Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezig jaargangen:
Start - 0 - 189 - 1801 - 1803 - 1805 - 1806 - 1808 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 2018


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 2018


03 december 2017


  AH - Algemeen Handelsblad

Men is bezig zoveel mogelijk van de tuigage van het gestrande schip LUTTO, van Pensacola herwaarts, te bergen.


06 februari 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas, 14 mei. De brik FLORA, kapt. Kloster, van hier naar Curaçao bestemd, is de 3e mei op Buen Aire (opm: hier wordt Bonaire bedoeld) totaal verongelukt. De equipage is gered.


11 februari 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hr.Ms. stoomschoener ZEEHOND, bestemd voor de bescherming der visserij, is ter rede van Texel met zeer gunstige uitslag onder stoom beproefd. Het schip liep een 11-mijls vaart, dat is één mijl meer dan werd vereist. (opm: in 1891/92 op ’s Rijks werf te Amsterdam gebouwd).
Hr.Ms. stoomkanonneerboot GEEP is heden op ’s Rijks werf te Amsterdam buiten dienst gesteld.


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 22 november. Het stoomschip ANTENOR, van Java en Singapore, kwam heden onder gele vlag (opm: quarantairevlag) binnen, daar er twee zieken onder de equipage zijn. Ofschoon de dokter de ziekte niet van ernstige aard achtte, blijft het schip toch in observatie.


12 februari 2018


  JB - Javabode

Soerabaja, 28 november. De gezagvoerder Rosendaal van het schip BASTIAAN POT heeft op 33º20’ ZB 102º OL een boot ontmoet en aan boord genomen negen personen, waaronder de gezagvoerder van de Sidneyse bark GYNDING STAR (opm: GUIDING STAR), van Mauritius met suiker geladen, welk vaartuig op 90º WL (opm: zal waarschijnlijk bedoeld zijn: 90º OL) is verbrand. Reeds negen dagen hadden die ongelukkigen in een open boot op zee gezworven met slechts vier ponden brood en negen kannen water bij zich, zodat men wel kan nagaan in welk een erbarmelijke toestand zij verkeerden. De BASTIAAN POT was door de felle stroom geheel uit zijn koers gedreven (opm: men bevond zich 660 mijl ten westen van Cape Leeuwin) en zonder die schijnbare tegenspoed waren wellicht die schipbreukelingen op de ellendigste wijze van gebrek omgekomen.
Vuurtoren en gedenklplaat bij Cape Leeuwin
Google Earth, fotograaf Geerten


04 maart 2018


 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwediep, 9 april. Het in de Terschellinger Gronden gestrande stoomschip EMPIRE is vlot gekomen.


07 maart 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 15 schepen als:
Voor Rotterdam: MEDEA, kapt. A.W.F. van Teutem; HOLLANDIA, kapt. P. Wap; SUSANNE, kapt. C. Vonck; MARIA ANNA, kapt. J.D. van Monnom; SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peters.
Voor Amsterdam: ZAANSTROOM, kapt. R.L. Schaap; LOUISA, kapt. P.F.A. Antusch; WATERGEUS, kapt. R.H. Giezen; LAURA EN ADÈLE, kapt. D.T. Lund; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. L. Hazewinkel; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. W.J. De Bourghelles Zetteler; CHRISTINA EN JEANNETTE, kapt. N. Rademaker; ORTELIUS, kapt. F.H. Groote.
 Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. T. Oomkens; PAULINE, kapt. B.J. Post.


12 maart 2018


  JB - Javabode

De Nederlandse bark SCHIEDAM, kapt. Goedvolk, van Batavia naar Amsterdam, passeerde de 11e dezer Nieuw-Anjer. (opm: zie AH 210883, eerste reis na herstel van de schade)


01 april 2018


  AH - Algemeen Handelsblad

Scheveningen, 12 januari. Hedennacht is bij Monster gestrand het Noorse barkschip VALETTA, kapt. Hunter, van Kroonstad met tarwe naar Antwerpen. Het zal vermoedelijk weg zijn. De equipage is met de reddingboot gered.


  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 15 januari. Het Nederlandse schip ROLLO, kapt. Verhagen, van Rotterdam naar Jersey, is door aanzeiling met het Nederlandse schip SUSANNA ELISABETH, kapt. Van de Borden, van het Nieuwediep naar Pensacola, in het Engelse Kanaal gezonken. De equipage is met het laatstgenoemde schip, dat slechts lichte schade bekwam, alhier aangebracht.


  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam, 15 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip AEROLIET, kapt. Schaap, op 14 januari op de rede van Soerabaya geheel verbrand tot op de waterlijn. Er is niets gered.


  AH - Algemeen Handelsblad

Deal, 14 januari. Het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. Hoeksma, van Hamburg naar Lissabon, 6 dezer door het volk verlaten, had te voren op het Leman en Owersand vast gezeten.


02 april 2018


  AH - Algemeen Handelsblad

Stanley (Falklandeil.), 29 november. De Nederlandse brik PROCYON, kapt. De Boer, is hier de 16e november aangekomen van Montevideo om de lading over te nemen van het schip HELENE BUSCHMAN, van Valparaiso naar Bremen bestemd en 22 september alhier lek binnengelopen.


  AH - Algemeen Handelsblad

Antwerpen, 13 februari. Kapt Sheldon, voerende het schip NINA SHELDON, van Philadelphia alhier aangekomen, rapporteert de 11e dezer, N.O. van Scilly op 120 mijl afstand, hebben zien zinken een bruin geschilderde Nederlandse brik, groot circa 300 ton, diep beladen, ogenschjnlijk graan. Kapt Sheldon had getracht een boot te water te brengen, doch door de hoge zee was die stuk geslagen, alle verdere pogingen om de equipage, uit elf man bestaande, te redden waren vruchteloos, zij zonken met het schip in de diepte weg.
(opm: zie ook NRC 260274).


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 20 februari. Het schip REIZIGER, kapt. Alberda, van Rio Grande te Runcorn aangekomen, heeft 12 dezer bij de Tuskar zeilen verloren en 15 dezer te Garston Deep een anker en een ketting.


03 april 2018


  AH - Algemeen Handelsblad

Dordrecht, 16 maart. Volgens schrijven van kapt. Dienske, gezagvoerder van het schip KOSMOPOLIET III van de rede van Atchin (opm: Atjeh) d.d. 17 januari, had hij 14 december, de eerste gewonden aan boord gekregen en wel 2 Atjehnezen. De eerste was zwaar aan het hoofd gewond en stierf 3 uur nadat hij aan boord werd gebracht. De ander was aan het been gewond, maar had zich letterlijk dood laten hongeren. Hij wilde volstrekt niets gebruiken, zodat hij de 5de dag overleed. Al spoedig lag het schip met zieken en gewonden vol.
Er is zoveel mogelijk gezorgd, dat er geen choleralijders aan boord van de KOSMOLIET III kwamen. Deze werden eerst naar Poelo Nassy gebracht en later aan het strand van Atchin. Het was echter zeer moeilijk, want iedereen kwam in aanraking met schepen waar de cholera aan boord was, daarbij moest er alle dagen een boot met het scheepsvolk naar de wal om de zieken te halen en te brengen, zodat er ook enkele gevallen op de KOSMOPOLIET III zijn voorgekomen, waaronder twee der equipage. De ene herstelde, de andere overleed in zeer korte tijd op 26 december. Het was de lichtmatroos Carl Mansen. De 17e januari scheen de cholera geheel geweken, maar deden zich aan de wal veel koortsgevallen voor. Er lagen gestadig 100 gewonden of zieken aan boord. Het gaat echter uitmuntend. Het weer is alle dagen mooi. Land en zeewind, fris weer, hetwelk zeer te stade komt.


12 april 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheveningen. Vorige week berichtten wij dat er reeds 4 nieuwe haringschuiten zijn uitgehaald, dit getal is heden reeds geklommen tot 9, niettegenstaande de teelt NLG 2.500 per vaartuig minder opbracht dan het vorig jaar. De meeste timmerwerven hebben de gereedstaande vaartuigen niet alleen verkocht, maar zelfs nog bestellingen ontvangen, zo van hier als elders. Nog maar 2 schuiten staan aan het strand onverkocht, naar men zegt zijn ook daarvoor liefhebbers.


05 mei 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het Nederlandse schip WILLEM POELMAN, kapt. Van der Valk, heden te Newcastle aangekomen. Alles wel.


11 mei 2018


 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 november. Volgens hier ontvangen bericht uit Norden, zijn aan de kust aldaar vele balken en sparren aangedreven, afkomstig van het bij Borkum verongelukte schip HEERENVEEN, kapt. F.C. Prins, van Nerva naar Amsterdam bestemd, zijnde dit dus zeer waarschijnlijk het verongelukte schoenerschip op de Brouwersplaat.


12 mei 2018


  JB - Javabode

Advertentie. De verkoop van het schip KOSMOPOLIET III zal plaats hebben op zaterdag 19 dezer in het vendu-lokaal.
J. Daendels & Co.


03 juni 2018


 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dantzig, 4 maart. Houtvrachten. Met moeite kon men tot de laatst bewilligde koersen terecht, in enkele gevallen moest men zich een kleine verlaging laten welgevallen. Ladingen voor grote schepen zijn zeer schaars en daar het zich laat voorzien, dat bij de wederopening der scheepvaart een ruim aanbod van scheepsruimte zal komen, verwacht men in de naaste tijd geen verbetering der koersen. Behalve enige ladingen naar Groot-Brittannië en de Franse voorhavens, werd gedaan naar Amsterdam tot 62 c. per stuk vierkant langwerpige en halfronde eiken slepers, Leer 24 mark per last grenen balken en muurlaten, Hamburg 21 mark per last grenen delen. In graanvrachten gaat ook nog zeer weinig om; de Maas tot NLG 15,- per 2.400 kilo. Kolenvrachten vaster; men bedingt: Van de Firthhavens 7 GBP à 7 GBP 10 sh., van Newcastle, Hartlepool en Sunderland 6 GBP 10 sh., van Hull en Grimsby 4 GBP 10 sh. à 5 GBP, alles naar Neufahrwasser.


09 juni 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 augustus. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen kwam er weinig verandering in de markt; de vraag bleef beperkt en nieuwe arrivementen vulden de door bevrachting open gekomen plaatsen aan. Wegens het niet tijdig gereed zijn van een van de opgenomen bodems kon de Factorij aan nog een schip 10.000 pikol koffie voor Nederland geven tot de laatst betaalde koers van NLG 30 per last. Particuliere lading is nog zeer schaars. Naar Kanaal bleef enige vraag bestaan en besteedde men voor handige houten schepen Sh.25/-, welk cijfer echter ook door twee grotere ijzeren bodems werd geaccepteerd. Voor ruimte naar Amerika bestond geen vraag, evenmin naar Australië, doch voor Auckland werd een bodem tot Sh.17/6 per ton geladen. De laatste bevrachtingen zijn: naar Marseille en Nederland: Nederlands stoomschip GELDERLAND, koffie NLG 80, huiden NLG 90, naar Amsterdam, suiker tot geheime vracht naar Marseille; naar Kanaal voor order. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands GEBROEDERS SMIT, BURGEMEESTER SCHORER, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE II, ZWERVER, THORBECKE V, THORBECKE VII, MINA, MERAPI, THORBECKE, SINDORO, JACOBA, WILLEMINA CORNELIA, BAARN en THORBECKE III.


07 juli 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip FLORES, bestemd voor de Indische dienst en in aanbouw bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, zal in het laatst dezer week naar Willemsoord worden overgevoerd tot het doen van proeftochten ter rede van Texel.


09 juli 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 4 september. Heden werd op de gebruikelijke wijze buiten dienst gesteld Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse de DOMMEL, commandant de kapt.luit.t.zee A.A.A. Gaymans.


08 augustus 2018


 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Martenshoek, 15 augustus. Bij H.H. Bodewes, scheepsbouwmeester alhier, is heden de kiel gelegd van een ijzeren aakschip, groot circa 150 last, zullende bevaren worden door, en voor rekening van de heer W. Boerboom, schipper te West-Pannerden (Gelderland), terwijl tevens bij genoemde scheepsbouwer in aanbouw is een ijzeren sleepkaan, groot circa 260 last, voor rekening van en zullende bevaren worden door de heer G. van Dodewaard, schipper te Leeuwen (Gelderland).


03 september 2018


 PGC - Provinciale Groninger Courant

Buenos Ayres, 29 januari. De Nederlandse brik HENDRIK JAN, kapt. J. Revier, 224 registertonnen, is bevracht van Paranagua naar Buenos Ayres tot GBP 300.