Inloggen
BROUWERSHAVEN - ID 8106


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1842-06-09 / 1887-11-18 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1842
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Launch Date: 1841-09-02
Delivery Date: 1842-05-20
Technical Data

Net Tonnage: 599.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 320.00 lasts
 
Length 1: 37.20 Meters Registered
Beam: 6.78 Meters Registered
Depth: 5.34 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1842
Datum agenda: 1842-06-09
Register nr: 18420392
Scheepsnaam: BROUWERSHAVEN
Type: Bark
Lasten: 320
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Minderop & Van Heel
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Jansen, P.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-05-20 BROUWERSHAVEN
Manager: Firma Minderop & Van Heel, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1862-08-16 BROUWERSHAVEN
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHKV
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1870-00-00 BROUWERSHAVEN
Manager: Willem Henry de Wolf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Henry de Wolf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NHKV

Date/Name Ship 1883-00-00 BROUWERSHAVEN
Manager: Lourens Pieter Teensma, Schiermonnikoog, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Lourens Pieter Teensma, Schiermonnikoog, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign: NHKV

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren volgens bijlbrief d.d. 12 mei 1842:

Cornelis Smit, Alblasserdam (20/48e part),

Joan van Vollenhoven, Rotterdam (8/48e part),

Jacob Mees, Rotterdam (6/48e part),

Jan Kolff, Rotterdam (4/48e part),

firma Minderop& Van Heel, Rotterdam (boekhouders van het schip en 4/48e part),

Pieter Jansen, Maassluis (3/48e part) en

Mevr. Petronella Henriette Minderop, geboren Feenendaal, Rotterdam (3/48e part)

Eigenaren volgens acte van koop/verkoop d.d. 13 augustus 1861:

firma Van Overzee & Co., Rotterdam (boekhouders en 6/10e part),

Isaak van der Hoop, Kralingen (1/10e part),

Jacobus van Overzee, Rotterdam (1/10e part),

Gerard Duuring, Rotterdam (1/10e part) en

F. & W. van Dam, Rotterdam (1/10e part)

Ship Events Data

1841-09-02: Building History
ZZC 030941 – p. 2/2.
Zierikzee, 2 september. Heden is alhier van de stadswerf met het beste gevolg, te water gelaten, het door de scheepsbouwmeester C. Mak fraai gebouwde barkschip BROUWERSHAVEN, groot 400 lasten, bestemd voor de vaart op Oost-Indiën. – Hetzelve zal door een stoomboot naar Alblasserdam worden gesleept, om aldaar geborgen en later opgetuigd te worden, tegen deszelfs opneming in de bevrachting der Handel-Maatschappij.
1861-08-13: Sold at auction
09 oktober 1861.JB - Javabode
In Nederland geveilde schepen en scheepsparten:
Te Rotterdam op 13 augustus 1861:
- Het schip (opm: bark) BROUWERSHAVEN, kapt. J.J. Bouman, gebouwd in 1841, groot 316 lasten, voor NLG 19.400 verkocht.
1887-11-00: Sprang a leak
Nieuwediep, 9 november 1887. De Nederlandse bark BROUWERSHAVEN, kapt. Boer van Sundsvall alhier aangekomen, is lek, heeft de gehele deklast verloren en de zeilen gescheurd.
1887-11-18: Final Fate: Broken up

18 november 1887. NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Verkochte schepen. Het Nederlandse schip BROUWERSHAVEN, groot 531 ton, gebouwd in 1841, is uit de hand verkocht aan de heer J.N. Prins te Nieuwediep om gesloopt te worden.

Gezagvoerders

  1. JANSEN Jr

Familiegegevens en opleiding

NRC 28 juni 1861114

Heden ontving ik het treurige berigt, dat mijn geliefde Echtgenoot PIETER JANZEN, in leven Gezagvoerder van het Barkschip Brouwershaven, op 7 April jl. aan boord van het Fregatschip Amsterdam, Kapitein WIEGMINK, waar hij op 29 Maart bevorens, om geneeskundigen bijstand te St. Helena was overgegaan, tot diepe droefheid van mij, mijne drie Kinderen, mijne Ouders, aanbehuwde Moeder en verdere Betrekkingen, aan eene slepende ziekte, in den ouderdom van 35 jaren is overleden.

Wat ik en zijne Betrekkingen in hetm verliezen, zullen diegenen, die den overledene van nabij gekend hebben, best kunnen beseffen.

Maassluis,                                                                                                                                       M.JANZEN,

8 Junij 1861                                                                                                                                    van der GAAUW

                            Door Buitenlandsche Betrekkingen wordt deze Advertentie eerst nu geplaatst.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Een kapitein P.Janzen was met vlagnummer R139 in de periode 1827 t/m 1850 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Jaarverslagen 1851, 1855, 1858 en 1859 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat bij de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf dat de weduwe P.Janzen een jaarlijkse uitkering krijgt van f 150,-058.

 

P.Janzen Jr was met vlagnummer R280 in de periode 1850 t/m 1862 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P.Janzen met vlagnummer R139 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849             van de bark “Brouwershaven”   320 last        varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staa kapitein P.Janzen Jr met vlagnummer R280 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851, 1855, 1858, 1859  van de bark “Brouwershaven”   320 last  voor Minderop & van Heel te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt P.Jansen als gezagvoerder gedurende:

*    1838 t/m 1842 van de bark “Factorij”, gebouwd in 1834 te Alblasserdam, 359 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam;

*    1845 t/m 1852 op de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam;

Bouma025 vermeldt P.Jansen Jr  als gezagvoerder van/in:

*    1853 t/m 1856 op eveneens de “Brouwershaven, en van

*    1858 t/m 1861 wederom op de “Brouwershaven”, beide keren varend voor Minderop & Van Heel te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

P.Jansen verzorgde per 15 juli 1842 vanuit Hellevoetsluis met de “Brouwershaven” een troepentransport van 15 juli 1842. Hij arriveerde te Batavia op 20 oktober 1842 na 97 dagen065.

Op 07 juli 1854 vertrok hij vanuit Brouwershaven met de “Brouwershaven” en met 1 landmachtofficier. Hij arriveerde op 27 oktober 1854 te Batavia na 112 dagen065. (zie hierna omtrent ene P.Jansen Jr)

 

Op 19 maart 1859 vertrok van Brouwershaven de bark "Brouwershaven" van van Minderop & van Heel onder kapitein P.Jansen. Men arriveerde in Batavia op 02 juli 1859 na 104 dagen reis026(38/047)

 

Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. Bij de eeste reis in 1842 had het schip echter een geheel andere lading dan handelswaar. Een detachement troepen van 120 man scheepte zich bij Hellevoetsluis in. Kapitein P.Jansen voerde het bevel.

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “.074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit het langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

 

Datum vanaf: 1845
Kapitein: Jansen (Janzen?), P. en
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Ger Hinrichs Ruhaak werd geboren te Norden op 15 december 1810 als zoon van Hirich Gerdes Ruhaak (1778-1837) en Rukertje Gersets in der March (1784-1837). Op 21 mei 1837 verkreeg hij te Alblassserdam de Nederlandse nationaliteit.

Hij trouwde op 06 april 1837 te Alblasserdam met Johanna ’t Hoen, geboren te Alblasserdam op 17 juli 1814 als dochter van Jan ’t Hoen Johz (rietdekker) en Ariaantje Kortland. Getuigen bij het huwelijk waren Frans Harm von Lindern en Frederik Wilhelm Eduard Schuchard , beiden uit Oost-Friesland en als gezagvoerder in dienst bij de reder Cornelis Smit Jz. Zij overleed in 1848.

Gerd hertrouwde met Geertje Hooghart, geboren 04 oktober 1811 en overleden 09 september 1890.118

Gerd woonde te Alblasserdam en vestigde zich op 16 april 1850 te Rotterdam. Hij keerde terug op 14 april 1851 naar Alblasserdam.

In 1841 liet hij bij Notaris van Wageningen te Alblasserdam een akte opmaken als koopvaardijkapitein Gerd Henrichs Ruhaak : De welke wegens zijn beroep gehouden zijnde gedurig buitenlandse reizen te doen en heeft tot zijn algemene en bijzonder gemachtigde aangesteld zijne huisvrouw Johanna ’t Hoen en in geval van overlijden van zijn huisvrouw Jan Johannesz ’t Hoen rietdekker te Alblasserdam zijn schoonvader.

Hij trouwde voor een tweede maal met Geertje Hooghart, geboren te Hellevoet op 14 oktober 1811.

