Inloggen
ANNEGIENA (VAN GRONINGEN) - ID 7688

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1851
Nat. Official Number: 543 GRON 1851
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galliot
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Hermannus Boerma, Kiel - (Gemeente Hoogezand), Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1851-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 71.00 *** Onbekend ***
Deadweight: 37.00 lasts
 
Length 1: 21.31 Meters ***Unknown***
Beam: 3.75 Meters ***Unknown***
Depth: 1.99 Meters ***Unknown***
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 ANNEGIENA (VAN GRONINGEN)
Manager: Ime Luitjes van Sluis, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Ime Luitjes van Sluis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1863-03-14 ANNEGIENA / SORANUS ?
Manager: Wietze Luitjes de Vries, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wietze Luitjes de Vries, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Gekocht op een openbare verkoop

Date/Name Ship 1863-04-20 SORANUS
Manager: Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PSNV
Additional info: Call sign since 1867

Ship Events Data

1851-00-00: NRC 230451
Groningen, 20 april. Ten vervolge op onze vroegere berichten delen wij thans een lijst van schepen mede, die vanaf de 1e januari tot de 16e april j.l. hier binnen gebracht zijn om opgetuigd en verder afgewerkt te worden:
12 april: de galjoot ANNEGIENA, kapt. J.L. van Sluis, groot 55 lasten, gebouwd aan de Kiel.
GRC 160951
Schoenergaljoot ANNEGIENA VAN GRONINGEN Ime L. van der Sluis,Gron. H. Boerma, Kiel
1863-04-14: *) Extract uit het voorlopige register tot verkoop van roerende goederen:
No. 1708. Op heden dingsdag den 14 April 1863 compareerde ten kantore van de Heer ontvanger van de Registratie der Burgerlijke acten te Groningen de heer Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, dewelke verklaarde, voornemens te zijn publiek te verkopen:
Op heden, dingsdag den 14 April 1863, des avonds te 7 uur ten huize van mejuffrouw de weduwe Rasker op de hoek van het Ameland te Groningen, ten verzoeke van Dirk Brondijk, barbier te Groningen, als gemachtigde (opm: om te verkopen, onderhands dan wel in openbare veiling) van Wietse Luitjes de Vries, stuurman, wonende te Groningen: Een snelzeilend best onderhouden Nederlands galjootschip genaamd ANNEGIENA, groot 71 tonnen, met zeer complete inventaris, thans liggende bij de Boteringepoortenbrug te Groningen aan bovengenoemde Wietse Luitjes de Vries in eigendom toebehorende. Enz.
Op heden dingsdag den 14 April 1863 compareerde voor Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, in tegenwoordigheid der twee nagenoemde en mede ondergetekende getuigen
Dirk Brondijk, barbier, wonende te Groningen, als gemachtigde van Wietse Luitjes de Vries, stuurman, wonende te Groningen, en zulks ingevolge onderhandse volmagt afgegeven te Amsterdam den 14 maart 1863, welke volmagt, na door de lasthebber in tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen getekend zijn, aan dit proces verbaal zal worden vastgehecht teneinde met dezelve ter registratie te worden aangeboden.
Het vervolg is een samenvatting:
Het galjootschoip ANNEGIENA, liggende bij de Boteringepoortenbrug in Groningen, was in 1851 volbouwd en nieuw van de bijl te water gebragt door Harmannus Boerma te Kiel, gemeente Hoogezand, en 14 maart 1861 voor publieke verkoop aangeboden.
De verkoop van het schip is incklusief opgoed en gereedschappen.
Aanvaarding kan dadelijk maar moet binnen 14 dagen na de veiling plaatsvinden.
‘De kooper zal daarenboven moeten overnemen de steenkolen en andere brandstoffen die zich aan boord bevinden voor de som van twaalf gulden, te betalen met en boven het koopschat’.
De koper zal voor zijn rekening moeten overnemen de assurantie premie over het lopende jaar en de napremie over het vorige jaar.
Nadat onderscheidene mondelinge opbiedingen waren gedaan is eindelijk het hoogst en laatste geboden de som van NLG 4200 door de heer Barend Barends, cargadoor wonende te Groningen, verklarende te hebben geboden voor zich en voor de heer Johan Herman Wijnne, cargadoor wonende mede te Groningen, te zamen handelende onder de Firma Wijnne en Barends.
Geregistreerd te Groningen 15 april 1863, deel 158 folio 16 verso vak 1

Vermoedelijk verkochten zij de galjoot meteen voor NLG 8000 aan Jan Themmen Doornbosch, negotiant te Groningen, die toen als eigenaar werd teboekgesteld. Er wordt niet gesproken over een participatie, maar dat blijkt uit het feit dat op 06.07.1863 Wijnne & Barends d.m.v. een redeij-ceduul in de kadastrale boeken kwam voor 1½/30ste aandeel. W & B zal ongetwijfeld het boekhouderschap hebben geclaimed, en had al een leuke boekwinst in de tas!
1868-10-19: Onderweg van Amsterdam naar Nantes met suikerafval 19.10.1868 geabandonneerd 34 mijl van Ouessant.
De bemanning werd gered door de bark THOMAS HENRY en 22 oktober 1868 te Deal geland

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Sluis, Ime Luitjes van

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Poelman, C.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 382
Overige informatie: C.Poelman was met vlagnummer R382 in de periode 1853 t/m 1873 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.Poelman met vlagnummer