Inloggen
ADELAAR (DE) - ID 7959


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1835-07-10 / 1854-00-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1835
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1834-09-06
Launch Date: 1835-06-10
Delivery Date: 1835-07-04
Technical Data

Net Tonnage: 221.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 119.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 27.25 Meters Registered
Beam: 4.98 Meters Registered
Depth: 3.73 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1835
Datum agenda: 1835-07-10
Register nr: 18350264
Scheepsnaam: ADELAAR
Type: Bark
Lasten: 119
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smith & Cie., W.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Smith, W
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1835-07-04 ADELAAR (DE)
Manager: Firma Wm. Smith & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1844-07-00 GERARDINA
Manager: Firma Bonke & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Bonke & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1845-04-00 GERARDINA
Manager: Firma Bonke & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1852-03-00 MAPPA
Manager: Samuel Meerburg e.a., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

1835 - DE ADELAAR. 
Mede-eigenaren: 
Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk (4/16e),
Wm. Smith & Zonen, reders en cargadoors te Rotterdam (4/16e),
Ijman Dirk Christiaan Suermondt, muntmeester te Utrecht (2/16e),
J.F. Hoffman & Zonen, zeehandelaren te Rotterdam (2/16e),
Van der Wallen van Vollenhoven & Zonen, touwslagers te Rotterdam (1/16e),
Gerrit Dunring, makelaar te Rotterdam (1/16e),
Mr. Paulus Cornelis Hoyck van Papendrecht, advocaat te Rotterdam (1/16e)
en Simon Rijnbende & Zonen, branders te Schiedam (1/16e)

1845 - GERARDINA

Barend Jan Bonke van firma Bonke & Co (1/2 part)

Christiaan Franciscus Bax, koopman te Rotterdam (1/4 part)

Petrus Jacobus Bax, particulier te Rotterdam (1/4 part)

1852 - MAPPA

Samuel Meerburg, Rotterdam (1/4 part)

Johannes Christiaan Offers, Rotterdam (1/4 part)

Johannes Eliza van der Aa Criellart, Rotterdam (1/4 part)

Cornelis Criellaert, Rotterdam (1/4 part)

 

Ship Events Data

1844-00-00: Geveild
1844-07-00: Sold at auction
AH 050744 Advertentie. Openbare Verkoping. H. Montauban van Swyndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swyndregt, W. van Dam, H.H. Zoon en W.H. Montauban van Swyndregt, makelaars binnen Rotterdam, zullen, ten verzoeke van de belanghebbenden, op dinsdag de 16de juli 1844, des namiddags ten een ure, in het Lokaal der Openbare Verkopingen, op de Scheepmakershaven, lett. A, No. 458, in het openbaar veilen en verkopen het in de maand juni van het jaar 1835 van stapel te water gelopen hechte, sterke Nederlands gebouwd, gekoperd en met koperen bouten voorziene barkschip, genaamd ADELAAR, laatst gevoerd bij de scheepsgezaghebber D. Smit, volgens meetbrief lang 27 ellen 2 palmen 5 duimen, wijd 4 ellen 9 palmen 3 duimen, hol 3 ellen 8 palmen 1 duim, groot 120 lasten, alles Nederlandse maat. Met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere scheepsgereedschappen en toebehoren, zo als hetzelve is liggende in de Scheepsmakershaven, nabij de Glashaven, en de zeilen op een zolder op de Scheepmakershaven, Letter A, No. 485. Zullende het schip en inventaris daags vóór en des voormiddags vóór de verkoping, door een ieder kunnen worden bezichtigd en onderzocht. Nadere onderrichting bij de makelaars. (opm: de bark, bouwjaar 1835, werd binnen Rotterdam verkocht voor NLG 13.300, en ging als GERARDINA onder kapt. M.J. Witsch in april 1845 in de vaart)

AH 130744 Advertentie. Nog zullen op de veiling van verkoop van het barkschip ADELAAR, te houden op de 16e juli 1844, worden verkocht de onderstaande scheepsparten:
- 1/300 aandeel fregatschip WILLEM DE EERSTE, 550 lasten, 1838 gebouwd te Schiedam.
- 1/300 aandeel fregatschip OUD NEDERLAND, 550 lasten, 1840 gebouwd te Schiedam.
- 1/300 aandeel fregatschip PIETER CORNELISZOON HOOFT, 479 lasten, 1843 gebouwd te Schiedam.
1847-12-00: Damaged
NRC 161247 Falmouth, 12 december. Het schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar New York, is alhier lek, met verlies van boten, verschansingen, rusten, zeilen, enz. binnengelopen, hebbende voortdurend hevige stromen doorgestaan en zijnde reeds tot op 19º WL geweest.