Kinderen te Alblasserdam:

1840 HENDRIK GERDES (kapitein der koopvaardij vlag R 94 )tr 1865 Dederica v/d Berg

1841 JAN ADRIAAN (kapitein der koopvaardij)

1843 GERD HENDRIK (kapitein der koopvaardij)

1846-ADRIANA JADUNA

1853-JOHANNA

Gerd overleed te Alblasserdam op 28 maart 1861.005 en 064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.H.Ruhaak (adres bij W.B.Bakker) werd met vlagnummer 620 per 29 maart 1842 ingeschreven als effectief lid op voordracht van kapitein D.Grim. Zijn schip ten tijde van de inschrijving was "De Drie Vrienden". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Ruhaak en zijn vrouw beiden 31 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons uit 1840 en 1841002a.

In de Algemene Vergaderingen van 22/29 maart 1842 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Gerd Hinrichs Ruhaak, oud 31 jaar, voerend de bark “Drie Vrienden”, wonend te Alblasserdam, met als adres W.B.Bakker te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.Grim.023.

Hij was lid van “Zeemanshoop” van 1842 t/m zijn overlijden in 1861

 

Gerd trad per 20 juni 1843 toe als deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop. Overleden in 1861003.

 

G.H.Ruhaak was met vlagnummer 161 van 1838 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 april 1861 verzoekt J.R. de Boer namens wed. G.H.Ruhaak, geb. Hooghart om een uitkering welke haar in de vergadering van 06 juni 1861 met ingang van 01 mei 1861 wordt toegekend voor haar en twee kinderen.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 december 1863 vraagt G.H.Ruhaak geb. Hooghardt ‘om trekking uit het Don Gratuit.”. Het Bestuur meldt op dit verzoek al te hebben geantwoord. Maar de inhoud van dat antwoord is niet vermeld

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 02 juli 1861 staat vermeld dat per 01 mei 1861 een uitkering is toegekend aan de weduwe van kapitein G.H.Ruhaak, geb. Hooghart voor haar en 2 kinderen.023.

In de notulen dd 22 december 1863 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop staat de volgende mededeling:

“Brief van de Wed. G.H.Ruhaak geb. Hooghardt verzoekende in het Don Gratuit te mogen deelen, waarop haar is geantwoord daar zij niet in de termen daartoe is gevallen.”023.

Ik weet niet wat het “Don Gratuit inhoudt.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren         type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      620                       1842-1849    bark                De Drie Vrienden          C.Smit te Alblasserdam

                                     1850-1852    bark                Zes Gezusters                 idem

                                        1853         bark                Zes Gezusters                 J.Smit Cz te Alblasserdam

      272                       1854-1855    bark                Zes Gezusters                 idem

                                        1856         bark                Brouwershaven             Minderop & Van Heel te Rotterdam

                                     1857-1860    bark                Graafstroom                  J.Smit Cz te Alblasserdam

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein G.H.Ruhaak met vlagnummer R161 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849                      van de bark “Drie Vrienden”    314 last          varend voor C.Smit te Alblasserdam

*   1851, 1855           van de bark “Zes Gezusters”     365 last          varend voor J.Smit te Alblasserdam

*   1858, 1859           van de bark “Graafstroom”      392 last          varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam

 

Vermelding van vertrek en aankomst te Amsterdam093

Naam kapitein                             Naam schip                          vertrek                          aankomst

G.H.Ruhaak                                Graafstroom                        22 oktober 1859         17 oktober 1860

 

Bouma025 vermeldt G.H.Ruhaak als gezagvoerder gedurende:

*   niet genoemd als gezagvoerder op “De Jonge Hendrik”!!. Wordt ook niet genoemd in van Sluijs013.

*   1838 t/m 1840 op het fregat “(Vrouw) Johanna Elisabeth”, gebouwd in 1831 te Alblasserdam, 821 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam. Het schip werd in 1840 herdoopt tot “Ternate”;

*   1843 t/m 1851 op de bark “Drie Vrienden”, gebouwd op 17 juli te Alblasserdam op de werf van C.Smit te Alblasserdam te water gelaten, 590 ton o.m. en varend voor C.Smit te Alblasserdam;

*   1851 t/m 1856 op de bark “Zes Gezusters”, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 695 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam;

*   1857 op de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam;

*   1859 t/m 1861 op de bark “Graafstroom”, gebouwd in 1858 te Alblasserdam, 600 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

Gerd was gezagvoerder van de bark “Graafstroom”. Op 03 oktober 1860 zeilde hij op 43oNBr en 25o WL. Zijn 1e stuurman was Simon le Clercq, 28 jaar, geboren te Goes. Zijn 2e stuurman was Albrecht Heinrich Hoppach, 27 jaar, geboren te Horden (Bron: Gemeentearchief van Rotterdam, Burgelijke Stand Overlijden Rotterdam 1860 Deel E folio 170 aktenr. 3325)062a.

 

G.H.Ruhaak verzorgde per 19 november 1853 vanuit Hellevoetsluis met de “Zes Gezusters” een troepentransport van 7 officieren en 130 manschappen. Hij arriveerde op 17 maart 1854 te Batavia na een reis van 118 dagen.

Per 11 november 1859 vertrok hij van Brouwershaven met de “Graafstroom” en een troepentransport van 4 officieren en 150 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 23 februari 1860 na een reis van 104 dagen065.

 

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

Hij was in 1832 gezagvoerder op “De Jonge Hendrik” varend voor Cornelis Smit

In 1837 werd hij gezagvoerder op het fregat “Vrouwe Johanna Elisabet, eveneens varend voor Cornelis Smit te Alblasserdam.

Op 13 november 1843 vertrekt hij als kapitein op de bark “De Drie Vrienden”, (314 last) vanuit Hellevoetsluis naar Batavia en hij blijft gezagvoerder tot 1850.

Op 25 juni 1850 vertrekt hij met de nieuw gebouwde bark : De Zes Gezuster” naar Batavia en blijft tot 1857 op dit schip. In zijn reis in 1856 op dit schip redt hij het leven van zijn bootsman Nelis Bremer door hem een hand af te zetten na een ongeluk aan boord. In de raadsvergadering van Alblasserdam van 22 augustus 1858 krijgt hij hiervoor uit handen van burgemeester Bisdom een getuigschrift van betoonde moed namens Koning Willem II.

In 1858 gaat hij aan de wal naar de werf van Jan Smit Cz om de bouw van de bark “De Graafstroom” te begeleiden, waarop hij van 1858 tot 1860 gezagvoerder was 064.

 

NRC 16 augustus 1850114

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve goede inrichtingen heeft, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak, voerende een scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

 

NRC 28 mei 1851114

Rotterdam 27 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende 31 schepen als:

Voor Rotterdam: VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard; IDA ELIZABETH, kapt. J.M. Kleinhouwer; GRAAF VAN HOOGENDORP, kapt. F. van Hees; RESIDENT VAN SON, kapt. F.C. Bauditz; LUCIE, kapt. J. van der Schaft; ZUID-HOLLAND, kapt. J.C. Jansen; JONGE CONELIS, kapt. C. Verhey; ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak; RIJSWIJK, kapt. J.R.N.J. Bijl; HOOP VAN CAPELLE, kapt. D.F. Browning; WITTE CORNELISZ DE WITTE, kapt. F. van Rossem; COLUMBINE, kapt. J.F. Andriessen; CORNELIS SMIT, kapt. D.O. v.d. Wal…..

 

NRC 03 mei 1852114

Rotterdam, 2 maart. De Zeepost deelt in haar nummer van heden mede, dat het schip ZES GEZUSTERS, kapt. Ruhaak, van Batavia herwaarts gedestineerd, wegens tegenwind te Liverpool binnengelopen is, doch dat hetzelve, na een Engelse Kanaalloods en enige manschappen ter assistentie bij de pompen aangenomen te hebben, zonder lossen de reis zou voortzetten.

 

NRC 01 april 1852114

Brouwershaven, 30 maart. Het alhier van Batavia gearriveerde barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. Ruhaak, is zwaar lek, makende 6 duimen water in het uur.

 

NRC 25 januari 1855114

Rotterdam, 24 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 8 schepen, als:

Voor Rotterdam: ZES GEZUSTERS, kapt. G.H. Ruhaak; en JULIE, kapt. J. van Vollenhoven…..

 

NRC 14 februari 1860114

Rotterdam, 13 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 25 schepen, als:

voor Rotterdam, WILHELMINA, kapt. J.H. Blekkingh; ABEL TASMAN, kapt. J.R. Rijken; JACOB, kapt. J.F.C. Börger; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.R. de Boer; KINDERDIJK, kapt. D. Zwanenburg; ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers; D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden; GRAAFSTROOM, kapt. G.H. Ruhaak; HEBE, kapt. A.H. Kiehl; WHAMPOA, kapt. Butner. ….

