Inloggen
VIJF GEBROEDERS - ID 17248

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-00-00 / 1830-10-04

Identification Data

Bouwjaar: 1817
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjoot
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jean Baptiste Van Praet, Baasrode, Netherlands
Werfnummer:
Date Laid Down: 1816-00-00
Launch Date: 1817-02-24
Delivery Date: 1817-02-24
Technical Data

Net Tonnage: 127.00 lasts
Net Tonnage 2: 241.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 103.00 Feet (French) Registered
Beam: 27.00 Feet (French) Registered
Depth: 14.5 Feet (French) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1820
Datum agenda: 1820-04-24
Register nr: 18170121
Scheepsnaam: CINQ FRÈRES
Type: Driemaster
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Serruys & Co, J.
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Steur, D.
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief
vervanging van kapt. D. Kousins (ook: Kousing)

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-02-24 CINQ FRÈRES
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1824-07-16 VIJF GEBROEDERS
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1834-11-08 VIJF GEBROEDERS
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1839-08-08 INDIAAN
Manager: Firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1841-11-00: Final Fate:
Vermoedelijk werd de INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, te Amsterdam in november 1841 gesloopt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1817
Kapitein: WILLEMS, AUKE

Datum vanaf: 1818
Kapitein: KLOUSING, DIRK

Familiegegevens en opleiding

Dirk Steur werd gedoopt op 09 april 1787 te Rotterdam als zoon van Hermanus Steur, winkelier, en Neeltje Rijswijk.

Hij woonde te Rotterdam en huwde aldaar op 10 augustus 1814 met Johanna Maria Beyl, gedoopt 17 april 1785 als dochter van George Philip Beyl en Maria van der Zee.

Hij overleed op 24 november 1848 als gezagvoerder aan boord van het schip “Samarang.005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Hij was met vlagnummer R58 in de periode 1834 t/m 1849 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

D.Steur was met vlagnummer 52 in de periode 1826-1830 lid van het Antwerpse zeemanscollege “Tot Nut der Zeevaerd108.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1849 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat D.Steur 1849 is overleden. In hetzelfde Jaarveslag staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf dat zijn weduwe een ondersteuning heeft gekregen van f 195,43 voor 13 maanden voor haarzelf en één kind incl. schoolgeld. (hieruit concludeer ik dat D.Steur in november/december 1848 is overleden hetgeen klopt met de opgave van Rimkus005).058.

In het Jaarverslag 1851 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat de weduwe D.Steur een uitkering krijgt van f 176,40 voor onderstand en schoolgeld voor haar en voor 7 maanden en 2 weken voor haar kind. In 1855, was de uitkering f 170,- voor haar en haar kind. En in 1858 en 1859 was de uitkering alleen voor haarzelf zijnde f 150,-058.

 

De schepen van de kapitein

Van Sluijs013 vermeldt D. Steur van 1834-1837 als gezagvoerder van het fregat de “Schelde”, in oktober te Antwerpen te water gelaten met als scheepsbouwmeester Le Carpentier, groot 571 ton, met als boekhouder J.Serruys & Co te Rotterdam. Hij voer op Indië.

Hij vermeldt bij de “Apollo” de mededeling “Apollo Asd. Cour. 20/10 1829 23 Mei 29 Kapt. Steur van Antwerpen te Batavia”

.

Bouma025 vermeldt D.Steur als gezagvoerder gedurende:

*     geen vermelding van een Steur op de “Apollo”, maar wèl in van Sluijs - zie hiervoor. Zie ook hierna.

*     1835 t/m 1837 op het 3/m schip “Schelde”, gebouwd in 1826 te Antwerpen, 600 ton o.m., varend voor J.Serruys & Co te Rotterdam;

*     1842 (moet zijn 1839) t/m 1849 op het fregat “Samarang”, gebouwd in 1839 op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht, 725 ton o.m., varend voor J.Serruys & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

“De Vrienden” in Straat Soenda bij Java057:

23 november 1834    ”... Praide het Schip de Schelde Capt Steur gedestineerd naar Rotterdam ...”

D.Steur verzorgde per 22 juli 1826 vanuit Vlissingen met de “Apollo” een troepentransport van 2 officieren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 22 november 1826 na 123 dagen. Onderweg waren 2 militairen overleden.

Per 31 januari 1829 vertrok hij met hetzelfde schip vanuit Vlissingen met 1 officier en 110 manschappen. Hij kwam te Batavia aan op 23 mei 1829 na 112 dagen065.

 

Monsterrol nr.946 dd 25 september 1839 in het Gemeentearchief van Dotrdrecht vermeldt hem als gezagvoerder van het fregat “Samarang”. Hij vertrok met 28 man naar Batavia en als 1e stuurman was aan boord de 22 jarige G.Steur uit Rotterdam.064.

 

In een akte uit Antwerpen dd 13 maart 1830 doet kapitein D.Steur, gezagvoerder van het driemasstschip “Apollo” aangifte van het overlijden aan boord van zijn schip van de kok Albert Bakker, geboren te Pekela.115

In een akte dd 30 maart 1830 te Nieuwe Pekela is geadministreerd het overlijden van de matroos Bruine Jans Bruin, geboren te Nieuwe Pekela, aan boord van de driemaster “Apollo” onder kapitein D.Steur.115

 

Rotterdamsche Courant 19 juni 1815114

Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Montauban van Swyndregt en Frederik van Dam, makelaars binnen Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad Rotterdam, na gedane aangifte bij de Ontvanger van het recht van registratie, zijn van mening, op dinsdag 4 juli 1815, des namiddags ten 4 uren, ten huize van George Crabb, kastelein in het Badhuis, in de Boompjes, in het openbaar te veilen en te verkopen: een extra welbezeild Hollands gebouwd Smakschip, genaamd de VROUW ELSINA, gevoerd door kaptein Dirk Steur, lang over steven 80 voeten, wijd, binnen de huid, 19 voeten 8 duimen, hol, van de bovenkant van de buikdenning tot onder de watergangen, 7 voeten 7 duimen, alles Amsterdamse maat, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven, nabij de Glashaven; breder bij de Inventaris en nader onderrigting bij bovengemelde makelaars.

 

Rotterdamsche Courant 14 oktober 1815114

Amsterdam, 12 oktober. Van Liverpool wordt van de 1e oktober gemeld, dat, volgens brief van het Eiland Man van de 29e september, aldaar totaal verongelukt was het schip de VROUW ELSINA, kapt. D. Steur, van Rotterdam naar Liverpool gedestineerd; van de lading was slechts weinig geborgen.

 

Rotterdamsche Courant 12 juli 1821114

Rotterdam, 11 juli. Van Vlissingen wordt van den 7 gemeld:

….van den 1 tot den 7, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen; LOUISA WILHELMINA, J. Lofgreen; de VROUW JACOBA, J.J. Rink; de COLETTE CHARLOTTE, F.A. Claeijs, en de MARIA, J. Logreen, van Liverpool; THETIS, J. Osterblad, van Carlsberg; de GOEDE HOOP, H.U. de Groot, van de Marennes; de TWEE GEZUSTERS, J.H. Zinger, van Liverpool; LOUISE, J. le Bas, van IJerseij; de VERWACHTING, P. Maass, van Liverpool; de ONDERNEMING, J. Veerman, van Havre-de-Grace; de TWEE GEZUSTERS, J.A Balleer, van Dantzig (opm: Gdansk); de TWEE GEBROEDERS, H.T. Hut, van Noirmontier; de ZEELUST, J.C. Lukas, van Petersburg; de TWEE GEBROEDERS, C.J. van der Heide, van de Marennes; de UNION, w. Robinson, van Londen; de VRIENDSCHAP, J.H. Schipper, van de Marennes; de DRIE GEBROEDERS, J.J. Jorie, van Havre-de-Grace; CONCORDIA, H.J. Nagel, van Liverpool; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van de Havana; de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Oleron; de VROUW ANNAGINA, R.W. Huisman, van Liverpool; GEZINA CHARLOTTE, G. van Veen, van Noirmontier; HORA, A.H. Romker, van Bordeaux; WILLEM, J.S. Okkes, van Liverpool; de HARMONIE, B.J. Wijgers, van Noirmontier, en de VREDE, J.J. Greeven, van St. Martin.

 

Rotterdamsche Courant 06 juni 1822114

Rotterdam, 5 juni. van Vlissingen meldt men den 1 juni: ….

sinds den 30 voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Nantes; ZELIMA (opm: driemaster, thuishaven Gent), C. Neurenberg, van Batavia; STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, de WILLEM, J.S. Okkes, en WEMELINA KRANENBURG (opm: kof WEMELINA KRANENBORG), J.J. Prange, van Liverpool; de GOEDE VERWACHTING, B.S. Stoffels, van Brest; le JEUNE GEORGE, W.E. Dik, van Stockton; LEONTINE, M.F. le Sasseur, en de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van Havana, en JEROME, D. Destelecho, van New York.

 

Rotterdamsche Courant 20 juli 1822114

Rotterdam, 19 juli. In Vlissingen meldt men

….van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de AREND, J. Pieterse, naar Glasgow; MARIA LOUISA, A.R. Berg, naar St. Ubes (opm: Setubal); CONCORDIA. J.D. Zijlstra, naar Cork; CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, naar Londen; NEPTUNES, W.M. Cramer, de JOSEPH, M. Bakker en ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Liverpool; l’HERCULES, T. Nosten, naar Havre-de-Grace en de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, naar Havana.

 

Rotterdamsche Courant 27 juli 1822114

Rotterdam, 26 juli. Van Vlissingen meldt men den 23 juli, dat, ….

…. van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, en de VROUW ENGELINA, H.T. de Jongh (opm: kof, kapt. Harm Tjebbes de Jonge), naar Londen; de JUFVROUW MES, G.L. Doornbos, naar Londen; VRIESLAND, E.N. Drent (opm: E.J. Drent), en WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jong, naar Bristol; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, naar Havana; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, naar Bayonne; de VROUW ENGELINA, E.H. de Groot, naar Londen; AURORA, S.J. Brouwer, naar North Shields; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar Bergen; JOHAN GEORG (opm: kof JOHAN GEORGE), W.D. Kleininga, naar Mainhead; FORTUNA, J. Jans, naar Sandwich; le JEUNE GUILLAUME, J.B. Coster, naar Harborough; de ANNA, F. Schulte, naar Petersburg, en l’ETOILE, J. Jolly, naar Bordeaux.

Ook is aldaar ter rrede gekomen het schip de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk, van Caen naar Brussel gedestineerd.

 

 

 

Datum vanaf: 1820
Kapitein: STEUR, DIRK

Datum vanaf: 1826
Kapitein: POODTS, J. F.

Familiegegevens en opleiding

Cornelis van der Hoeven werd geboren te Steenbergen op 21 maart 1802 als zoon van Francois van der Hoeven en Henriëtte Maria Beylen.

Hij huwde met Johanna Maria Cornets de Groot, geboren te Bergen op Zoom op 08 juni 1805. Het echtpaar kreeg een dochter op 17 december 1833 en een dochter op 15 oktober 1835. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Oppert Wijk 6 nr.72.

Na het overlijden van de eerste vrouw hertrouwde Cornelis van der Hoeven op 24 januari 1845 te Hellevoetsluis met Johanna Woudrina Haverman, geboren te Brielle op 24 december 1820 als dochter van Wouter Haverman en Johanna Hermina Arnolda Hesselberg . Johanna Woudrina  overleed op 23 december 1853 te Voorburg, 32 jaar.

Het echtpaar kreeg te Rotterdam 5 kinderen.

Cornelis overleed op 07 februari 1853 om 15.50 uur als gezagvoerder aan boord van de bark “Vrouw Johanna”, zeilend in de Indische Oceaan003

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Hoeven was met vlagnummer 58 in de periode 1827-1830 lid van het Antwerpse zeemanscollege “Tot Nut der Zeevaerd”108.

 

C.van der Hoeven (adres Swaan) werd met nr.325 effectief lid van Zeemanshoop per 25 mei 1830 op voorspraak van D.J.Bulsing. Zijn schip was de "Vrouw Johanna"002.

In de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 18/25 mei 1830 werd met vlagnummer 325 voorgedragen/benoemd kapitein Cornelis van der Hoeven, wonende te ’s Gravenhage, oud 28 jaar, voerende de brik Nassau, op voordracht van kapitein D.J.Bulsing023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds op 11 maart 1831 èn op 07 januari 1845003.

 

C.van der Hoeven was met vlagnummer R107 in de periode 1835 t/m 1853 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juni 1853 gaat het Bestuur accoord met een uitkering aan de weduwe van kapitein C. van der Hoeven voor haar en 1 kind met ingang van 01 mei 1853.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 12 juli 1853 staat de mededeling dat aan de weduwe van kapitein C. van der Hoeven per 01 mei 1853 een uitkering is toegekend voor haar en 1 kind.023.

 

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat een kind van kapitein C. van der Hoeven een uitkering heeft gekregen van f 20,-058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                         naam reder/boekhouder

        325                       1830-1831     brik                   Nassau                                    geen opgave

                                           1832           fregat               Koning der Nederlanden      C.A.Vlierboom te Rotterdam

                                      1833-1834     brik                   Maleijer                                  E.& S.& C.St.Martin te Rotterdam

                                           1835           3/m galj.          Vijf Gebroeders                     E.Serruis & Co te Rotterdam

        215                       1836-1837     3/m galj.          Vijf Gebroeders                     idem

                                      1838-1852     bark                 Vrouw Johanna                     D.Dunlop te Rotterdam

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein C. van der Hoeven met vlagnummer R107 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851            van de bark “Vrouw Johanna”               266 last           varend voor D.Dunlop te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt C.v/d Hoeven als gezagvoerder gedurende:

*    1829 t/m 1832 van de brik “Nassau”, geen vermelding van bouwgegevens en eigenaar, vermoedelijk varend vanuit Amsterdam;

*    1834 t/m 1835 van de brik “Maleyer”, gebouwd in 1830, bouwlocatie niet vermeld, 204 ton o.m., varend voor E.& S.& C.St.Martin te Rotterdam. Het schip is in 1835 gestrand op Goeree;

*    1836 t/m 1836 van de bark-galjoot “Vijf Gebroeders”, gebouwd in 1813, bouwplaats niet vermeld, 242 ton o.m., varend voor E.Serruys & Co te Rotterdam;

*    1839 t/m 1853 van de bark “Vrouw Johanna”, gebouwd in 1838 te Capelle aan de IJssel, 529 ton o.m., varend voor D.Dunlop te Rotterdam.

 

Mail Ger Mulder, Marhisdata: 25 deccember 2015

De eigenaar van de NASSAU (ex-WILLEM DEN EERSTEN) was A. Saportas, Antwerpen.

De opm. van Bouman kan je overboord zetten. De brik is in 1825 als WILLEM DEN EERSTEN voor Saportas gebouwd door Marguerie te Antwerpen. In 1828 door de eigenaar vernaamd in NASSAU en door vd Hoeven bevaren 1828-1831.

 

Overige bijzonderheden

Leuwarder Courant 01 april 1831 114

Nadat eind augustus 1830 in Brussel onlusten waren uitgebroken die de inleiding vormden tot de Afscheiding door België werd op 4 oktober eenzijdig de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd. In een reactie hierop werden bij K.B. nr. 78 van 28 oktober 1830 de zeebrieven ingetrokken van alle (196) schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden. Dat betrof dus ook de NASSAU. Doordat in Antwerpen en op de Schelde een situatie van oorlog was ontstaan werd de NASSAU na terugkeer uit Rio de Janeiro belet naar Antwerpen door te varen, zodat de brik gedwongen was Vlissingen binnen te varen. Nadat in januari een betrekkelijke rust ontstond konden op 23 januari 1831 enkele schepen, waaronder de NASSAU, alsnog naar Antwerpen doorvaren.

 

België

Na de opstand der Belgen decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoren de Nederlandse zeebrieven

moeten worden ingetrokken. Dit betrof onderstaande 196 schepen:

NASSAU                               brik                        A.Saportas           Antwerpen                            C. van der Hoeven

 

Dordrechtsche Courant 05 februari 1831114

Vlissingen, 25 januari. Sedert eergisteren zijn uit onze havens gebracht, ten einde naar Antwerpen te vertrekken: DE VICTORIA, kapt. G. Kuper, met meel en wol; LA PERCEVERANCE, kapt. J.R. Jansen, met stokvis; DE NASSAU, kapt. C. Van der Hoeven, van Rio de Janeiro, met koffie en huiden; LONDON PACKET, kapt. J.G. Renken, van Liverpool, met klipzout; LES DEUX EDOUARDS, kapt. T. Aubert van Rio de Janeiro met koffie.

 

Leeuwarder Courant 01 april 1831114

Antwerpen. (Extract uit een brief van den 18 maart.) Toen voor enige tijd het schip NASSAU, gevoerd door kapt. C. van der Hoeven, voor deze stad aankwam, was het reeds tot vlak aan de kaai genaderd, en nog wapperde de Nederlandse vlag van de top van de mast. Het gemeen eiste, dat men die zoude neerhalen; dan de kapitein weigerde dit stellig, met de woorden: dat men hem eer vaneen zou scheuren, alvorens hij daartoe bevel zou geven. Toen echter de reder de heer Saportas, die met vrouw en kinderen aan boord was, daar hij deze, kort na het bombardement, naar Vlissingen gezonden had en bij deze gelegenheid had terug doen komen, hen verzocht dit te willen doen, om alle onaangenaamheden te voorkomen en zodoende schip en lading te behouden, liep Van der Hoeven naar beneden, zeggende: “Gij kunt doen wat gij wilt, maar ik geef er geen order toe, en wil het niet eens zien.” Naderhand, bij het weer op het dek komen, ziende dat de vlag gestreken was, bedankte hij de reder voor zijn dienst, met de betuiging, dat hij nimmer iemand wilde dienen, die het bevel had gegeven om de Hollandse vlag te strijken; en mij zelven heeft hij later betuigd, dat het hem speet dit te moeten doen, daar hij altijd met veel genoegen de heer Saportas gediend had, en hij te voren wist geen betere reder te zullen vinden, maar het niet over zich kon verkrijgen, onder een andere vlag te varen.

 

 

Datum vanaf: 1835
Kapitein: HOEVEN, CORNELIS van der

Datum vanaf: 1837
Kapitein: POODTS, FREDERIK

Deze naam staat in de lijst van van den Hoek Ostende (1972) foutief gespeld als Folkertsen.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H(!).M.Volkertsen (adres kapt. L.C.Swart) werd met nr.499 lid van Zeemanshoop per 08 oktober 1839 op voorspraak van L.C.Swart. Zijn schip was de "Indiaan"002. Ten tijde van de inschrijving was Volkertsen 28 jaar en ongehuwd. Toegevoegd is “overleden” 002a.

In de Algemene Vergaderingen van 01/08 oktober 1839 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Haye Meinert Volkertsen, oud 28 jaar, voerend de bark “Indiaan”, als adres en op voordracht van kapitein L.C.Swart.023

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 juni 1845 staat een lijst van kapiteins die in de periode 1844/45 zijn overleden, waaronde kapitein H.M.Volkertsen met vlagnummer 499.042.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       499                      1839-1840    bark                Indiaan                                                 Gebr.Hendrichs & Co

                                     1841-1843    bark                Straat Sunda                                        idem

 

Bouma025 vermeldt H.M.Volkertsen als gezagvoerder gedurende:

*   1840 t/m 1844 (ik denk dat dat 1842 moet zijn. Accoord door Bouma) van de bark-galjoot “Indiaan”, gebouwd in 1813, bouwlocatie niet vermeld, 242 ton o.m., varend voor de Gebr. Hendrichs & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1844 verkocht;

*   1842 t/m 1844 van de bark “Straat Sunda”, gebouwd in 1837 te Capelle aan de IJssel, 320 ton o.m., varend voor de Gebr. Hendrichs & Co te Amsterdam.

     Voorgaande vaarperioden overlappen.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1839
Kapitein: VOLKERTSEN, HAYE MEINERT

Afbeeldingen


Omschrijving: Driemast galjoot VIJF GEBROEDERS Aquarel Dirk Antoon Teupken Sr, Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam
Algemene informatie

1817

Op 24 maart 1817 werd een nieuwe, bedoeld wordt eerste, zeebrief verstrekt voor de driemaster CINQ FRÈRES, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor Auke Willems als kapitein. Deze zeebrief werd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, op 24 maart 1818 geretourneerd waarna op 13 juli (!) royement volgde.

Het schip moet in de herfst van 1817 naar de V.S. zijn vertrokken. Emigranten voor New York of Philadelphia ?

1818

MCO 110418
Vlissingen, 8 april. Van quarantaine ontslagen is heden naar Antwerpen de Schelde opgevaren de VIJF GEBROEDERS (opm: Zuid-Nederlandse driemast galjoot, bouwjaar 1817), kapt. A. Willems, van Charlestown, met rijst en tabak.
MCO 230618
Vlissingen, 20 juni. Sedert onze laatste is de Schelde opgevaren naar Dordrecht de VIJF GEBROEDERS, kapt. Auke Willems, van Liverpool naar Dordrecht.

Op 13 juli 1818 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CINQ FRÈRES, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor Dirk Klousing als kapitein, met vermelding ‘verwisseling van kapitein’.

1819

Op 11 juni 1819 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CINQ FRÈRES, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor D. Steur (opm: waarschijnljk vergissing van een medewerker Marhisdata; moet kapt. Klousing zijn, zie aanvraag zeebrief 24 april 1820) als kapitein. Deze zeebrief werd op 24 april 1820 geroyeerd.

1820

Op 24 april 1820 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CINQ FRÈRES, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor D. Steur als kapitein, met de mededeling ‘vervanging van kapitein’.
Deze zeebrief werd op 12 juni 1822 geroyeerd.

MCO 150620
Vlissingen, 11 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VIJF GEBROEDERS (opm: driemast galjoot), kapt. D. Steur, naar de Havannah, met jenever.

1821

RC 120721
Rotterdam, 11 juli. Van Vlissingen wordt van den 7 gemeld: Van den 1 tot den 7, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen; LOUISA WILHELMINA, J. Lofgreen (opm: brik, thuishaven Gent, kapt. Jan Gaspar Lovgreen); de VROUW JACOBA, J.J. Rink; de COLETTE CHARLOTTE (opm: galjas COLETTE ET CHARLOTTE), F.A. Claeijs, en de MARIA, J. Logreen (opm: J.C. Lovgreen), van Liverpool; THETIS, J. Osterblad, van Carlsberg; de GOEDE HOOP, H.U. de Groot, van de Marennes; de TWEE GEZUSTERS, J.H. Zinger, van Liverpool; LOUISE, J. le Bas, van IJerseij; de VERWACHTING (opm: brik, thuishaven Oostende), P. Maass, van Liverpool; de ONDERNEMING, J. Veerman, van Havre-de-Grace; de TWEE GEZUSTERS, J.A. Balleer, van Dantzig (opm: Gdansk); de TWEE GEBROEDERS, H.T. Hut, van Noirmontier; de ZEELUST, J.C. Lukas, van Petersburg; de TWEE GEBROEDERS, C.J. van der Heide, van de Marennes; de VRIENDSCHAP, J.H. Schipper, van de Marennes; de DRIE GEBROEDERS, J.J. Jorie, van Havre-de-Grace; CONCORDIA, H.J. Nagel, van Liverpool; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van de Havana; de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Oleron; de VROUW ANNAGINA (opm: VROUW ANNEGINA), R.W. Huisman, van Liverpool; GEZINA CHARLOTTE, G. van Veen, van Noirmontier; HORA, A.H. Romker, van Bordeaux; WILLEM, J.S. Okkes, van Liverpool; de HARMONIE, B.J. Wijgers, van Noirmontier, en de VREDE, J.J. Greeven, van St. Martin.

1822

RC 060622
Rotterdam, 5 juni. van Vlissingen meldt men den 1 juni: Sinds den 30 voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de TWEE GEBROEDERS, S.B. Bakker, van Nantes; ZELIMA (opm: driemaster, thuishaven Gent), C. Neurenberg, van Batavia; STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, de WILLEM, J.S. Okkes, en WEMELINA KRANENBURG (opm: kof WEMELINA KRANENBORG), J.J. Prange, van Liverpool; de GOEDE VERWACHTING, B.S. Stoffels, van Brest; le JEUNE GEORGE, W.E. Dik, van Stockton; LEONTINE, M.F. le Sasseur, en de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, van Havana,

Op 12 juli 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CINQ FRÈRES, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor D. Steur als kapitein.

RC 200722
Rotterdam, 19 juli. In Vlissingen meldt men van den 15 dezer, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de AREND, J. Pieterse, naar Glasgow; MARIA LOUISA, A.R. Berg, naar St. Ubes (opm: Setubal); CONCORDIA. J.D. Zijlstra, naar Cork; CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, naar Londen; NEPTUNES (opm: kof NEPTHUNUS), W.M. Cramer, de JOSEPH (opm: kof JOSEPHUS, ex-DE LIEFDE), M. Bakker en ANNA PAULOWNA, H. Pothoff, naar Liverpool; l’HERCULES, T. Nosten, naar Havre-de-Grace en de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, naar Havana.

1823

DC 130223
Vlissingen, 8 februari.  Sedert onze laatste zijn in onze haven binnen gelopen, voor Antwerpen bestemd: CONCORDIA, kapt. A. Willems, en CLARA, kapt. L. de Necker, beide van Batavia, met koffie en suiker; de MARIA, kapt. J. Andersen, van Liverpool, met klipzout; LOUISE (opm: kof LOUISA), kapt. D. Guyt, van Jersey, met koffie; de JUFVROUW ELISABETH, kapt. F. Witte Veen (opm: F. Witteveen), van Rio Grande, met huiden; la DAME COLLETTE (opm: brik, thuishaven Ostende), kapt. F.P. Hoed, van Liverpool, met klipzout; de VROUW ANNEGINA (opm: smak), kapt. J.J. Boon, van Nantes, met wijn; de VIJF GEBROEDERS (opm: 3mast-galjoot, thuishaven Antwerpen), kapt. D. Steur, van de Havannah, met koffij.
DC 170523
Maassluis, 15 mei. Gisteren namiddag zeilde in zee de MARIA, kapt. A. Vollemeere, naar Lissabon, met stukgoederen; MEDUSA, kapt. J. Lubbing, naar London, met boomschors; CATHARINA MARGARETHA, kapt. E. Permin en AUGUSTA WILHELMINA, kapt. J.G. Praam, beide naar de Oostzee; MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, SUZANNA, kapt. P. van Busch en de JUFVROUW JEANNETTE, kapt. J.H. Limburgh (opm: kof JUFFER JEANNETTE, kapt. J.H. Limborgh), alle op avontuur en alle met ballast; de VIJF GEBROEDERS (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen), kapt. D. Steur, naar de Havannah, met stukgoederen en de ZEEWOLF (opm: galjoot), kapt. A. Schreyenberg, naar de Oostzee, beide met ballast; AURORA, kapt. J.S. Brouwer, naar Liverpool.
DC 200923
Vlissingen, 9 september. Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen DIANA, kapt. L.A. Bergman van Stockholm met teer en pik; de VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur van de Havanna met suiker en koffie; ANNA EN SOPHIA, kapt. J.L. Mungaard van Grimby met haver, PETRONELLA CATHARINA (opm: kof), kapt. W.N. Jacobs van Petersburg met potasch en koper.

1824

RC 220124
Den 16 januari is van Vlissingen naar zee gezeild, van Antwerpen de JUFVROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar Lissabon met tarwe; de VRIENDEN (opm: brik, Antwerpen), kapt. T. Nosten, naar Buenos-Ayres met stukgoed; de VIJF GEBROEDERS (opm: 3-mast galjoot, Oostende), kapt. D. Steur, naar St. Thomas met jenever; de HOOP, kapt. T. Mooij, naar Lissabon met tarwe; KAROLINA (opm: schoener CAROLINE, Brussel), kapt. J.E. Melcherts, naar Lissabon met stukgoed; de JUFVROUW AKKE, kapt. M. Jelten, naar Liverpool met boomschors; CONCORDIA, kapt. B.J. Boer, met vlas en meekrap (opm: rode kleurstof) en VROUW ANNA, kapt. F. Schulte, met vlas, beide naar Londen; GRAAF BÜLOW, kapt. A. Maalsted, naar Suriname, met stukgoed; JONGE JUFVROUW ELISABETH (opm: kof JONGE JUFFER ELISABETH, Antwerpen), kapt. W. Schipman, naar Rio-Janeiro met ballast; JONGE JOSEPHA (opm: kof, Antwerpen), kapt. P. Sparboom, naar Liverpool met boomschors; de VROUW MARTHA, kapt. D.R. van Wijk, naar Londen met vlas; de HOOP, kapt. S. Hubrock, naar Rio-Janeiro met stukgoed; JONGE SCHREUDER, kapt. C.H. Schreuder, naar Cork met boomschors; VROUW AUKE, kapt. K.A. Blauw, naar Sandwich met boomschors; PROVIDENTIA, kapt. F. van der Steen, naar Teneriffe met manufacturen, en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.F. Stomp, naar Londen met vlas.
RC 290524
Te Antwerpen is gearriveerd de VIJF GEBROEDERS, kapt. Steur, van Havana.
DC 100624
Vlissingen, 25 mei. Voor Antwerpen bestemd, is op onze rede aangekomen: de VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van de Havannah.

Op 16 juli 1824 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VIJF GEBROEDERS, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor D. Steur als kapitein. Vanaf nu werd de scheepsnaam geschreven als VIJF GEBROEDERS. De reden is niet bekend, maar misschien was een aantal Noord-Nederlanders aandeelhouder geworden. Merkwaardig is wel dat in de zeetijdingen de naam VIJF GEBROEDERS vanaf het begin is gehanteerd.

1825

DC 230425
Zeetijdingen - Vlissingen, 19 april. Sedert onze laatste, voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VERWISSELING, kapt. A. Schaaf, van Lissabon met koopmansgoederen, hebbende visite van quarantaine gehad; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van de Havannah met koffie, deze moet quarantaine houden.
DC 050525
Vlissingen, 30 april. Den 27 dezer is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur.
DC 180625
Vlissingen, 11 juni. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en, sedert onze laatste naar zee gezeild: BELLE ALLIANCE, kapt. O.A. Wilman, naar Londen en THEODORA, kapt. B. Spielman, naar Liverpool, beide met boomschors; DE COCK, kapt. E. den Duyts, naar Rio-Janeiro met stukgoederen; ANTWERPS-PACKET, kapt. O.H. Arends, naar Hull met vlas; de JUFVROUW TITSIA, kapt. L.J. Besseling, naar Bridport met boomschors; de JONGE NIKOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool met ballast; de VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, naar de Havanna met stukgoederen; NICOLINE, kapt. C.J. Dues, naar St. Ubes met ballast; DE BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, naar Londen met tarwe.
AC 051025
Te Havannah aangekomen: VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van Antwerpen.

1826

RC 190126
Amsterdam, 17 januari. Het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van Havanna naar Antwerpen, is den 4 dezer te Portsmouth binnengelopen.
RC 210126
Amsterdam, 19 januari. Scheepvaartberichten:
- Het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur, van Havanna naar Antwerpen, volgens reeds gemeld te Portsmouth binnen, heeft den 12 januari de reis voortgezet.
DC 240126
Vllissingen, 17 januari. Gisteren is alhier ter rede gekomen het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. D. Steur van de Havanna met koffie enz.; dit schip zal nog heden binnen de haven komen, heeft zijn quarantaine-visite ondergaan en enige tijd te Portsmouth vertoefd.


DC 290426
Vlissingen, 19 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 17 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: HERKULES, kapt. T. Schipman; L’EMELIE, kapt. M. van Kerkhoven en LE SANS REPOS, kapt. P. Pethers, alle drie naar Londen met boomschors; ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, naar Hull met vlas; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Elie met boomschors; CATHARINA, kapt. D.E. Brunger, naar de Oostzee met ballast; GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, naar de Havanna en CHARLOTTE EMILIE, kapt. J. Claeys, naar Marseille, beide met stukgoederen; DE PELLIKAAN, kapt. J.H. Ricke, naar Londen en LE CESAR, kapt. M. Schalk, naar Fareham, beide met boomschors; DE TROMP, kapt. R.F. Nolles, naar de Marennes met ballast; OSIRIS, kapt. C. Schaken, naar Fernankin en HERSTELLING, kapt. C. van Zomeren, naar Suriname, beide met stukgoederen; CATHARINA ELISABETH, kapt. H. Koch, naar Riga met ballast; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar de Havanna en de JONGE RENGER, kapt. J. de Juis Brouwer, naar Bergen, beide met stukgoederen; DE VROUW CATHARINA, kapt. B. Otten en DE JONGE NIKOLAAS, kapt. J. Groignan naar Bordeaux; TELEGRAAF, kapt. G. Gibbs, naar Isle-de-France met stukgoederen; BRUNSWICK, kapt. J. Lundie, naar Hull met vlas; LE VICTOIRE, kapt. J. Maure,  naar Bordeaux met zink; DE HOOP, kapt. J. Harms, naar Duinkerken en DIE ROSE, kapt. J. Rolfs, naar Emden, beide met ballast.

Op 28 maart 1826 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VIJF GEBROEDERS, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor J.F. Poodts als kapitein.

DC 310826
Vlissingen, 27 augustus. Van den 21 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: LE GÉNÉRAL FOY, kapt. L. Dignet, van de Havanna met koffie, hebbende alhier tot den 25 in quarantaine gelegen; THERESIA, kapt. J.H. Reimery, van Bordeaux met wijn en brandewijn; NEPTUNES, kapt. P. Petijt, van St. Jago de Cuba met suiker en koffie; THE MARINER, kapt. A. Churchward, van Riga met hennep en zaad; THE BANIAN, kapt. J.H. Chapman, van Charlestown met katoen, moetende quarantaine houden; CATHARINA AND JOHN, kapt. J. Jackson, van St. Domingo met mahoniehout; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, van Tremblade met zout; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, van de Havanna met koffie, suiker en verfhout, ook deze moet quarantaine houden;
DC 070926
Vlissingen, 4 september. Den 1 dezer zijn van quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en DE TWEE VRIENDEN, kapt. T. Hamilton, beide van de Havanna.
DC 281226
Vlissingen, 16 december. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar de Havanna met stukgoederen; DE JONGE HORTENSE, kapt. O.H. Arends naar Messina, met ballast; ZEPHYR, kapt. S. Nielsen, naar Gibraltar met stukgoederen; DE JONGE AUGUST, kapt. P.A. Durand, naar Rio-Grande met ballast (opm: eerste reis van deze Antwerpse brik); HARMANUS, kapt. H.A. Jongebloed, naar Topsham met boomschors; LEONIDAS, kapt. J.S. Stent, naar de Havanna met stukgoederen; DE JONGE CORNELIA, kapt. A.H. Oortjes, naar Hull met haver; DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, naar Londen met boomschors; JOHANNA, kapt. E. Ziffer en DE DRIE VRIENDEN, kapt. H.H. Ricke, beide naar Londen met haver; L’ADÈLE, kapt. H. Michielse, naar Rio de Janeiro met metselsteen; DE JONGE JACOBUS, kapt. J. Bouwens naar Londen met haver; FELIX, kapt. C.M. van Dijcke, naar de Havanna met stukgoederen.

1827

RC 190427
Rotterdam, 18 april. Te Antwerpen zijn gearriveerd VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, van Matanzas; FRANCISCUS, kapt. Rieke, van Messina; TWEE GEBROEDERS, kapt. Scherpbier, van Riga.
RC 030727
Rotterdam, 2 juli. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LE PROSPER, kapt. E. Vranken, naar Duinkerke; DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en LEONIDAS, kapt. J. Stent, naar de Havannah; FORTUNA, kapt. J. Scholberg, naar Gibraltar en DE TROMP, kapt. R.T. Nolles, naar de Oostzee.
RC 291227
Rotterdam, 28 december. Te Antwerpen is gearriveerd VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, van de Havanna.

1828

RC 240128
Rotterdam, 23 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. J. de Barzee en DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar St. Maijo; REBECCA, kapt. J. Andersen en REMBRAND, kapt. T. van der Mussele, naar Hull.
RC 070228
Rotterdam, 6 februari. Te Antwerpen zijn gearriveerd TWEE GEBROEDERS, kapt. Klein, van Noirmoutier; VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, van Calais; ANTWERPS PACKET, kapt. Frederiks en REMBRAND, kapt. Van der Mussele. 

Op 7 mei 1828 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VIJF GEBROEDERS, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Antwerpen, voor J.F. Poodts als kapitein.

RC 220528
Rotterdam, 21 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar Mayo; DE VRIENDSCHAP, kapt. T. Jurgens, naar Bremen en ANTWERPEN, kapt. H.C. Schuth, naar Petersburg, DE GOEDE HOOP, kapt. H.F. Kleijn, naar Leith; DE TWEE SCHOONZUSTERS, kapt. J.G. Visser, naar Riga; DE MARIA, kapt. J. Boye, naar Sundswald en DE AREND, kapt. H. Elbring, naar Londen.

1829

RC 030229
Rotterdam, 2 februari. De 23e en 24e januari zijn ter rede van Vlissingen gekomen DE ZEEMEEUW, kapt. D. den Haas, van Yarmouth, naar Rotterdam; APOLLO, kapt. D. Steur, van Antwerpen naar Batavia, met troepen (opm: 250 man), welke alle wegens het ijs binnen de haven zijn gehaald.
Voorts is er, voor Antwerpen bestemd, ter rede gearriveerd DE VIJF GEBROEDERS (opm: 3mast-galjoot), kapt. J.F. Poodts, van Rio-Grande.
RC 230429
Rotterdam, 22 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. L. Maasdyk, naar Yarmouth en REINIERA, kapt. J. Meugens, naar Maringham, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar Batavia.
JC 180829
Den 14 augustus is te Batavia gearriveerd het schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, den 21 april van Antwerpen vertrokken; den 15 augustus het schip CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wzn., met twee passagiers, den 23 april van Amsterdam vertrokken, de bark (opm: 3mast-galjoot) de VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, den 14 april van Antwerpen vertrokken, en de brik DE KOCK, kapt. J. Joosen, den 21 april van Gent vertrokken.
JC 061029
Van Batavia vertrokken schepen:
Den 3 oktober schip SOPHIA, kapt. S. McGeorge, naar Singapore en de bark de VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, naar Antwerpen; de 5 oktober het schip ADMIRAAL BUYSKES,  kapt. V.F. Baptiesta, met twee passagiers naar Macao

1830

RC 250230
Amsterdam, 23 februari. De schepen DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en NATALIA, kapt. A. Nanninga, beide van Batavia; MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, van Rio-Janeiro en DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, van Marseille, alle vier naar Antwerpen en DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuyper, van Bordeaux naar Brussel, alle te Cowes binnen, hebben de 18e dezer hun reizen voortgezet.
RC 270230
Rotterdam, 26 februari. De schepen CONCORDIA, kapt. R. Falck en APOLLO, kapt. D. Steur, zijn reeds de 12e dezer ter rede van Vlissingen gekomen, doch wegens het ijs genoodzaakt geweest om weer zee te kiezen en eerst de 20e binnen die haven gekomen; alsmede L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, van de Havanna; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. de Meire en MARIA MATHILDA, kapt. J. Lovgreen, van Rio-Janeiro, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts en NATHALIA, kapt. R. Nanning, van Batavia; welke alle naar Antwerpen zijn gedestineerd; benevens nog DE COCK, kapt. J. Joosens, van Batavia naar Gent en DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuyper, van Bordeaux naar Brussel.
RC 130330
Rotterdam, 12 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd PRINS VAN ORANJE, kapt. De Meire, van Rio-Janeiro; ADVENTURE, kapt. Kraay, van Havannah; VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, APOLLO, kapt. Steur en DE COCK, kapt. Joossens, van Batavia; HULL-PACKET, kapt. Kraan, van Hull; JONGE PETRUS, kapt. Berg, van Dantzig; EENSGEZINDHEID, kapt. Kuipe, van Marseille en COLUMBUS, kapt. Drinkwater, van New-York.
LvC:    19 maart 1830 van Antwerpen vertrokken naar Kaap Verde, Brazilië en Buenos Aires. Via Havana en Cowes op 14 juli 1831 aangekomen in Oostende.

België

Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding van België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van alle schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen, waaronder de galjoot de VIJF GEBROEDERS van J. Serruys en Cie, Antwerpen, kapt. J.F. Poodts. Het schip werd tot 1834 onder Belgische vlag gesteld.

1831

RC 190731
Amsterdam, 17 juli. Het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, van Havanna naar Oostende, den 11 dezer te Cowes binnengelopen, heeft terstond de reis vervolgd.

1832

AN 050632
Het schip MATHILDA (opm: bark, ex-Nederlandse vlag) van Antwerpen is den 13 februari in de Havana gearriveerd. Er waren toen vier Belgische schepen in die haven die alle hun vlag uyt hadden. Het schip de VYF GEBROEDERS was het eerste Belgisch vaertuyg (opm: 3mast-galjoot, voormalig Nederlandse vlag) ’t welk aen die haven onze vlag toonde. Toen het op de reede kwam (opm: op 10 februari 1832) nam men het voor een vaertuyg van Vera-Cruz, welkers kleuren omtrent de zelve zyn. De kanonniers waren seffens by hunne stukken; het schip bleef acht dagen aleer het vryelyk mogt in de haven komen en zyne vlag opsteeken. Toen het de zelve op stak, wierd die van alle de vrienden-natiën te gelyk opgesteeken.”

1833

JC 180433
Londen, 20 oktober 1832. In een brief uit Antwerpen leest men:
De Belgische omwenteling is voor Antwerpen op het verlies van haar handel op de koloniën, op Nederland en op de schorsing van haar voordelige gemeenschap met Duitsland te staan gekomen. Het verlies is zwaar en met een smartelijk gevoel ziet men hier menig welsprekend blijk van gevallen grootheid. In de fraaie dokken der stad merkt men verscheidene koopvaarders van de grootste soort op, die onttakeld en ledig liggen. Zij zijn voor Belgische rekening gebouwd, waren voor de vaart op Oost- en West-Indië bestemd maar hebben nimmer de Atlantische Oceaan of de Stille Zuidzee geploegd. Integendeel zijn zij niet verder gekomen dan de plaats, waar zij in of kort voor 1830 van stapel werden gelaten. Even zo blijven de drie grote gebouwen of magazijnen voor kooplieden, die aan de hoek van het dok gebouwd zijn, en waarvan het middelste met een fraaie colonnade prijkt, onvoltooid.
LvC:   
De VIJF GEBROEDERS maakte in 1833 een rondreis naar Havana en was 30 augustus weer ‘thuis’.
Van 10 september tot 21 oktober deed ze een rondreis naar Liverpool en terug, vermoedelijk met een lading zout.
Op 24 december 1833 vertrok het schip naar Havana, vanwaar het op 28 augustus 1834 in Antwerpen terugkeerde. Hierna werd de VIJF GEBROEDERS (opnieuw) onder Nederlandse vlag gebracht.

1834

Op 17 februari 1834 werd de zeebrief van de VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodts, geroyeerd met vermelding ‘ZB vervallen resolutie 10 februari 1834. Deze Nederlandse zeebrief, evenals die van de Zuid-Nederlandse APOLLO, AVENTURE en JULIANA, was al wel teruggezonden (een datum werd niet vermeld) en werd nu kennelijk ambtshalve geroyeerd. Ongetwijfeld werd deze actie in gang gezet na het bekend worden van concrete stappen van de rederijen van deze vier schepen om hun zetels naar Rotterdam te verplaatsen.

DC 120434
Dordrecht, 11 april. Van de 46 Belgische koopvaardijschepen, die, vanaf de uitbarsting der Belgische revolutie tot op heden, de stad Antwerpen voorgoed hebben verlaten, en thans de Nederlandse vlag voeren, varen deze 14 naar Amsterdam:
de FELICITAS, de DILIGENCE, de ROSALIE, de SURINAME, de EUGENIE, de MATHILDE, de AUGUSTIN, de JOSEPH, de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, de DIANA, de GRAAF BAILLET, de NATALIE, de JONGE PIETER, de STAD BRUGGE.
En de navolgende 32 naar Rotterdam:
de INDIAAN, de JAVA, de PRINS VAN ORANJE, de DE COCK, de ELISA, de VASCO DA GAMA, de EMANUEL, de BATAVIER, de ERASMUS, de MARIA, de MARGARETHA, de MALEYR, de BATAVIER, de PRINS FREDERIK, de MARIA THERESIA, de ANNA HELENA, de STAD ’s-GRAVENHAGE, de GENERAAL CHASSÉ, de SUMATRA, de BELLONA, de ANJER, de RIBBLE, de KOOPHANDEL, de SCHELDE, de APOLLO, de AVENTURE, de JULIANA, de VIJF GEBROEDERS, de PHÉNOMÈNE, de MACASSAR, de VAN DER WERVE, de ORTELIUS.
DC 251034
Hellevoetsluis, 22 oktober. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FORTUNA, kapt. H. van den Bos, van Lissabon; VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, en HARLINGER, kapt. W. Ord, allen van Sunderland; NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Newcastle; de VIJF GEBROEDERS, kapt. J. Poodts, van Antwerpen; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool, en ONDERNEMING, kapt. H.G. Hendriks, als bijlegger naar Bordeaux.
(opm: de driemast-galjoot VIJF GEBROEDERS, ex-Zuid-Nederlander maar sinds oktober 1830 Belg, werd na verplaatsing van de zetel van de rederij Serruys & Co van Antwerpen naar Rotterdam nu weer onder Nederlandse vlag gebracht, maar diende daartoe eerst in Nederland te worden gekeurd)

Op 8 november 1834 werd de ‘eerste’ zeebrief aangevraagd voor de VIJF GEBROEDERS door Jacques Serruys & Co, Rotterdam voor F.J. Poodts (opm: J.F. Poodts) als kapitein. Zoals een aantal Zuid-Nederlanders had ook Serruys zijn zetel van Antwerpen naar Noord-Nederland, Rotterdam in dit geval, verplaatst teneinde voor gesubsidieerde vrachten van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in aanmerking te komen.

DC 251134
Vlissingen, 23 november. Heden morgen zeilde naar zee: VIJF GEBROEDERS, kapt. J. Poodts, naar Havanna.

1835

LCO 300135
Arrivementen. Te Havana kapt. J. Poodts (opm: driemast galjoot VIJF GEBROEDERS) van Rotterdam.
RC 130835
Rotterdam, 12 augustus, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis de VIJF GEBROEDERS, kapt. J. Poodts, van Havanna. 

Op 25 september 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VIJF GEBROEDERS, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Rotterdam, voor C. van der Hoeven als kapitein.

RC 201035
Rotterdam, 19 oktober. De 17e dezer, des morgens, RIBBLE, kapt. B.H. Meyerhof en de VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven, naar Batavia; DOLPHYN, kapt. P.D. Nap, naar Lissabon; ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, naar Fécamp en KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, naar Lissabon; des namiddags zeilde KLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Newport.

1836

JC 240236
Batavia, 23 februari. Alhier zijn aangekomen:
de 21e februari de Nederlandse bark (opm: 3mast-galjoot) VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven, van Rotterdam de 17e oktober vertrokken;
de 22e februari de Nederlandse bark NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Rotterdam de 18e oktober vertrokken.

Hier is voor het eerst sprake van een bark, i.p.v. galjoot zoals de omschrijving in de bijlbrief uit 1817 luidde. In het verkoopcontract van 8 augustus 1839 staat als omschrijving ‘bark of galjootschip’; of er bij de driemast-galjoot al van een marginale vertuiging sprake is geweest is niet bekend, bij de aangekondigde veiling van het schip in 1841, zie AH 200941, weet men zeker dat het een galjoot betreft; die typering heeft Marhisdata dus aangehouden)

AH 100936
Gepraaid 21 juli, op 21º Z.B. de VIJF GEBROEDERS, kapt. Van der Hoeven, van Batavia naar Rotterdam.
DC 290936
Vlissingen, 27 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven, van Batavia; GOEDE VERWACHTING, kapt. G.A. Nieveen, van Marennes, en JONGE SIMON, kapt. M. Lovius, van St. Martin; en zeilde in zee: WILLIAM, kapt. R. Monckman, naar Hull.
AH 241036
Advertentie. G. Duuring, G. Duuring Jr., A.C. Dalen Jr., E.L. Jacobson, D. van den Abeelen, J. Kolff, J.F. Sauerbier, L.L. Jacobson en J. Sinderam, makelaars, te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zullen, ten overstaan van de heer griffier bij de Rechtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op woensdag de 26e oktober 1836, des voormiddags ten 11 ure, in het Huis der Notarissen, aan de Gelderschekade, verkopen: 735 balen Java koffie, alhier aangebracht van Batavia, per het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.
RC 101136
Advertentie Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New York (mede voor passagiers), het Nederlands gekoperd barkschip (opm: driemast-galjoot) VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven, om spoedig te vertrekken.

1837

RC 210137
Rotterdam, 20 januari. Den 19 januari zeilden van Helvoetsluis de JONGE ADRIANA, J.M. Hempel, en ELIZA, S.G. Molenaar, naar Batavia; CERES, J. Noord, en de VROUW NEELTJE, K. Parrel, naar Liverpool; de VIJF GEBROEDERS, C. van der Hoeven, naar New-York; HARMONIE, C.J. Reus, naar Triëst, en arriveerden ELISABETH, H. Pothoff, van Marseille, en MERWESTROOM, D.H. Hazewinkel, van St. Davids.
PGC 220837
Het schip de VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven, 37 dagen reis hebbend, van Havana naar Rotterdam is op 12 augustus gepraaid op 48º48’ N.B. en 9º6’ W.L.

Op 7 november 1837 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VIJF GEBROEDERS, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Rotterdam, voor J.F. Poodts als kapitein.

RC 181137
Rotterdam, 17 november. Heden zeilden CATHARINA, F. Rietmeyer, naar Batavia, en de VIJF GEBROEDERS, F. Poodts, naar Havanna. De wind N.O.

1838

ZP 231038
Den 9 juli lagen te Havana in lading de schepen VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, VAN SPEYK, kapt. Van der Wind, THETIS, kapt. Carst, WINDHOND, kapt. Ruurds, RUBENS, kapt. De Cock, en DOROTHEA LOUISA, kapt. Hogeman.

1839

ZP 210139 – 293
De 8e december lagen te Havana de schepen AURORA (opm: brik), kapt. J. Zuiderduin, bezig met laden voor Cowes, en VIJF GEBROEDERS (opm: 3mast-galjoot), kapt. F. Poodts,

Op 7 november 1837 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VIJF GEBROEDERS, aangevraagd door Jacques Serruys en Co., Rotterdam, voor J.F. Poodts als kapitein.

Op 19 september 1839 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de INDIAAN, aangevraagd door de Gebroeders Hendrichs, Amsterdam, voor H.M. Volkertsen als kapitein.
Deze zeebrief werd in november 1841 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag geretourneerd waarna op 5 november royement volgde.

ZP 021139 – 537
Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gekoperd barkschip INDIAAN (opm: driemast galjoot, ex-VIJF GEBROEDERS), kapt. H.M. Volkertsen. (Westerdok) Adres bij de Wed. J. van Wessel & Zoon. 
Bij de verkoop in 1839 duikt opeens de scheepstypering bark op. Dat is onjuist. Het casco was dat van een galjoot, slechts de tuigage was als die van een bark.
AH 151139
Texel, 13 november. Uitgezeild De INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, naar de Oost-Indien.

1840

JC 180340
Batavia. Binnengekomen den 16 maart, de bark (opm: galjoot) INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, van Amsterdam.
AB 050840
Texel, 3 augustus. Binnengekomen de INDIAAN, kapitein H.M. Volkertsen, van Batavia.
AH 071040
Volgens particulier bericht is 4 oktober uit Texel naar zee gezeild het schip INDIAAN, kapt. Volkertsen, van Amsterdam naar Batavia.

1841

JC 030241
Batavia, 1 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip (opm: galjoot) INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 4e oktober 1840.
AH 170741
Carga-lijsten Amsterdam: INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen, van Batavia met arak, gom, peper, sapanhout, sigaren, bindrottingen, tabak, zijdendoeken, rijst, huiden en koopmansgoederen; SOPHIA CECILIA, kapt. J.C. Radeloff, van Suriname met suiker en katoen; AMSTEL, kapt. D. Visser, van Boston met katoen, stelen, verfhout en duigen.
De INDIAAN was op 4 oktober 1840 naar Batavia vertrokken, afgezien  van één passagier vermoedelijk zelfs met nauwelijks of geen lading. Voor troepenvervoer kwam het schip uit 1817 niet meer in aanmerking, doordat de NHM de keuze had uit een overvloedig aantal veel jongere in Nederland gebouwde schepen. In Oost-Indië moet de kapitein de lading van particuliere handelaren bijeen hebben geschraapt, zie de cargalijst. Hij was afhankelijk van de marktwerking, terwijl vracht van schepen met lading van de NHM nog enigszins werd gesubsidieerd. Brood op de plank zal de rondreis dus zeker niet hebben opgeleverd. Vandaar dat in september het besluit zal zijn gevallen tot verkoop / sloop.
AH 170741
Advertentie. Naar Batavia zal medio augustus alhier tot vertrek gereed liggen, het extra snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip INDIAAN, gevoerd door kapt. H.M. Volkertsen. Iemand goederen te laden hebbende of van deszelfs voor passagiers zeer wel ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieve zich te adresseren bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel en Zoon, te Amsterdam of bij de kapitein aan boord.
AH 200941
Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, B.D. Bosscher, J. Schutte Hoyman en D. Beth, makelaars, zullen, ten overstaan van een bevoegd beambte, op maandag de 11e oktober 1841, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd Nederlands galjootschip, genaamd INDIAAN, gevoerd door kapt. H.M. Volkertsen. Volgens meetbrief lang 27 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 58 duimen, hol 3 ellen 54 duimen en alzo gemeten op 241 tonnen of 127 lasten Breder bij inventaris omschreven. Liggende in het Oosterdok aan den dijk. (opm: zie AH 131041).
AH 131041
Verkoping van schepen op maandag 11 oktober, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
een welbezeild gekoperd Nederlands galjootschip INDIAAN, kapt. H.M. Volkertsen.
NLG 6.900, in slag NLG 100. Opgehouden. (opm: op 5 november 1841 werd de zeebrief vervallen verklaard, vermoedelijk omdat het schip –  gebouwd 1817 – was of zou worden gesloopt.

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.267
DVD - XXXI – 132 III 163
ACTE BIJLBRIEF

Naam schip VIJF GEBROEDERS

plaats en datum acte bijlbrief, Baesrode, 24 februari 1817

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper Jean Baptiste Van Praet, meester-scheepsbouwer te Baesrode

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jacques Serruys & C°, handelaren te Antwerpen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang over stevens 103 voet 4 duim, wijd op berghouten 27 voet 3 duim, hol van de binnenwegger tot onder de dekbalken 14 voet 6 duim, alles Dermondse maat (Dendermondse maat?)

kiellegging februari 1816

tewaterlating 24 februari 1817 in de rivier Schelde

plaats / datum registratie Antwerpen, 20 maart 1817, deel 37, folio 142.

nummer van registratie deel

notaris bevestigende verklaring burgemeester van Baesrode

prijs NLG.

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/150709

Naam VIJF GEBROEDERS
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1830
Toegang 512.0044
Inventaris 132

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.315 Foto DVD IV – 035-037 _________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: de VIJF GEBROEDERS

Plaats en datum acte bijlbrief, Baesrode, 24 februari 1817

Soort schip galjoot

Bouwwerf / verkoper Jean Baptiste van Praet, meesterscheepsbouwer te Baesrode

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Jacques Serruys & Co., negocianten te Antwerpen

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken 3 masten

Afmetingen lang over stevens 103 voet 4 duim, wijd op borghouten 27 voet 3 duim, hol in de binnenwijger (?) tot onder de dekbalken 14 voet, 6 duim, alles Dendermondse maat

Kiellegging in februari 1816

Tewaterlating 24 februari 1817

Plaats en datum van registratie Antwerpen, 20 maart 1817

Nummer van registratie volume 37, deel 142, recto, case 8.

Notaris G.J. Neerinck, maire van de gemeente Baesrode

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: deze acte werd op 3 november 1834 door de griffie van de rechtbank te Rotterdam ingeschreven. (waarschijnlijk wegens transfers van het schip naar Nederland)

André Delporte 020407: een drie-masten galioot VIJF GEBROEDERS van 246 ton heb ik inderdaad bij Serruys; de schipbouwer was Jean Baptiste Van Praet of Joannes Baptist (1773-1860) die in 1803 trouwde met Maria A. Vertongen. De BV’s vertellen dat het schip in 1813 gebouwd werd .. Het schip is te vinden in de kranten van de jaren 182x als .. CINQ FRÈRES !! en de naam van kapt. Steur wordt gegeven als Stuere !!! precies opgesteld door een Brusseleeer ..Researcher/datum research ML/020407

Naam VIJF GEBROEDERS (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1834
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.42

DVD XI - 241
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip de VIJF GEBROEDERS

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 8 augustus 1839

type schip bark of galjootschip

bouwwerf/verkoper firma Jacques Serruys & Co., kooplieden en reders te Rotterdam

gevoerd door kapt. Frederik Poadts (?) (Poodts ?)

eigenaar/aankoper Joannes Ludovicus Hendrichs, voor zijn firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 augustus 1839

nummer van registratie deel 1 no. 27 kantoor bewaring hypotheken Amsterdam

notaris Fredrik Franke, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 15.000,-

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 210708

Naam VIJF GEBROEDERS (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3179

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.267
Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1839.42
Noord-Hollands Archief – Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.42
De heer Luc van Coolput, Antwerpen (LvC)
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
AN = Antwerpsch Nieuwsblad
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant