Inloggen
WIM - ID 7344


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1924
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5261934
Nat. Official Number: 4716 WINSCH 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: W. Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 46
Launch Date: 1924-07-09
Delivery Date: 1924-09-13
Technical Data

Gross Tonnage: 154.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10595 Cubic Feet
Bale: 9700 Cubic Feet
 
Length 2: 29.38 Meters Registered
Beam: 5.85 Meters Registered
Depth: 2.57 Meters Breadth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1924
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gearriveerd op 7 aug. 1924 bij de Appingedammer Bronsmotorenfabriek om te worden voorzien van een 4tew 2 cil 50 Pk Brons Nr. 2236 Type C/D (240x360) 7 Kn.

Datum 00-00-1934
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 100 PK Brons Nr. 5249 Type T (240x360) 8 Kn.

Datum 00-00-1956
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil 211 PK Völund Type (300x410) 8,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1924-09-13 WIM
Manager: Kasper Roelf Bosma, Oldekerk, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Kasper Roelf Bosma, Oldekerk, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QCPW
Additional info: 1934 callsign PIQK

Date/Name Ship 1936-02-10 REIGER
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Blaauw, Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PGZM

Date/Name Ship 1950-01-19 NORMA
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. Jak. Sloots, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Rederij Erven H. Sloots (Anna Sloots-Holwerda, Geert, Einte, Jacob, Hein en Roelof Sloots)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGJW

Date/Name Ship 1953-03-19 ANNE GRETHE
Manager: Jørgen Christensen PR, Søby, Denmark
Eigenaar: Jørgen Christensen PR, Søby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Søby / Denmark
Callsign: OYQK

Date/Name Ship 1961-00-00 ØLAND
Manager: R. Nielsen Partrederi (Lisa Christensen & Rickhardt Holbeck Nielsen), Aalborg, Denmark
Eigenaar: R. Nielsen Partrederi (Lisa Christensen & Rickhardt Holbeck Nielsen), Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYQK

Date/Name Ship 1963-00-00 JOLI
Manager: Rudolf Konstantin Hansen, Assens, Denmark
Eigenaar: Rudolf Konstantin Hansen, Assens, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Assens / Denmark
Callsign: OYQK

Date/Name Ship 1986-04-08 MARS
Manager: Aabaek Efterskole, Åbenrå, Denmark
Eigenaar: Aabaek Efterskole, Åbenrå, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Åbenrå / Denmark
Callsign: OYQK

Date/Name Ship 1986-11-22 MARS
Manager: Erik Martin Nielsen, Marstal, Denmark
Eigenaar: Erik Martin Nielsen, Marstal, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Marstal / Denmark
Callsign: OYQK

Ship Events Data

1918-00-00: Het schip werd al in al 1918 voor eigen rekening op stapel gezet. De werf liet het schip op 5 juli 1921 in het kadaster inschrijven onder de naam 'Alide'. Op 15 juli 1921 werd het brandmerk aangebracht. Het heeft ca. 6 jaar op de werf gestaan. Het ging in juli 1924 als 'WIM' te water en arriveerde op 7 augustus bij de Appingedammer Bronsmotorenfabriek om te worden voorzien van een 4tew 2 cil 50 Pk Brons Nr. 2236 Type C/D (240x360) 7 Kn. Op 19 sept. 1924 vertrok het schip voor haar eerste reis van Delfzijl naar Aalborg.
1921-07-05: Dagregister deel 18 nummer 545, den achtsten Juli 1900 een en twintig. Eigendomsverklaring. De ondergeteekende Willem Mulder, scheepsbouwer wonende te Stadskanaal gemeente Wildervank, verklaart dat te zijn de eenige eigenaar is van de motorzeilschoener genaamd “Alide”, in de Nederlanden thuis behoorende, groot 148 ton, noch niet aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, thans liggende aan de werf van ondergeteekende. Stadskanaal 5 Juli 1921. (In de kantlijn staat bijgeschreven 4716 en Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter J. Gerrits te Groningen te Groningen d.d. 15 Juli 1921 is nevens genoemd vaartuig ingebeiteld als volgt: 4716 WINSCH 1921.)
1928-06-02: Op 02-06-1928 als WIM, zijnde een motorkotterschip, groot 435.37 m3, liggende te Delfzijl, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Kasper Roelf Bosma, schipper, gedomicilieerd te Oldekerk, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 175 Z WINSCH 1927 op 't achterschip in voorkant dorpel ingang motorkamer. (Opm.: Brandmerk 4716 WINSCH 1921 is verwijderd.)
1936-02-11: Eemsbode 11-02-1936: Het motorschip WIM verkocht. Het motorschip Wim vroeger bevaren door kapitein K.R. Bosma van Groningen is onderhands verkocht aan den heer Blaauw van Zuidbroek die het schip zelf in de vaart zal brengen.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co., te Londen. Heeft deelgenomen aan de evacuatie van Duinkerken (Operatie 'Dynamo') en redde 395 personen. Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
1951-02-01: NvhN 01-02-1951: De “Setas” sleepte de “NORMA”. Het 1606 brt metende m.s. “NORMA”, ledig op weg van Goole naar Harwich, is gisteren langs de Oostkust van Engeland door de Nederlandse coaster “Setas” (eigenaar H. R. Pronk te Groningen) met motorpech aangetroffen en te Great Yarmouth binnengesleept. De “Norma” is eigendom van J. Salomons Shipping and Forwarding Office te Rotterdam.
1953-03-20: De Tijd 20-03-1953: Door bemiddeling van 'Salomons' Forwarding Office te Rotterdam, is het 160 brt. metende Nederlandss m.s. „NORMA" — eigenaar-kapitein C.V.J. Sloots te Vlaardingen — verkocht aan Jörgen Christensen te Seaby in Denemarken.
1974-07-18: Het schip werd in Denemarken teboekgesteld met Nr. E 488.
1988-00-00: Voer van 1986 tot 1992 met veevoer van Aarhus naar Samsö.
1992-11-23: Gekocht door Reinoud Hubert Bloeme te Amsterdam. Het wordt op 12 januari 1993 bij het Kadaster te boek gesteld als MARS. Ze wordt op 09-02-1993, zijnde een stalen motorvrachtschip, liggende te Zaandam, metende 424.70 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te Denemarken no. E488 d.d. 18-07-1974, door F.C. Schouwenaar, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, voorzien van brandmerk: 9287 Z A 1993 aangebracht op het achterschip aan B.B. zijde in zijkant opbouw, 2.45 m. uit hekplaaat, 1.00 m. uit lengteas en 0.51 m. uit dek. Het schip wordt dan omschreven als: stalen vrachtlogger met voorpiek, vooronder, vrachtruim, machinekamer, achterpiek, verblijven bemanning bovendeks. Omschrijving motor: Scania dieselmotor, type DS 111MO1, 6 cyl. 270 PK bij 1800 r.p.m. motornummer 892267 aangebracht op het spruitstuk, gebouwd in Zweden in 1977. In 1994 'Mars' van Jan Willen Jacobus Velthuis en Hendrika Elizabeth Maria Velthuis - Bus (kunstschilder en aquarellist), echtelieden en direkteuren van Watervast B.V., ieder voor de helft . Verbouwd bij Lex Tichelaar te Harlingen en in de bruine vloot als 'Mars'. Ze vaart ’s zomers met leerlingen en passagiers op de Waddenzee. ’s Winters ligt ze meestal aan het Hoge der Aa of in de Noorderhaven in Groningen. 06.04.2005 wordt de teboekstelling als zeeschip doorgehaald en wordt het schip teboekgesteld als binnenschip met brandmerk: 15956 B A 2005. Staat 11.2010 nog zo in het Kadaster te boek en is eigendom van Watervast B.V. (zie ook Hoofdstuk 45 van het boek 'Honderd jaar Schepen, Schippers en Scheepsbouwers in Stadskanaal')

Afbeeldingen


Omschrijving: NORMA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: als ANNE-GRETHE
Collectie: -
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: De JOLI in de Limfjord - foto juni 1971
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JOLI
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Akkerman, John

Omschrijving: Als de Deense MARS - foto 21 augustus 1989
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Na de verbouwing tot zeilschip in de bruine vloot; de MARS aan de Hoge der A in Groningen op 19 nov. 2014
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: De MARS aan de Hoge der A in Groningen op 19 nov. 2014 .
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: De MARS in de Blauwe Slenk op de Wddenzee op 15 aug. 2016
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)