NRC 130348 Falmouth, 9 maart. Het schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar New York, alhier binnengelopen, heeft heden, na de bekomen schade gerepareerd te hebben, de reis weder voortgezet.
1848-10-00: Damaged
AH 021148 De 4e oktober is op 18º NB en 26º WL gezien het Nederlandse schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar Batavia, hebbende schade aan het roer. Het zette koers naar Rio Janeiro om te repareren.
1852-03-09: Sold at auction
NRC 250252 Advertentie. De makelaars H. Montauban van Swijndregt, Fredrik van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn. en W.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, op last van hun meesters, op dinsdag de 9e maart 1852, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepsmakershaven, wijk 1 No. 499 publiek te verkopen: het Nederlands gebouwd, gekoperd en kopervastsnelzeilend barkschip GERARDINA, laatst gevoerd door kapt. M.J. Witsch, volgens meetbrief lang 27,60 el, wijd 5,09 el, hol 3,74 el en alzo groot 123 lasten, met al deszelfs rondhouten, staande en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en touwen en verdere scheepsgereedschappen. zo als het schip thans is liggende achter Het Witte Hart, vóór het pand Zeelust. Blijvende voormeld schip inmiddels uit de hand te koop.
1852-05-24: Damaged
NRC 290452 Shields 24 april. De Nederlandse bark MAPPA, kapt. Mulder, van Rotterdam, was hedenmorgen bij het inkomen der haven, ten gevolge van de hoge zee en het zware tij, bijna op de rotsen gedreven, doch heeft het gelukkig nog geklaard; zij heeft wel gestoten, doch ogenschijnlijk geen schade bekomen.
1853-11-00: Repaired
NRC 181253 Amsterdam, 17 december. Het schip MAPPA, kapt. J. Muller, van Batavia naar Rotterdam, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, had de reparatie geëindigd en zou de 9e of 10e november een aanvang maken om de lading weder in te nemen.
1855-01-00: Final Fate:
NRC 030155 Rotterdam, 2 januari. De Zeepost van 2 januari deelt mede een lijst van onderscheidene schepen, welke in het jaar 1854 verongelukt, verbrand, afgekeurd, gesloopt of vermist zijn. Onder deze vinden wij de volgende: (o.a.)
Scheepsnaam: Gezagvoerder:
MAPPA J. Muller

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1835
Kapitein: Smith, W.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

J.E.Bangma werd (vermoedelijke) geboren te Vlissingen005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.E.Bangma was met vlagnummer R169 in de periode 1839 t/m 1854 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Een vlaggelid had wèl het echt tot het voeren van de nummervlag, maar had geen aanspraak op financiële tegemoetkomingen.058.

In het Jaarverslag 1839 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat zijn toetreding vermeld maar “alleen tot het voeren der Nommervlag”058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen 1849 en 1851 wordt kapitein J.A.Bangma met vlagnummer R169 als vlaggelid vermeld, maar zonder opgave van schip en reder058.

 

Bouma025 vermeldt J.A.Bangma als gezagvoerder gedurende:

*    1831 t/m 1833 van de bark/galjoot “Kinderdijk”, gebouwd in 1828 te Alblasserdam, varend voor J.Smit te Kinderdijk;

*    1838 t/m 1839 van de bark “Adelaar”, gebouwd in 1835 te Kinderdijk, 221 ton o.m., rederij niet vermeld;

*    1841 van het 3/mschip “J.C.J. van Speyk”, gebouwd in 1834 te Kinderdijk, 512 ton o.m., varend voor F.Smit te Alblasserdam;

*    1842 t/m 1848 van de bark “Weoltevreden” gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk.

 

In het Archief van de Waterschout te Amsterdam011a bevinden zich monsterrollen op naam van Jan Albert Bangma als gezagvoerder van de “Kinderdijk” dd 15 juli 1836; 05 augustus 1837 en 30 oktober 1837.

 

Overige bijzonderheden

Geen.

 

 

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Bangma, Jan Albert

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1890 van de galjoot “Albertha Römelingh”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 137 ton o.m., rederij niet vermeld, maar vermoedelijk voor J.J.Sydzes te Farmsum. Het schip is in 1890 te Mansø bij Vardø totaal verongelukt.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Mulder, J.

Afbeeldingen


Omschrijving:
Gemaakt door: Spin, Jacob
Algemene informatie

RC 080336              Rotterdam, 7 maart. De 12e november is van Rotterdam te Batavia aangekomen het schip ADELAAR, kapt. W. Smith, na de Kaap de Goede Hoop aangedaan te hebben.

 

RC 050436              Rotterdam, 4 april. De 22e november is van Batavia naar China gezeild de Nederlandse bark de ADELAAR, kapt. W. Smith.

 

JC 270436               Batavia, 26 april. Alhier is aangekomen de 25e april het Nederlandse schip ADELAAR, kapt. W. Smith, van China de 24e maart vertrokken.

 

DC 080936              Hellevoetsluis, 6 september. Heden morgen arriveerden uit zee: ADELAAR, kapt. W. Smith, en FACTORY, kapt. J. Parlevliet jr., beiden van Batavia.

 

RC 220936              Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:Naar Liverpool, het Nederlands barkschip ADELAAR, kapt. W. Smith; vertrekt uiterlijk de 5e oktober. Adres bij W. Smith en Co., cargadoors.

 

DC 251036              Hellevoetsluis, 21 oktober. Heden morgen zeilden naar zee: GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. J.J. Kortrijk; ADELAAR, kapt. W. Smith; KOLONEL KOOPMAN, kapt. A.L. v.d. Valk, en HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, allen naar Batavia; PIET HEIN, kapt. E. Wijlde, naar Suriname; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. A. Riedijk, naar Smyrna; ARENT EN ELIZA, kapt. L.H. Draijer, naar New York; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Clier, naar Duinkerken; JONGE JACOB, kapt. J. Clausen, naar Emden; GEZIENAHARMINA, kapt. J.H. Jonker, naar Liverpool.

 

RC 271036              Rotterdam, 26 oktober. Kapt. A.J. Hubert, te Helvoetsluis gearriveerd, rapporteert, de 22e dezer, tussen Bevezier en Whigt, gepasseerd te zijn de schepen PIET HEIN, kapt. E. Wylde, naar Suriname; DE ADELAAR, kapt. W. Smith en GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt, J.J. Kortrijk, naar Batavia.

 

JC 150437               Batavia, 12 april. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DE MAAS, kapt. M. van Velthoven, de 22e november vertrokken van Rotterdam, het dito schip DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struijk,met een passagier, de 20e november vertrokken van Amsterdam, de dito bark ADELAAR, kapt. W. Smith, met twee passagiers, de 23e november vertrokken van Liverpool, het dito schip ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker, met een transport koloniale matrozen, de 21e november vertrokken van Amsterdam, en de dito brik JOHANNA, kapt. E. Bergman, de 24e december vertrokken van Rotterdam.

 

RC 140937              Rotterdam, 13 september. De Javasche Couranten tot den 13 mei behelzen het volgende bericht uit Batavia van den 9 dier maand:Van Batavia zijn vertrokken de Nederlandse bark ADELAAR naar China en het schip TWEE CORNELISSEN naar Soerabaya.

 

RC 140937              Rotterdam, 13 december. Kapitein Nap rapporteert dat van Batavia zijn vertrokken, den 17 september, J.J. Remkes (opm: fregat MARIA), naar Amsterdam, en den 23 dito J. Keyzer (opm: fregat BATO) naar Dordrecht; dat ter rede van Batavia zijn gearriveerd, den 18 september, de schepen VROUW MARIA en ANNA, en den 20 HOLLAND, kapt. Kooy; alsmede dat den 22 van de rede van Anjer vertrokken is het schip ADELAAR, kapt. W. Smit, naar Rotterdam.

 

RC 301237              Rotterdam, 29 december. Volgens rapport van schipper J. Schenk, voerende de loodsboot no. 2, is voor de wal met loodsen aan boord het schip de ADELAAR, kapt. W. Smith, van Batavia. De wind Z.(opm: in een later bericht vermeldt de RC de ADELAAR als komende van Canton (opm: Guangzhou)

 

JC 190938               Batavia, 16 september. De 14e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark ADELAAR, kapt. J.H.Bangma, vertrokken de 20e mei, en dito bark JAVA, kapt. H. Peters, met twee passagiers, vertrokken van Rotterdam de 10e juni.

 

ZP 140139              De 22e september lagen te Batavia ter rede de schepen ONDERNEMING, kapt. Kleyn, ALIDA WILHELMINA, kapt. van der Mey, ADELAAR, kapt. Bangma en JAVA, kapt. Peters.

 

ZP 310140              Het schip ADELAAR, kapt. Nolte (opm: bark, kapt. H. Noltie), van Batavia naar Rotterdam is de 23ste november wegens ziekte der kapitein aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen. (opm: zie ZP 040240)

 

ZP 040240              Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop was kapt. Nolte, benevens de eerste stuurman van het aldaar binnengelopen schip ADELAAR, van Batavia naar Rotterdam, overleden. (opm: zie ZP 310140)

 

RC 190141              Het schip CLYDE, kapt. J. Matches, van Batavia naar Amsterdam, is de 8e en de schepen ADELAAR, kapt. H. Noltee, van Tjilatjap naar Rotterdam, en DIAMANT, kapt. Grunewald, van Rio de Janeiro naar Hamburg, de 9e dezer te Portsmouth binnengelopen.

 

RC 080741              Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, voor passagiers en goederen naar Batavia het gekoperd Nederlands barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om de 18e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Smith &Co.

 

JC 241141               Batavia, 22 november. De 20e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ADELAAR, kapt. D. Smit, vertrokken van Rotterdam de 25ste juli, dito schip ROTTERDAM, kapt. P. Vis, met passagiers, vertrokken van Rotterdam de 19de augustus, dito schip DELFT, kapt. B. J. Muller, met Zr.Ms. troepen, vertrokken van Rotterdam de 21ste augustus.

 

DC 310542              Dordrecht, 30 mei. Kapitein Abbema, voerende het schip ISIS, te Brouwershaven binnen, rapporteert de 27ste mei bij Dover gezien te hebben de bark de ADELAAR, van Rotterdam, en de 28ste in de Noordzee, op de hoogte van de Hinder of Abank, een kof, tonende de Amsterdamse collegievlag no. 458. Beide in goede staat zeilende.

 

RC 280642              Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:Naar Batavia, het gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om in het begin der maand juli te vertrekken. Adres ten kantore van Smith &Co. (Wekelijks herhaald tot RC 050742)

 

JC 121142               Batavia, 9 november. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark de JAVAAN, kapt. G. Eilers, vertrokken van Amsterdam de 20e juni, de dito bark ADELAAR, kapt. D. Smit, vertrokken van Rotterdam de 25e juli, en de dito bark BATAVIER, kapt. H.H. Uil, vertrokken van Rotterdam de 25e juli.

 

RC 250443              Rotterdam, 24 april. Kapt. Boulanger, voerende het schip EMILE, de 19e dezer van Rio-Janeiro te Havre aangekomen, rapporteert, bij het inzeilen van het Kanaal gepraaid te hebben het barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, 119 dagen reis hebbende van Batavia naar Amsterdam, zijnde door een storm de bakboordsverschansingen van dat schip weggeslagen en andere schade veroorzaakt.

 

AH 280443             Carga-lijsten Amsterdam. ADELAAR, kapt. D. Smith, van Batavia met rijst, koffie, indigo, thee, gember, confituren en sapanhout.

 

RC 130643              Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. D. Smit, om de 28e dezer te vertrekken. Adres ten kantoren van De Vries &Co., cargadoors aldaar en bij Smith &Co., alhier.

 

 

AH 130643             Advertentie. Schepen in lading naar: (o.a.) Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip DE ADELAAR, kapt. D. Smit, van Rotterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.

 

JC 181143               Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen. 16 November. Nederlands schip JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Czn., vertrokken van Rotterdam de 13e augustus met drie passagiers; dito bark ADELAAR, kapt. D. Smit, vertrokken van Amsterdam de 5e juli.

 

 

 

JC 160845               Batavia, 14 augustus. De 12e dezer zijn alhier aangekomen de Nederlandse bark GERARDINA, kapt. M.I. Witsch, vertrokken van Rotterdam de 17e april, en het dito schip NEERLANDS KONING, kapt. C. Schoewert, vertrokken van Rotterdam, de 17e april.

 

DC 010946              Dordrecht, 31 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden, de navolgende schepen, als: (o.a.) Voor Rotterdam: JEANNETTE, kapt. S. Halfweg; ANTHONIJ, kapt. H. Poort; FACTORY, kapt. A.A. van der Linden; RHOON EN PENDRECHT, kapt. F. Fokkens; GERARDINA, kapt. M.J. Witsch.

 

JC 030247               Batavia, 31 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark GERARDINA, kapt. M.J. Witsche, de 19e september vertrokken van Rotterdam.

 

NRC 161247           Falmouth, 12 december. Het schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar New York, is alhier lek, met verlies van boten, verschansingen, rusten, zeilen, enz. binnengelopen, hebbende voortdurend hevige stromen doorgestaan en zijnde reeds tot op 19º WL geweest.

 

NRC 130348           Falmouth, 9 maart. Het schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar New York, alhier binnengelopen, heeft heden, na de bekomen schade gerepareerd te hebben, de reis weder voortgezet.

 

AH 021148             De 4e oktober is op 18º NB en 26º WL gezien het Nederlandse schip GERARDINA, kapt. Witsch, van Rotterdam naar Batavia, hebbende schade aan het roer. Het zette koers naar Rio Janeiro om te repareren.

 

JC 170149               Batavia, 15 januari. De 12e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark GERARDINA, kapt. M.J. Witsch, de 4e september vertrokken van Rotterdam.

 

NRC 180452           Batavia, 25 februari. Scheepsvrachten hebben sedert ons laatste bericht geen verbetering ondergaan en door de afnemende voorraad van producten zijn vrachtgoederen zeer schaars. Van de aangekomen avontuurschepen heeft de GERARDINA 2500 pikols koffij tot NLG 75 per last te vracht bekomen en wordt overigens voor eigen rekening beladen.

 

NRC 020451           Rotterdam, 1 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 45 schepen als: (o.a.) Voor Rotterdam: GERARDINA, kapt. M.J. Witch, BUITENZORG, kapt. P. Flens; HELENA CHRISTINA, kapt. M. van der Plas; d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen; BROUWERSHAVEN, kapt. M.W. Zwart; PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrich; MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker; MARY &HILLEGONDA, kapt. L. Visser; STAD ‘SGRAVENHAGE, kapt. C.J. Ninck Blok; PRINSES SOPHIA, kapt. J. H. Pellenwessel; KONING WILLEM II, kapt. L. R. Giezen; KORTENAER, kapt. A. Glazenerjr; CANTON, kapt. H.J. Tweehuys; WILHELMINA CATHARINA, kapt. J.A. van Doorninck; CONSTANTIA, kapt. C.J. Kaleshoek.

 

 

 

NRC 290452           Shields 24 april. De Nederlandse bark MAPPA, kapt. Mulder, van Rotterdam, was hedenmorgen bij het inkomen der haven, ten gevolge van de hoge zee en het zware tij, bijna op de rotsen gedreven, doch heeft het gelukkig nog geklaard; zij heeft wel gestoten, doch ogenschijnlijk geen schade bekomen.

 

NRC 300452           Rotterdam, 29 april. Volgens brief van kapt. J. Muller in dato 24 april l.l. is het Nederlandse barkschip MAPPA na een zeer voorspoedige reis van 42 uren zonder loods of behulp van een stoomboot in de beste staat te North Shields gearriveerd.

 

NRC 300153           Rotterdam, 29 januari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen: (o.a.) Voor Rotterdam: HENDRIKA, kapt. P. Admiraal, en MAPPA, kapt. J. Mulder.

 

NRC 181253           Amsterdam, 17 december. Het schip MAPPA, kapt. J. Muller, van Batavia naar Rotterdam, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, had de reparatie geëindigd en zou de 9e of 10e november een aanvang maken om de lading weder in te nemen.

(opm: het vertrekbericht heeft Marhisdata niet gevonden; in elk geval is de bark, bouwjaar 1835, na lossing in of rond Rotterdam gesloopt; in een jaaroverzicht aan de koning met van de Nederlandse vloot afgevoerde schepen staat de MAPPA aangegeven als in 1854 gesloopt; ook NRC 030155 noemt de MAPPA als een van de schepen welke in 1854 zijn verongelukt, verbrand, afgekeurd, gesloopt of vermist)

 

NRC 030155           Rotterdam, 2 januari. De Zeepost van 2 januari deelt mede een lijst van onderscheidene schepen, welke in het jaar 1854 verongelukt, verbrand, afgekeurd, gesloopt of vermist zijn. Onder deze vinden wij de volgende: (o.a.)

Scheepsnaam:                       Gezagvoerder:

MAPPA                                   J. Muller

N.B. Sommige namen zijn met * getekend. Dit teken is daar geplaatst om aan te duiden, dat die schepen op de Nederlandse kust waren verongelukt.

(opm: over de cursief geschreven scheepsnamen staan geen berichten in Kroniek 1854;de cursief geschreven en onderstreepte scheepsnamen staan wel in Kroniek 1854 maar werden in Zeepost niet vermeld)

 

(Opm. Volgende krantenberichten hebben betrekking op een MAPPA, kapt. Potter, welk gesleept wordt door sleepboot LION met bestemming Sunderland, misschien om aldaar te worden gesloopt.)

 

NRC 010955           Maassluis. (NO) Vertrokken

30 aug.    ISABELLA, kapt. Stephenson naar Shields

                ANE ENDRINE, kapt. Ulich naar Tromsoe

                MARGARETHA, kapt. Schumacher naar Tromsie

                HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. v. Rossen, Noordzee Lion(s), op sleeptouw hebbende MAPPA, kapt. Potter, beiden naar Sunderland

 

NRC 060955           Yarmouth aangekomen, 3 september MAPPA, kapt. Potter, Schiedam (n. Sunderland)

extra kapiteins nog niet in het systeem: 1839 H. Noltee; 1845 M.J. Witsch.

 

 

 

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.324 Foto DVD IV – 056 - 057 _________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: de ADELAAR

Plaats en datum acte bijlbrief, Gorinchem, 4 juli 1835

Soort schip bark

Bouwwerf / verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester, aan de Kinderdijk onder de gemeente Nieuw Lekkerland

Gevoerd door kapt. W. Smith

Eigenaar / aankoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk (4/16e),
William Smith & Zonen, reders en cargadoors te Rotterdam (4/16e), IJman Dirk Christiaan Suermondt, muntmeester te Utrecht (2/16e), J.F. Hoffman & Zonen, zeehandelaren te Rotterdam (2/16e), Van der Wallen Van Vollenhoven & Zonen, touwslagers te Rotterdam (1/16e), Gerrit Dunring, makelaar te Rotterdam (1/16e), Mr. Paulus Cornelis Hoyck van Papendrecht, advocaat te Rotterdam (1/16e) en
Simon Rijnbende & Zonen, branders te Schiedam (1/16e)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 119 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 27,25 m., breed 4,98 m., hol 3,73 m.

Kiellegging 6 september 1935

Tewaterlating 10 juli 1835, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Papendrecht, 4 juni 1835

Nummer van registratie deel 6, folio 88, verso, vak 3

Notaris Mr. Johan Hendrik Daniel Schenkenburg van Mierop, vrederechter te Gorinchem

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden

Researcher/datum research ML/040407

Naam ADELAAR (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1835
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.100a
DVD VIII – 215 - 220
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ADELAAR, thans GERARDINA

plaats en datum acte openbare verkoping, Rotterdam, 16 juli 1844

type schip bark

bouwwerf/verkoper Willem Gerard Smith, van de firma Smith & Co, Rotterdam, als lasthebbende van de gezamenlijke eigenaren van het schip, die het schip ook nieuw hadden doen bouwen

gevoerd door kapt. D. Smit

eigenaar/aankoper Jan Barend Bonke, van de firma Bonke & Co., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 120 lasten (meetbrief Rotterdam, 15 mei 1844)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 27,25 m., breed 4,93 m., hol 3,81 m.

kiellegging

tewaterlating: in Nederland gebouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 24 juli 1844

nummer van registratie deel 13, folio 60, verso, case 5

notaris Montauban van Swijndregt en Van Dam, beëdigd makelaars te Rotterdam

prijs NLG. 13.300,-

Bijzonderheden: schip ligt bij deze veiling in de Scheepsmakershaven, bij de Glashaven, te Rotterdam.


researcher/datum research: ML / 150108

Naam GERARDINA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1844
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.100b
DVD VIII – 215 - 220
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip GERARDINA

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Rotterdam, 4 april 1845

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Barend Bonke, reder, namens zijn firma Bonke & Co., Rotterdam, enig eigenaren

gevoerd door kapt. Mathias Joseph Witsch

eigenaar/aankoper Christiaan Franciscus Bax, koopman te Rotterdam, en zijn broeder Petrus Jacobus Bax, particulier te Rotterdam, ieder voor 1/2e part

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 227 tonnen (meetbrief Rotterdam, 19 februari 1845)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 27,25 m., breed 4,93 m., hol 3,81 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 4 april 1845

nummer van registratie deel deel 46, folio 82, recto, vak 7

notaris Frans Dijkman, notaris te Rotterdam

prijs NLG. 6.650,-

Bijzonderheden: schip ligt bij deze transactie in de Scheepsmakershaven te Rotterdam.
(opm: een forse waardevermindering in korte tijd, tenzij elke 1/2e part dit bedrag kostte, maar dat staat er niet)


researcher/datum research: ML / 150108

Naam GERARDINA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1844
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.235
DVD VIII – 543, 546
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip GERARDINA, thans MAPPA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Rotterdam, 15 maart 1852

type schip bark

bouwwerf/verkoper Barend Jan Bonke van zijn firma Bonke & Co, kooplieden en scheepsreders (1/2e part), Christianus Franciscus Bax, koopman en commissionair (1/4e part) en Petrus Jacobus Bax, particulier (1/4e part), allen te Rotterdam

gevoerd door kapt. M.J. Witsch

eigenaar/aankoper Samuel Meerburg, Johannes Christiaan Offers, Johannes Eliza van der Aa Criellaert en Cornelis Criellaert, allen te Rotterdam, ieder voor 1/4e part

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 123 lasten (meetbrief Rotterdam, 20 januari 1852)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 27,60 m., breed 5,09 m., hol 3,74 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 15 maart 1852

nummer van registratie deel 37, folio 183, recto, vak 7

notaris H.N. en W.H. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam

prijs NLG 13.000,-

bijzonderheden:
Bonke & Co had het eigendom van het schip verkregen in publieke veiling te Rotterdam op 16 juli 1844 en de heren Bax hadden elk hun 1/4e part gekocht van Bonke & Co bij acte van transport van 4 april 1845 voor notaris Frans Dijkman te Rotterdam.


researcher/datum research: ML / 110308

Naam MAPPA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1852
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag / archiefnummer Rott.3.03.56.65.324

Jaar: 1844
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.100a - DVD VIII – 215 - 220

Jaar: 1845
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.100b - DVD VIII – 215 - 220

Jaar: 1852
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.235 - DVD VIII – 543, 546

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: www.delpher.nl
www.maritiemdigitaal.nl
ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.324
NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.100a
NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.100b
NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.235
AH = AlgemeenHandelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk