dek.

1936-04-11: NvhN 14-04-1936: Zwartsluis, 14 April. Zaterdag (11-04-1936) werd aan de scheepswerf der firma „Van Goor & Spiekman" te water gelaten het zeeschip „Ida Westers", bestemd voor den heer J. Westers te Groningen. Het vaartuig meet 660 ton, is 47 M. lang en 8 M. breed.

1936-07-01: Op 01-07-1936 als IDA WESTERS, zijnde een motorvrachtboot, metende 1411.06 m3, liggende te Zwartsluis, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Westers, reeder te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1742 Z GRON 1936 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis. (Opm.: De vroegere merken van de teboekstelling zijnde 1719 B GRON 1936 zijn verwijderd.)

1936-07-09: NvhN 11-07-1936. Proefvaart „IDA WESTERS”. De grootste Groningsche kustvaarder. Donderdag is van de scheepswerf der firma „Van Goor en Spiekman” te Zwartsluis afgeleverd en vertrokken, het zee-motorvrachtschip „lda Westers” voor den heer kapitein J. Westers te Groningen. Dit mooie schip is nu de grootste kustvaarder van de Groningsche vloot en zeker de grootste die ooit van de Overijsselsche werven werd afgeleverd. Het schip heeft een lengte van 48 M. over alles, breedte 8 M. en de holte is 3.63 M. De inhoud is bruto 1411,06 M 3. of 498,10 bruto reg. Ton. Het schip is voorzien van het raised-quarterdek type en van ballast- en olietanks. De boot is gebouwd onder leiding van het bureau Veritas hoogste klasse Atl. vaart, terwijl het laad- en losgerei met certificaat Havenarbeidsinspectie is afgegeven. Het heeft twee stalen Mannesmannmasten met stalen laadboomen, welke bediend worden door electrisch gedreven laad- en loslieren. In de motorkamer is opgesteld een direct omkeerbaren 6 cyl. Compressorloozen Deutz-Diesel motor van 300—350 P.K. Eveneens is er gemonteerd een 36—40 P.K. Compr. Deutz Dieselhulpmotor voor aandrijving van dynamo voor electr. stroomlevering, compressor en ballastpomp. Het schip is geheel electrisch verlicht en voorzien van een radio-peilinrichting. De eerste tocht slaagde uitnemend. Bereikt werd een gemiddelde snelheid van 9½ mijl of plm. 19 K.M. per uur. Allen toonden zich uiterst tevreden over schip, zoowel wat het oog betreft als de vaart.

1937-06-11: NvhN 11-06-1937. Nederlandsche zeelui en Engelsche loodsen. De klacht tegen den kapitein van de IDA WESTERS. Behandeling voor den Raad van de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar een klacht van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen den kapitein, thans reeder van het motorschip „Ida Westers”. De kapitein zou beleedigend en dreigend zijn opgetreden tegen den Engelschen loods. De kapitein ontkende dit ten stelligste. Dadelijk toen de loods aan boord kwam, had hij afgegeven op de Nederlandsche scheepvaart. Toen de afhaalboot niet op tijd aanwezig was en de „Ida Westers” twee uur moest wachten, voor de loods eindelijk van boord kwam, waren er over en weer eenige woorden gevallen. Het eenige, dat echter als beleedigend kon worden beschouwd, is volgens den kapitein, zijn gezegde, dat hij niet bang voor den loods was en, als hij hem in Londen zou ontmoeten, hem wel den kop zou afhakken. Dit als antwoord op een uitdaging van den loods, dat hij den kapitein wel eens in Londen zou willen ontmoeten. De inspecteur-generaal zeide, dat de verklaringen van loods en gezagvoerder geheel tegenstrijdig zijn. Hij achtte het van groot belang een juist inzicht in deze zaak te krijgen, aangezien er meer van dergelijke klachten in Engeland zijn. Hij stelde daarom voor nog eenige andere getuigen te hooren. De raad zal later uitspraak doen.

1937-08-09: De Telegraaf 10-08-1937: Wrijving op de Theems. Klacht van Engelschen loods ongegrond verklaard. Amsterdam 9 Aug. — In zake de klacht van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen den gewezen kapitein van het motorschip „Ida Westers", wegens beleediging van een Engelschen loods, heeft de Raad voor de Scheepvaart als zijn oordeel uitgesproken, dat de klacht niet gegrond kan worden verklaard.

1937-09-00: De Eemsbode: 14-09-1937:
Het te Groningen thuisbehorende motorschip “IDA WESTERS” , eigenaar-kapitein J. Westers, is door bemiddeling van een Amsterdamse firma naar Venezuela verkocht. Het schip zal op eigen kracht naar Venezuela vertrekken. Het casco van de “Ida Westers” werd te Appledore (Engeland) gebouwd. In 1936 werd het schip te Zwartsluis bij de Scheepswerf Goor en Spiekman voorzien van een 300 PK Humbolt Deutz motor en aan deze werf geheel afgebouwd. Het schip is plm. 700 ton dw.

1937-09-21: NvhN 21-09-1937: Groninger motorschip naar Venezuela vertrokken. Het Groninger motorschip „IDA WESTERS", van de reederij J. Westers te Groningen is naar Venezuela verkocht, waar het gebruikt zal worden voor de kustvaart. Het motorschip, dat momenteel te Bordeaux ligt, en naar Cardiff zal vertrekken om daar gedokt te worden en een laatste inspectie te ondergaan alvorens officieel door de nieuwe eigenaars te worden overgenomen, is gebouwd In 1936, meet 498 br. reg. ton en heeft een inhoud van 276 netto reg. ton en een dead weight van 675 ton. Het is uitgerust met een 360 p.k. Deutz motor.1995-00-00: (Zie beschrijving op blz. 137 en 138 van het boek “De schepen van de familie Wester(s)”) Het jaartal 1955* klopt. Na het verschijnen van het boek is pas bekend geworden dat Bill Schell op 30.05.1965 te San Juan, Porto Rico een foto van het schip met de naam "Bordaco" heeft gemaakt. Ze staat alleen maar in LR 1993/94 en 1994/95, maar omdat er de tien jaar daarvoor geen " reports " waren heeft Lloyds haar in 1995 weer laten vervallen.

Ship Masters Data

Images


Description: tewaterlating casco Ida Westers bij shipyard R. Cock & P.K. Harris & Sons te Appledore, Great Britain,
foto herfst 1935.
Image type: Photo

Description: Ida Westers 1936.
Image type: Photo

Description: Ida Westers - 1936
Image type: Photo

Description: De Ida Westers als Bordaco, liggend te San Juan, Portorico, op 30 mei 1965.
Image type: Photo
Sources