Inloggen
ANJE BERG - ID 447


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1896-10-09 / 1899-10-12 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1896
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 5185 GRON 1896
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Three masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma E.J. Smit & Zoon, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1896-00-00
Delivery Date: 1896-08-00
Technical Data

Gross Tonnage: 252.13 Gross tonnage
Net Tonnage: 239.58 Net tonnage
 
Length 1: 36.88 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 35.75 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.51 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.48 Meters Depth, moulded
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1896
Datum agenda: 1896-10-09
Register nr: 0
Scheepsnaam: ANJE BERG
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smit Jzn., E.
Plaats: Hoogezand
Opmerkingen: eerste
1896-10-09, uitreiking51-

Ship History Data

Date/Name Ship 1896-08-00 ANJE BERG
Manager: Firma E.J. Smit & Zoon (Edske Smit Janszn), Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Firma E.J. Smit & Zoon (Edske Smit Janszn), Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NDGN

Date/Name Ship 1899-10-12 ANJE BERG
Manager: Jacob Hero Martini, Neermoor, Germany
Eigenaar: Jacob Hero Martini, Neermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Neermoor / Germany
Callsign: KJFL
Additional info: Handed over at Liverpool.

Ship Events Data

1896-00-00: Zusterschip “Frisia”
1896-00-00: Het schip werd gebouwd op de werf Welgelegen te Westerbroek; deze werf was in 1891 nieuw in bedrijf genomen.
1896-10-03: Dagregister deel 14 nummer 52, den vijfden October 1800 zes en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Edske Smit Janszoon, fabrikant van stoom en andere werktuigen en ijzeren schepen, wonende te Hoogezand, boekhouder der rederij van het zeilschoenerschip genaamd “Anje Berg”, hebbende een dek en drie masten, gemeten bruto op 714.42 kubieke meter of 252.13 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 678.70 kubieke meter of 239.58 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door schipper C. Doewes, verklaar dat de meerderheid dier rederij uit bestaat uit Nederlanders in Nederland woonachtig. Ik verklaar voorts dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieren of bevrachting van hetzelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 3. October 1896. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5185.
1896-10-09: Op 9 oktober 1896 werd de eerste zeebrief afgegeven, aangevraagd door E. Smit Jzn te Hoogezand.
1898-07-20: PGC 200798
Londen, 20 juli. Het Nederlandse schip (opm: driemast schoener) ANJE BERG, kapt. C.A. Doewes, van Rio Grande te Liverpool aangekomen, en de Duitse bark ELISE LINCK zijn op de Mersey met elkaar in aanvaring gekomen. De omvang van de belopen schade is nog onbekend.
1898-12-07: PGC 071298
Hoogezand, 6 december. Het hier thuisbehorende driemast schoenerschip ANJE BERG, kapt. C.A. Doewes, is op de vijfde dezer, na een reis van 58 dagen van Liverpool, behouden te Rio Grande binnengelopen.
1899-07-11: NRC 110799
Advertentie. Uit de hand te koop en te bevragen bij H.J. Smit en Zoon te Hoogezand, het in 1896 nieuw gebouwd, snelzeilend 3-mast schoenerschip ANJE BERG, 239 ton, ladende 330 ton, klasse * 3/3 L 1.1. B.V, thans liggende te Ellesmere Port bij Liverpool.
1899-08-20: NRC 200899
Advertentie. Verkoop schoener. Op maandag 4 september des avonds 7 uur, zal in het Hotel Hoogezand publiek te koop worden gepresenteerd het in 1896 gebouwde driemast schip ANJE BERG, groot 239 registerton, klasse +I.3/3 L. 1.1, liggende te Ellesmere Port. Nadere inlichtingen geeft de firma E.J. Smit & Zoon te Hoogezand. (opm: zie PGC 111099)
1899-09-04: Anje Berg, 3/m, netto 678,70 m3 of 239,58 ton van 2,83 m3, in 1896 gebouwd op de werf van E.J. Smit en Zoon te Westerbroek; op 4 sept. 1899 wordt dit schip t.v.v. Edske Smit Janszoon, als boekhouder van dit schip, geveild, laatstbevaren door Cornelis Doewes. Koper wordt voor f. 17.405,-- Edske Smit Janszoon. (notaris J. Piccardt te Hoogezand, toegang 105, inv. nr. 206, aktenummer 158, 4 sept. 1899)

Het nieuws van den dag 08-09-1899: Het in 1896 gebouwde Nederl. 3-mastschip Anje Berg, groot 239 reg. tonnen, liggende te Ellesmere Port, is publiek verkocht voor ƒ 17,405 aan de heeren E, J. Smit en Zoon, te Hoogezand.
1899-10-12: Het nieuws van den dag 12-10-1899: Leer, 8 Oct. De Ned. stalen 3/m. sch. Anje Berg, groot 239 t.n., gebouwd in 1896, is verkocht aan eene reederij te Neermoor en onder Duitsche vlag gebracht. Het zal gevoerd worden door kapt. H. Buse.
1907-11-30: Final Fate:
Op 30-11-1907 gesleept vertrokken van Gibraltar naar Cadiz, waar zout geladen moest worden. Omdat het korte reis zou worden was er geen ballast geladen, dit werd het schip fataal. 's Avonds om 10.00 uur ter hoogte van Tarifa brak de sleeptros, er werd direct zeil gehesen en in de steeds zwaarder wordende zeegang, werd nog geprobeerd de sleepverbinding te herstellen, doch door een misverstand lukte dat niet. De “Express”(sleepboot) verdween in het donker, en er werd meer zeil bijgezet. Dit om een dreigende stranding te voorkomen. Het lege schip manoeuvreerde slecht en in een zware bui kapseisde de “Anje Berg”. Het onder water drijvende wrak zou op 2 december tussen Cabezos en Tarifa gestrand zijn. Er waren 6 slachtoffers te betreuren. 2 bemanning leden brachten het er levend af.

Algemeen Handelsblad 03-12-1907: ANJE BERG. (Gibraltar, 2 Dec.) Volgens telegram uit Tarifa is het Duitsche schip „Anje Berg" tusschen Cabezo en Tarifa gestrand. Van de opvarenden werden slechts twee man gered.

Algemeen Handelsblad 04-12-1907: ANJE BERG. (Gibraltar, 2 Dec.) Volgens nadere berichten werd het schip "Anje Berg" (zie vorig Avondblad) door het stoomschip „Express" gesleept. Door den storm brak, nadat Cabezos gepasseerd was, in de nabijheid van Point Valdevaqueros, de tros. Het schip zonk in 5 vadem water. De stengen steken boven water uit. Volgens rapport zijn 8 man verdronken.

NvhN 05-12-1907: GIBRALTAR, 2 Dec Volgens telegrafisch bericht uit Tarifa is het te Leer thuisbehoorende zeilschip Anje Berg tusschen Cabezo en Tarifa gestrand. Van de bemanning werden slechts 2 personen gered. Dit stalen schip werd in 1896 te Westerbroek gebouwd. Later bericht. Acht man zijn verdronken.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Cornelis werd geboren op 10 november 1855 te Oosterdiep gem. Veendam als zoon van de schipper Albert Harms Doewes en Tjietske Hazewinkel

De overlijdensakte vermeldt geen partner en hij is dus kennelijk ongehuwd gebleven.

Cornelis overleed op 07 september 1912 te Veendam, 56 jaar, zonder beroep

 

Cornelis Doewes, geboren op 10 november 1855 en afkomstig van Veendam, behaalde zijn diploma voor 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam met nummer 248099.

 

Lidmaatschap van zeemanscollege(s)

C.A.Doewes was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer 94 in de periode 1885 t/m 1906.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.A.Doewes als gezagvoerder gedurende:

*    1881 t/m 1891 van de schoenerbrik “Ida & Johanna”, gebouwd in 1871 te Hoogezand, 173 ton o.m., varend voor A.H.Doewes te Veendam. Het schip werd in 1891 verkocht naar Noorwegen via Duitsland, waar het nog “Emilie” heette;

*    1897 t/m 1899 van de stalen 3-mastschoener “Anje Berg”, gebouwd in 1896 bij E.J.Smit & Zn te Hoogezand, 240 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar  te Hoogezand. Het schip werd in 1899 verkocht naar Leer.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmusuem te Groningen vermeldt:

24 juli 1876, schoener “Harmonie”, kapitein Albert Harms Doewes, 1ste stuurman Cornelis A.Doewes, 20 jaar uit Veendam

26 september 1898, schoener “Antje Berg”, kapitein Cornelius Doewes.

20 juni 1900, schoener “Anje Berg”, kapitein Cornelius Doewes uit Veendam

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Doewes, Cornelis Albertz
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1899
Kapitein: Busse, Habbe
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1905
Kapitein: Eckhoff, Riepke
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1898-09-26
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: ANJE BERG
Schipper: Doewes, Cornelius
Scheepstype: schoener
Grootte: 239

Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: Anje Berg 1896 ( Uit: Deutsche Schoner. Verlag Hauschild Bremen.)
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

1896

Op 9 oktober 1896 werd de eerste zeebrief afgegeven, aangevraagd door E. Smit Jzn te Hoogezand.

1898

PGC 200798
Londen, 20 juli. Het Nederlandse schip (opm: driemast schoener) ANJE BERG, kapt. C.A. Doewes, van Rio Grande te Liverpool aangekomen, en de Duitse bark ELISE LINCK zijn op de Mersey met elkaar in aanvaring gekomen. De omvang van de belopen schade is nog onbekend.

Monsterrol: 1898-83
Datum: 26-09-1898
Scheepsnaam: Anje Berg
Scheepstype: schoener
Grootte: 239
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Buuren, van Jan stuurman 50 Delfzijl (NL) 24
Doewes Cornelius kapitein niet vermeld Veendam (NL) niet vermeld
Drewes Pieter matroos 30 Delfzijl (NL) 20
Drewes Willem kok 34 Delfzijl (NL) 61
Smits Johannes P. lichtmatroos 22 Delfzijl (NL) 22
Sormani Willem Nicolaas lichtmatroos 10 Groningen (NL) 18
Udema Luppo lichtmatroos 18 Heiligerlee (NL) 16
Veenhuis Heerke matroos-zeilmaker 34 Groningen (NL) 44

PGC 071298
Hoogezand, 6 december. Het hier thuisbehorende driemast schoenerschip ANJE BERG, kapt. C.A. Doewes, is op de vijfde dezer, na een reis van 58 dagen van Liverpool, behouden te Rio Grande binnengelopen.

1899

NRC 110799
Advertentie. Uit de hand te koop en te bevragen bij H.J. Smit en Zoon te Hoogezand, het in 1896 nieuw gebouwd, snelzeilend 3-mast schoenerschip ANJE BERG, 239 ton, ladende 330 ton, klasse * 3/3 L 1.1. B.V, thans liggende te Ellesmere Port bij Liverpool.
NRC 200899
Advertentie. Verkoop schoener. Op maandag 4 september des avonds 7 uur, zal in het Hotel Hoogezand publiek te koop worden gepresenteerd het in 1896 gebouwde driemast schip ANJE BERG, groot 239 registerton, klasse +I.3/3 L. 1.1, liggende te Ellesmere Port. Nadere inlichtingen geeft de firma E.J. Smit & Zoon te Hoogezand. (opm: zie PGC 111099)
PGC 111099
Leer, 8 oktober. De Nederlandse 3-mastschoener ANJE BERG, kapt. Douwes, groot 239 ton, gebouwd in 1896, is verkocht (opm: zie NRC 200899) aan een rederij te Neermoor en onder Duitse vlag gebracht. Het zal gevoerd worden door kapt. H. Buse. (opm: zie PGC 271099)
PGC 271099
Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip ANJE BERG is verkocht aan Jacob Hero Martini te Leer. (opm: zie PGC 111099)

1900

Monsterrol: 1900-50b
Datum: 20-06-1900
Scheepsnaam: Anje Berg
Scheepstype: schoener
Grootte: 239
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Doewes Cornelius kapitein niet vermeld Veendam (NL) niet vermeld
Sormani Willem Nicolaas niet vermeld niet vermeld Groningen (NL) niet vermeld
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten