Inloggen
VIOD - ID 7027


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1958
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5418367
Nat. Official Number: 524 Z LEEUW 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Hoogezand N.V. Jac. Bodewes, Bergum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 84
Launch Date: 1957-10-24
Delivery Date: 1958-01-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Power kw: 291
Eng. additional info: Brons Nr. 10217 Type 6 ED (290x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 398.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 223.00 Net tonnage
Deadweight: 635.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 27500 Cubic Feet
Bale: 26500 Cubic Feet
 
Length 1: 50.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.32 Meters Registered
Beam: 8.20 Meters Registered
Depth: 3.00 Meters Depth, moulded
Draught: 3.28 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-01-07 VIOD
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIGG

Date/Name Ship 1958-12-30 VIOD
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Groen en N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- & Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIGG

Date/Name Ship 1963-06-05 VIOLA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIGG

Date/Name Ship 1973-03-02 WILMA
Manager: Willem Visser, Sliedrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Visser, Sliedrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sliedrecht / Netherlands
Callsign: PIQY

Date/Name Ship 1979-12-13 WILMA
Manager: Willem Visser, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Willem Visser, Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO5601

Date/Name Ship 1982-01-18 WILMA
Manager: Willem Visser, Sliedrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Visser, Sliedrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sliedrecht / Netherlands
Callsign: PIQY

Date/Name Ship 1982-06-18 FRANCISCA
Manager: Fransisca Johanna Petronella Kruyt-Feitsma, Janum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Fransisca Johanna Petronella Kruyt-Feitsma, Janum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEDX

Date/Name Ship 1983-09-01 VIOLA
Manager: Barimar Shipping & Trading B.V., San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Barimar Shipping & Trading B.V., San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras

Date/Name Ship 1983-09-01 FRANCISCA
Manager: B.V. Beheer- en Exploitatiemaatschappij V.G.S., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: B.V. Beheer- en Exploitatiemaatschappij V.G.S., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEDX

Date/Name Ship 1985-08-30 HERMES
Manager: Hermes Shipping Co. Ltd., Valletta, Malta
Eigenaar: Hermes Shipping Co. Ltd., Valletta, Malta
Shareholder:
Homeport / Flag: Valletta / Malta
Callsign: 9H2278

Date/Name Ship 1992-07-00 JUSTINE
Manager: Justine Holding, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Eigenaar: Justine Holding, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)
Callsign: J8GP9

Date/Name Ship 1994-11-00 ANNE J. CARIDA
Manager: Justine Holding, San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Justine Holding, San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras

Ship Events Data

1957-10-25: Friese koerier 25-10-1957: Coaster te Bergum te water gelaten. Bergum — Bij de scheepswerf Hoogezand N.V. te Bergum is donderdagmiddag de 620 ton metende coaster VIOD te water gelaten, die wordt gebouwd voor rekening van de heer K. Groen te Groningen. Het was de vijfde tewaterlating van een coaster, sedert de opening van de Bergumer werf in augustus 1955. Het schip gleed zonder ongelukken van de helling, nadat mevr. Groen, die een bouquet bloemen kreeg aangeboden door de jongste werknemer van de werf, de 14-jarige Gerrit v. d. Wal, de doopplechtigheid had verricht door de traditionele fles champagne tegen de boeg te laten uiteenspatten. De Viod is de tweede coaster van een serie van vier, die bij de scheepswerf Hoogezand wordt gebouwd. Het schip heeft een lengte van 50.83 m., een breedte van 8.50 m. en een diepgang van 3.30 m. Het zal worden uitgerust met een 370 p.k. Brons motor.
1957-11-12: Op 12-11-1957 als VIOD, zijnde een motorschip in aanbouw, metende nog onbekend, liggende te Bergum, door A. Kraaijema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 524 Z LEEUW 1957 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 2.73 m. uit hekplaat, 1.20 m. uit lengteas en 1.40 m. uit dek.
1957-12-21: NvhN 21-12-1957: Proefvaart VIOD. Maandag zal de 620 ton metende coaster VIOD de scheepswerf Hoogezand te Bergum verlaten en naar Harlingen varen. Op 7 januari zal het schip op de Noordzee een proefvaart maken. De VIOD werd gebouwd voor rekening van de heer K. Groen te Groningen.
1958-01-09: NvhN 09-01-1958: Proefvaart m.s. VIOD. Op het IJsselmeer heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Viod, dat bij de Scheepswerf Hoogezand N.V (Dir Jac. Bodewes) te Bergum (Fr.) werd gebouwd voor rekening van de heer K. Groen te Groningen. De Viod (bouwno. 84) is van het gladdektype, meet 625 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte o.a. 50.83 m, lengte tussen de loodlijnen 46.30 m, breedte 8.15 men holte 3.60 m De beladen diepgang bedraagt 3.28 m. De voortstuwing geschiedt door een 395 PK. motor, waarmee het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 11 knoop. In de bak is een hulpmotor van 16 P.K. geplaatst De ruiminhoud bedraagt 27.500 cft grainspace en 26.500 cft. balespace. De bunkercapaciteit is: drinkwater 10 ton. brandstof 38.1 ton en waterballast 146 7 ton. De bouw geschiedde onder toezicht van Lloyd's Register of Shipping 100 A I en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart (met speciaal houtvaartcertificaat).
Leeuwarder courant 09-01-1958: Bergumer scheepswerf leverde „VIOD" op. Woensdag is de kustvaarder „Viod", gebouwd bij de scheepswerf „Hoogeland" van Bodewes te Bergum, op de Waddenzee na ten geslaagde proefvaart opgeleverd aan rederij K. Groen in Groningen. Het is de vijfde kustvaarder, die deze werf heeft opgeleverd. De "Viod" meet 625 ton d.w. en is van het gladdektype. Het schip heeft een 195 pk Bronsmotor, twee masten met twee laadbomen met een hijs- vermogen van twee ton, radiotelefonie, richtingzoeker en echolood-installatie. De "Viod" heeft een certificaat voor onbeperkte vaart en een speciaal houtvaart-certificaat.
1959-07-27: NvhN 27-07-1959: Groninger coaster VIOD had aanvaring. Het Groninger vrachtschip Viod is op het Noord-Oostzeekanaal in aanvaring geweest met het Duitse schip Hildegard Peters. Beide vaartuigen werden beschadigd, doch konden hun reis voortzetten. De Viod is eigendom van de heer K. Groen en is geregistreerd in Groningen. Het schip meet 398 brt.
1960-11-18: Op 18-11-1960 tijdens de reis van Amsterdam naar Malmo gestrand op de Omö Staalgrunde in de Langelands Belt en later op eigen kracht vlotgekomen.
NvhN 08-04-1961: Raad voor de Scheepvaart: Stranding VIOD. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 31-jarige kapitein P. B. uit Groningen gestraft met het uitspreken van een berisping en de 27-jarige stuurman B. J. H. uit Zwolle de bevoegdheid ontnomen om als kapitein of als stuurman op zeeschepen te varen voor de tijd van twee weken, omdat zij beiden schuld hebben aan de stranding van het m.s. Viod op de Omö Staalgrunde in de Langelands Belt op 18 november van het vorig jaar. De Viod, groot 398 brt en toebehorende aan K. Groen te Harlingen, was op weg van Amsterdam naar Malmö. Na enig manoeuvreren kwam het schip weer vlot. De Raad is van oordeel, dat de stranding in de eerste plaats een gevolg is van de onvoldoende navigatie van de stuurman. Ook de kapitein gaat volgens de Raad niet geheel vrij uit. De wijze, waarop hij de wacht heeft overgegeven aan zijn stuurman was onvoldoende.
1972-08-10: NvhN 10-08-1972: Britse staking werkt wel door op rederijen. De Engelse havenstaking moge dan betrekkelijk weinig invloed hebben op de ontwikkeling van het havenverkeer in de Delfzijlse haven, de rederijen en bevrachtingskantoren uit het Noorden en met name uit de Noordgroninger havenplaats ondervinden wel degelijk hinder en behoorlijk financieel nadeel van de stakende havenarbeiders. Het direct aanwijsbaar financieel nadeel loopt nu al in de tienduizenden guldens en zal naarmate de staking langer duurt natuurlijk steeds groter worden. Bovendien wordt het aanbod van scheepstonnage door deze staking groter op andere diensten en lijnen, waardoor de vrachtprijzen omlaag gaan hetgeen voor diezelfde rederijen en bevrachtingskantoren ook weer aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben. Bijzonder vervelende gevolgen heeft deze staking voor Wijrme en Barends' Cargad. en Agent. Kantoor NV in Delfzijl, die voor dertig procent gebaseerd is op vervoer naar Engeland. Directeur N. Barends vindt deze havenstaking een irritante zaak, omdat de Engelse havenarbeiders rederijen en bevrachtingskantoren de dupe laten worden, terwijl deze normaliter aan diezelfde havenarbeiders werk brengen. En bovendien gaat het hier om een Intern conflict over modernisering van laad- en los mogelijkheden. „Ze werken zich op deze manier zelf tegen," meent hij. De heer Barends vertelt, dat door de stijgende loonkosten ook de kosten van de werkzaamheden in de havens stijgen en als gevolg daarvan het vervoer c.q. de exporteurs in Engeland zoeken naar besparingsmogelijkheden. Dat manifesteert zich onder meer in containerschepen en roll-on-roll-offschepen of andere modernisering. Le staking is nu ontstaan, omdat de havenarbeiders eigenlijk wel eens willen weten wie die containers moet en mag lossen en wat voor invloed al deze moderniseringen zullen hebben op het personeels bestand. Zij vergeten daarbij naar de mening van de heer Barends, dat moderniseringen ook voor de havenarbeiders zelf van groot belang zijn onder meer met betrekking tot eventueel kortere werktijden en wat dies meer zij. Zijn NV, die tien eigen schepen heeft wordt in ernstige mate gedupeerd. Drie schepen liggen in Engelse havens, waaronder het 2000 ton metende vlaggeschip Isabelle. Dit schip is op vrijdag 21 juli — geladen met gezaagd hout — nog half gelost in de Londense haven, maar toen gingen de havenarbeiders in staking. De Clarissa (800 ton) ligt in King's Ferry bij een particuliere kade, waar het werk onder dwang van andere stakende havenarbeiders is stilgelegd. Ook dit schip heeft hout aan boord. Tenslotte ligt de VIOLAa (550 ton) met gerst in Ipswich. Engeland is voor Wijnne en Barends niet weg te denken als partner in het scheepvaartverkeer. Voor alle nu wachtende schepen was door de NV een scherp programma opgesteld, dat nu niet kan worden uitgevoerd. Met alle mogelijke kunstgrepen en veel haastwerk zal dat na het beëindigen van de staking toch moeten gebeuren. Volgens de heer Barends heeft de staking ook een negatieve invloed — dat wordt door anderen beklemtoond — op de vrachtenmarkt en vrachtprijzen, terwijl er eigenlijk net dit jaar sprake was van een opleving. Voor Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf NV in Delfzijl zijn de gevolgen niet zo erg. Tweederde deel van de vloot, die totaal ongeveer 70 schepen omvat, vaart op Scandinavië. Van het andere deel liggen er op dit moment vier in Engelse havens op het lossen te wachten. Deze vier schepen leveren voor de NV Wagenborg per dag een financieel nadeel van drieduizend gulden op, want ze liggen op half liggeld. Op dit moment is volgens directeur E. Wagenborg ook nog niet te bewijzen of en hoeveel schade er zal komen door een verlaging van de vrachtprijzen. Schepen, die eigenlijk met een lading naar Engeland zouden moeten varen (hij doelt daarbij niet op z'n eigen bedrijf, maar in z'n algemeenheid), worden nu ingezet op andere vaarten. Het aangeboden scheepstonnage wordt daardoor groter, waardoor het evenwicht in vraag en aanbod wordt verstoord en er lagere vrachtprijzen komen. Daarbij moet wel worden bedacht, dat er in Engelse havens natuurlijk ook schepen liggen die nu op andere vaarten hadden moeten worden ingezet en waarvan de tonnages thans aan de vrachtenmarkt zijn onttrokken.
1982-06-22: Op 22-06-1982 als FRANCISCA, zijnde een stalen motorvrachtschip, metende 1127.80 m3 bruto inhoud volgens declarationafgegeven te 's Gravenhage d.d. 17-06-1982, liggende te Rotterdam, door J. Leijs, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5280 Z GRON 1982 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterwand dekhuis, 2.65 m. uit hekplaat, 1.25m. uit lengteas en 1.30 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken, zijnde 524 Z LEEUW 1957, zijn vernietigd.)
2002-00-00: Final Fate:
Lloyd’s laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: VIOD klaar voor de tewaterlating.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: VIOD doop
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: VIOD klaar voor de tewaterlating.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOD tewaterlating
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOD te water.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOD op de dag van haar aflevering 07-01-1958.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOD
Gemaakt door: Clarkson, John

Omschrijving: VIOD
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOLA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOLA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VIOLA
Gemaakt door: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: VIOLA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: WILMA
Gemaakt door: Johannes, L.M. (Leo)

Omschrijving: WILMA op de Noordzee in 1979.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: WILMA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: WILMA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: WILMA op de Noordzee
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: FRANCISCA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: FRANCISCA
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: FRANCISCA liggend bij IJsseltechniek (ook bekend als Mach. Fabriek Gouwens) in de Sliksloothaven van Krimpen a/d IJssel.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: HERMES
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: HERMES 11 juni 1986 op de Nieuwe Waterweg
Gemaakt door: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: HERMES op 02-09-1989 wachtend voor de zeesluis in Delfzijl.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: HERMES in 2003
Gemaakt door: Anderiesse, Jan H.