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Ruhaak, Gerd Hinrichs (
Overige informatie: 0

  1. JANSEN Jr

Familiegegevens en opleiding

NRC 28 juni 1861114

Heden ontving ik het treurige berigt, dat mijn geliefde Echtgenoot PIETER JANZEN, in leven Gezagvoerder van het Barkschip Brouwershaven, op 7 April jl. aan boord van het Fregatschip Amsterdam, Kapitein WIEGMINK, waar hij op 29 Maart bevorens, om geneeskundigen bijstand te St. Helena was overgegaan, tot diepe droefheid van mij, mijne drie Kinderen, mijne Ouders, aanbehuwde Moeder en verdere Betrekkingen, aan eene slepende ziekte, in den ouderdom van 35 jaren is overleden.

Wat ik en zijne Betrekkingen in hetm verliezen, zullen diegenen, die den overledene van nabij gekend hebben, best kunnen beseffen.

Maassluis,                                                                                                                                       M.JANZEN,

8 Junij 1861                                                                                                                                    van der GAAUW

                            Door Buitenlandsche Betrekkingen wordt deze Advertentie eerst nu geplaatst.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Een kapitein P.Janzen was met vlagnummer R139 in de periode 1827 t/m 1850 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Jaarverslagen 1851, 1855, 1858 en 1859 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat bij de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf dat de weduwe P.Janzen een jaarlijkse uitkering krijgt van f 150,-058.

 

P.Janzen Jr was met vlagnummer R280 in de periode 1850 t/m 1862 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P.Janzen met vlagnummer R139 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849             van de bark “Brouwershaven”   320 last        varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staa kapitein P.Janzen Jr met vlagnummer R280 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851, 1855, 1858, 1859  van de bark “Brouwershaven”   320 last  voor Minderop & van Heel te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt P.Jansen als gezagvoerder gedurende:

*    1838 t/m 1842 van de bark “Factorij”, gebouwd in 1834 te Alblasserdam, 359 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam;

*    1845 t/m 1852 op de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam;

Bouma025 vermeldt P.Jansen Jr  als gezagvoerder van/in:

*    1853 t/m 1856 op eveneens de “Brouwershaven, en van

*    1858 t/m 1861 wederom op de “Brouwershaven”, beide keren varend voor Minderop & Van Heel te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

P.Jansen verzorgde per 15 juli 1842 vanuit Hellevoetsluis met de “Brouwershaven” een troepentransport van 15 juli 1842. Hij arriveerde te Batavia op 20 oktober 1842 na 97 dagen065.

Op 07 juli 1854 vertrok hij vanuit Brouwershaven met de “Brouwershaven” en met 1 landmachtofficier. Hij arriveerde op 27 oktober 1854 te Batavia na 112 dagen065. (zie hierna omtrent ene P.Jansen Jr)

 

Op 19 maart 1859 vertrok van Brouwershaven de bark "Brouwershaven" van van Minderop & van Heel onder kapitein P.Jansen. Men arriveerde in Batavia op 02 juli 1859 na 104 dagen reis026(38/047)

 

Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. Bij de eeste reis in 1842 had het schip echter een geheel andere lading dan handelswaar. Een detachement troepen van 120 man scheepte zich bij Hellevoetsluis in. Kapitein P.Jansen voerde het bevel.

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “.074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit het langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Jansen (Janzen?), P. en
Overige informatie: 0

Kapitein bark "BROUWERSHAVEN " Id 8106.

Commando over genomen nadat kapitein Janzen van boord was gegaan wegens ziekte en te St Helena was overleden. 7 april 1861.

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Bouman, J.J.

Familiegegevens en opleiding

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839005.

 

Aart Huizer werd geboren te Zwijndrecht op 26 april 1839 .

Hij huwde te Rotterdam op 27 september 1865 met Augustina Christiana Frederika Popken, geboren te Rotterdam c. 1845 als dochter van Franz Hermann Popken en Elizabeth Augustina Krull. Zij overleed te Rotterdam op 05 januari 1936.

Aart Huizer overleed te Soerabaja op 28 september 1882. Hij was een broer van scheepskapitein Teunis Huizer, zie aldaar.

Informatie dd 27 juni 2004 van mevr. E.C.Huizer-Sibinga Mulder te Naarden.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Huizer was met vlagnummer R45 in de periode 1858 t/m 1878 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Huizer met vlagnummer R45 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859           van de brik “Karel August”                         134 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1862 t/m 1867     van de bark “Brouwershaven”                   317 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

*    1874, 1877           van de bark “Maarten van Rossem”          381 last     voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.Huizer als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1861 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1862 t/m 1869 van de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1869 t/m 1870 van het fregat “Hebe”, gebouwd in 1855 te Delfshaven, 650 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1872 t/m 1879 op de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Oosterzee & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1880 onder reder W.Smit te Pekela en was herdoopt in “Noord Holland”;

*    1875 van de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam. (deze opgave klopt niet mer de vorige. Wellicht was er een andere kapitein A.Huizer).

 

Overige bijzonderheden

 “Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. …

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “. De volgende kapiteins waren A.Huizer, J.G.Wiebenga en P.J.L.Feensma (moet zijn Teensma). 074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit jet langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 08 maart 1864 is te Zierikzee geariveerd de “Brouwershaven”, kapt. A.Huizer, komend van Padang op weg naar Rotterdam

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Huizer, Aart
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Wiebenga was met vlagnummer R51 in de periode 1869 t/m 1903 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” dd 07 januari 1897 staat de uitslag van een wedstrijd voor de best bijgehouden kompasjournalen in 1894/1895 waarbij is toegekend de gouden medaille aan kapitein F.H.Bonjer, de zilveren medaille aan kapitein G.Stenger en bronzen medailles aan S.Turfboer en J.G.Wiebenga.042.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.G.Wiebenga met vlagnummer R51 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1874                                  bark “Ada”            376 last         varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1877, 1878                       bark “Emma”        747 ton n.m. varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1880, 1881                       bark “Soerabaja”  747 ton n.m. varend voor J.Koning te Rotterdam

*   1882                                  bark “Lotos”         c. 900 ton     varend voor J.Koning & van Delden te Rotterdam

*   1883, 1885, 1886 bark “Lotos” 958 ton      varend voor J.Koning & van Delden te Rotterdam

*   1887, 1888                       geen vermelding van schip en boekhouder

*   1890                                  bark “Evertsen”    c.2100 ton   varend voor de Ned.Scheepv.Mij te Rotterdam

*   1891 t/m 1896                 bark “Evertsen”    1418 ton       varend voor de Ned.Scheepv.Mij. te Rotterdam

*   1897 t/m 1900                 geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.G.Wiebenga was van 1883-1888 kapitein van het ijzeren fregat “Lotos”, gebouwd in 1883 door Bothof & Gravenstein te Slikkerveer, varend voor reder J.Koning & van Delden te Rotterdam052

J.G.Wiebinga was van 1891-1896 kapitein van de stalen bark “Evertsen”, gebouwd in 1891 bij Rijkee & Co te Katendrecht, 1418 ton, varend voor de Reederij Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij, Zurmühlen & van Vessem, te Amsterdam. Het schip werd in 1897 verkocht naar Duitsland en herdoopt tot “Tellus”025 en 052.

 

Kapitein J.G.Wiebenga was de eerste gezagvoerder van de ijzeren bark "Lotos" (958 ton), in 1883 gebouwd op de werf van Jan Smit Fopz te Slikkerveer door de hoofdbaas Bothof en zijn collega Gravestijn voor rederij J.Koning & Van Delden te Rotterdam026(39/314).

 

Bouma025 vermeldt J.G.Wiebenga als gezagvoerder gedurende:

*   1869 van de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Brouwershaven, 599 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1870 t/m 1876 van de bark “Ada”, ex Zeemanshoop, ex Jan Schouten, gebouwd in 1853 te Dordrecht, 721 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1876 t/m 1880 van de bark “Emma” ex Baron van Heemstra, gebouwd in 1862 te Middelburg, 751 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1881 voor reeder J.Koning te Rotterdam en was herdoopt in “Soerabaya”;

*   1881 t/m 1882 op de bark “Soerabaya” ex Emma, ex Baron van Heemstra, gebouwd in 1862 te Middelburg, 747 ton o.m., varend voor J.Koning & van Delden te Rotterdam;

*   1883 t/m 1887 op de bark “Lotos”, gebouwd in 1882 te Slikkerveer, 900 ton n.m., varend voor J.Koning & van Delden te Rotterdam;

*   1891 t/m 1896 op de stalen bark “Evertsen, gebouwd in 1891 te Rotterdam, 2100 ton n.m., varend voor de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij Zurmühlen & van Vessem te Amsterdam. Het schip werd in 1897 verkocht naar Hamburg en herdoopt in Tellus.

In Bouma worden meer schepen dan de hiervoorgenoemde geregistreerd onder J.G.Wiebenga. In de verslagen van het Rotterdamse zeemanscollege worden echter 2 personen met de initialen J.G. genoemd. Zie ook onder Joh.G.Wiebenga hierna. Nader genealogisch onderzoek omtrent de verwantschap is noodzakelijk

 

Overige bijzonderheden

 “Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. …

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “. De volgende kapiteins waren A.Huizer, J.G.Wiebenga en P.J.L.Feensma (moet zijn Teensma). 074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit het langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.82-83 Kaap Hoorn of Kaap de Goede Hoop 1902 en 1905 Nicolaas Witsen

In de publicatie van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders uit 2000  Verhalen van voor de mast staan de herinneringen van H.C.Willemse “Mijn reis als scheepstimmerman met het fregat Nicolaas Witsen”. Hazelhoff Roelfsema citeert daaruit betreffende een reis in 1902 die rond Kaap de Goede Hoop ging en niet via Kaap Hoorn..

Daarna volgen citaten uit dezelfde publicatie van J.C.Joekes en J.Kuijpers “Herinneringen aan de laatste reis van het fregat Nicolaas Witsen: uit 1905 die wel een Kaap Hoornronding betreft

Het fregat “Nicolaas Witsen” onder kapitein J.G.Wiebenga was te Melbourne op 18 december 1904, werd gesignaleerd op 25 december 1904 ten Z. van Nieuw Zeeland en op 01 januari 1905 ter hoogte van Kaap Hoorn. Het schip ariveerde op 15 april 1905 te Falmouth en werd verkocht.121

 

In: “Een leven op zee” Brochure geschreven door P.J.Teensma Jr, Zomer 2013, 84 pp.

In deze brochure staat de mededeling dat Pieter Jeppe Teensma als stuurman voer op de bark “Soerabaia”. Hij reisde op 06 september 1882 vanuit Maassluis naar Indië en door naar Australïe. Op de terugreis zou, 2 dagen voor de aankomst in St. Helena, de kapitein, i.c. J.G.Wiebenga, zijn overleden, waarna Pieter Jeppe Teensma het commando overnam (zie ook bij Pieter Jeppe Teensma)

 

 

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Wiebenga, J. G.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Pieter Jans Lourens Teensma werd geboren te Schiermonnikoog op 01 juni 1843 als zoon van Lourens Pieters Teensma en Reintje Pieters Colle.

Hij trouwde op 20 februari 1867 te Schiermonnikoog als gezagvoerder met Theuneke Wiebes Kuiper, geboren te Schiermonnikoog op 02 juli 1845 als dochter van Wiebe Tijssens Kuiper en Meins Douwes Klontje. Zij overleed te Schiermonnikoog op 17 december 1880.

Hij hertrouwde op 18 september 1884 te Schiermonnikoog als gezagvoerder met Wietske Jans Carst, geboren op 03 maart 1848 te Schiermonnikoog als dochter van Jan Eises Carst en Lambertha Feyes Coerkamp. Zij overleed te Schiermonnikoog op 26 juni 1925. Zij was eerder getrouwd met en weduwe van gezagvoerder Albert Ruurds Wielema.

Pieter Jans overleed op 03 februari 1912 te Schiermonnikoog.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog, rij 2818. Het graf is eigendom en beschermd.117.

 

Portretten van Pieter Jans Lourens Teensma en Wietske Jans Carst staan op p. 128 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.J.L.Teensma was met vlagnummer 7 in de periode 1864 t/m 1868 en met vlagnummer 1 in de periode 1869 t/m 1906 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

Hij was met vlagnummer 14 in de periode 1877 t/m 1893 lid van het Helderse zeemanscollege “Goede Bedoeling”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025vermeldt P.J.L.Teensma als gezagvoerder gedurende:

*   1865 t/m 1869 van de 2/msch “Reintje”, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 169 ton o.m., varend voor L.P.Teensma te Schiermonnikoog;

*   1870 t/m 1882 van de bark “Brouwershaven”, gebouwd in 1841 te Zierikzee, 599 ton o.m., varend voor W.H.de Wolf te Amsterdam;

*   1883 t/m 1887 van dezelfde bark maar nu voor L.P.Teensma te Schiermonnikoog. In 1887 werd het schip verkocht voor de sloop (gekocht door N.Prins te Nieuwediep074)

           Zeetijdingen van 17 november 1887: “Verk. om gesloopt te worden.”(Bouma)

 

Overige bijzonderheden

Brouwershaven

De kiel van deze bark werd op 25 juni 1840 gelegd door scheepsbouwmeester C.Mak Czn op de Commerciewerf. Op 2 september 1841, om twee uur ’s middags, werd de Brouwershaven te water gelaten met het beste gevolg. Het schip werd vervolgens door een stoomboot naar Alblasserdam gesleept om te worden opgetuigd.

De Brouwershaven was 599 ton groot. Haar lengte bedroeg 125 voet, haar breedte 32 voet en haar diepte was 19 voet. De Nederlandse Handelsmaatschappij bevrachtte het schip voor Oost-Indië. …

Op 13 augustus 1861 werd het schip in Rotterdam geveild en voor 19.400 gulden verkocht aan de Fa.Van Overzee en Comp. te Rotterdam. … “. De volgende kapiteins waren A.Huizer, J.G.Wiebenga en P.J.L.Feensma (moet zijn Teensma). 074.

“Abraham de Vos … tekent … aan: Gedurende 46 jaar heeft deze bark gevaren, wat wel een bewijs is geweest van de solide bouw. Voor zover hem bekend was dit het langst varende schip geweest, dat in Zierikzee werd gebouwd”074.

 

In het kasboek van het pensioenfonds “Goede Voorzorg” uit 1898-1927 staat in 1900 een ontvangstboeking van

 f 7,50 op naam van P.J.Teensma. Het zou hier kunnen gaan om een contributiebetaling als honorair lid over 3 jaar.

In het “Nieuwsblad Dockum” dd 22 februari 1913 wordt de jaarvergadering verslagen van het pensioenfonds en melding gemaakt van eenaanvrage om pensioen van de wed. P.J.L.Teensma.

 

De Dorpsbode 42(10):1988 Bijdrage 59. meldt dat de “Brouwershaven” samen met vier andere Schiermonnikoger kapiteins op 20 april 1884 van Texel vertrokken naar diverse Oostzeehavens voor het ophalen van ladingen hout.

 

 

Datum vanaf: 1870
Kapitein: Teensma, Pieter Jans Lourens
Overige informatie: Monsterrol: 1886-38 en 1887-7 te Delfzijl.

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1886-04-29
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: BROUWERSHAVEN
Schipper: Teensma, Pieter Jans Lourens
Scheepstype: bark
Grootte: 531

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.73
DVD VIII – 157 - 158
BIJLBRIEF

Naam schip BROUWERSHAVEN

plaats en datum acte bijlbrief, Alblasserdam, 12 mei 1842

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft gebouwd en geheel afgetimmerd op de Stads Commercie Werf te Zierikzee

gevoerd door kapt. Pieter Jansen

eigenaar/aankoper Cornelis Smit, Alblasserdam (20/48e part), Joan van Vollenhoven, Rotterdam (8/48e part), Jacob Mees, Rotterdam (6/48e part), Jan Kolff, Rotterdam (4/48e part), firma Minderop & Van Heel, Rotterdam (boekhouders van het schip en 4/48e part), Pieter Jansen, Maassluis (3/48e part) en Mevr. Petronella Henriette Minderop, geboren Feenendaal, Rotterdam (3/48e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 320 lasten (meetbrief Zierikzee, 18 augustus 1841)

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 2 september 1841

plaats / datum registratie Rotterdam, 20 mei 1842

nummer van registratie deel 30, folio 114, recto, vak 1

notaris Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 191207

Naam BROUWERSHAVEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1842
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.507
DVD VIII – 1505,1510
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip BROUWERSHAVEN

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 13 augustus 1861

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper firma Minderop & Van Heel, reders te Rotterdam, en mede-reders

gevoerd door kapt. J.J. Bouman

eigenaar/aankoper firma Van Overzee & Co., Rotterdam (boekhouders en 6/10e part), Isaak van der Hoop, Kralingen (1/10e part), Jacobus van Overzee, Rotterdam (1/10e part), Gerard Duuring, Rotterdam (1/10e part) en F. & W. van Dam, Rotterdam (1/10e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 599 tonnen of 316 lasten (meetbrief Rotterdam 28 april 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,20 m., breed 6,78 m., hol 5,34 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 16 augustus 1861

nummer van registratie deel 10, folio 140, recto, vak 2

notaris Wilhelmus Joannes Rietstap, griffier kantongercht Rotterdam

prijs NLG 19.400,-

Bijzonderheden: De verkoping vond plaats in de zaal op hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat, Rotterdam, door W. van Dam H.Hzn, makelaar. Het schip ligt in de Westerhaven te Rotterdam.


researcher/datum research: ML / 291208

Naam BROUWERSHAVEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1861
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1842
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.73

Jaar: 1861
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.507