Inloggen
ACHILLE - ID 17203

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-03-24 / 1830-10-28

Identification Data

Bouwjaar: 180?
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Built abroad
Werfnummer:
Technical Data

 
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-03-24 ACHILLE
Manager: Baes & De Bal, Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: Baes & De Bal, Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands

Date/Name Ship 1819-08-19 HOOP
Manager: Baes & De Bal, Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: Baes & De Bal, Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands

Date/Name Ship 1825-02-08 OSIRIS
Manager: Gebroeders De Bal, kooplieden en reders, Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: Gebroeders De Bal, kooplieden en reders, Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands

Date/Name Ship 1830-10-28 OSIRIS
Manager: Baes & De Bal, Ostend (Oostende), Belgium
Eigenaar: Baes & De Bal, Ostend (Oostende), Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Belgium

Ship Events Data

1827-02-00: Damaged
Eind februari, begin maart, heeft de OSIRIS, kapt. C. Schaken, op de Seven Stones gestoten en is lek te Scilly binnengelopen.
1827-10-10: Damaged
Op 24 oktober 1828 is de OSIRIS, de Kaap de Goede Hoop binnengelopen na op 10 oktober in een storm de grote mast te hebben verloren.
1832-08-28: Final Fate: Sunk

Op 28 augustus 1832 is de OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, bij Dymchurch (nabij Folkestone) gezonken.

Algemene informatie

1817

Op 24 maart 1817 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ACHILLE, aangevraagd door de L. Baes de Bal, Oostende, voor Peter Maas als kapitein.

Op 5 augustus 1817 werd een Turkse Pas verstrekt voor de ACHILLE, aangevraagd door de L. Baes de Bal, Oostende, voor Peter Maas als kapitein.

RC 140817
Rotterdam, 13 augustus. Den 12, des morgens, zeilden uit de Maas het schip de ACHILLE (opm: brik, thuishaven Oostende), kapt. P. Maas, naar......(niet vermeld)

1818

LCO 220518
Amsterdam, 20 mei. Den 11 dezer is van Penzance vertrokken het schip ACHILLE, kapt. Maas, van Marennes naar Ostende.

1819

Op 19 augustus 1819 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HOOP, aangevraagd door de L. Baes de Bal & Co., Oostende, voor Simon Hubroeck als kapitein, met vermelding ‘zeebrief 65 Zuid-Ned. van 24-03-1817 vervallen door andere naam schip, naam was ACHILLE’. Het schip lag te Oostende.

1821

RC 120521
Rotterdam, 11 mei. Van Vlissingen wordt van den 8 gemeld: Van den 2 tot den 8 dezer, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de EENDRAGT, B.H. Cappen, de VREDE, J.J. Greeven, en la MARIE FRANÇOISE (opm: MARIA FRANCISCA, smak, thuishaven Oostende), J. de Sorgher, van de Marennes; NEPTUNES, C. Gottsche, van Kiobenhaven (opm: Kopenhagen); de VROUW MARIA, Z.M. Schutt, en NEPTUNIS, J.F. Benter, van Bordeaux; CONCORDIA, H.J. Nagel, HAPPY RETURN, R. Shellabean, de MORGENSTAR, H.T. Veen, de VRIENDSCHAP (opm: smak, thuishaven Gent), J.B. le Secq, de EENDRAGT, H.J. Koster, de UNIE, J.B. Neurenberg, CHRISTINA TITRIA (opm: CHRISTINA EN TITIA), A.A. Potjer, de HOOP, Ede G. Jonker (opm: Ede Geerts Jonker), de ONDERNEMING, R. Hakker, de VROUW MARGARETHA, H.J. Veen, de ZEEPLOEG, M.N. Sikkes, AURORA (opm: smak), J.F. de Jong, en ANNA POUWLOWNA, H. Pothoff, van Liverpool; de VROUW ENGELINA, H.T. de Jonge, en de NOORDERSTAR, J.F. de Jong, van Noirmoutier; de JUFVROUW ENNA, H.J. Haverbult, van Oleron; MARIJANNE (opm: MARIANNE, pleit, thuishaven Brussel), A. van der Kaa, de COMMERCIE, J. Heitman, van Charlestown; de HOOP (opm: brik), kapt. S. Hubroeck, van Cette (opm: Sète);
MCO 170521
Advertentie. Vlissingen, 18 mei. Kapt. S. Hubroeck, met de brik de HOOP, van Cette (opm: Sète), met wijn, brandewijn, rozijnen en kurken, te Antwerpen gearriveerd, drager is van enige cognossementen, die aan order staan, voor Vlissingen bestemd; zo worden de houders daarvan verzocht zich deswegens, met opgave van de maat, gewicht en waarde hunner goederen, bij de heeren Arnold Rocholl & Zoon, te Vlissingen, bekend te maken.

Op 21 juni 1821 werd een Turkse Pas voor reis naar Lissabon verstrekt voor de HOOP, aangevraagd door de L. Baes de Bal & Co., Oostende, voor Simon Hubroeck als kapitein. Het schip was buitenslands gebouwd en lag te Riga.

1823

DC 110923
Vlissingen, 6 september. Van den 2 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE HOOP VAN OSTENDE, kapt. J. Hubroeck van Rio de Janeiro met koffij; DE JONGE YPERS (opm: kof JONGE IJPEUS), kapt. H.H. de Weerd van Liverpool met klipzout; de VROUW ZWAANTJE (opm: kof), kapt. J.J. Kortrijk van Petersburg met stukgoederen; CLARA MARGARETHA (opm: kof), kapt. P.D. Dik van Liverpool met klipzout;

1824

RC 091224
Rotterdam, 8 december. Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen HORTENSE, kapt. J.Y. van der Zweep, van Sevilie, de HOOP (opm: brik, Oostende), kapt. S. Hubroeck, van Rio Janeiro.
DC 141224
Vlissingen, 4 december. Voor Antwerpen bestemd ROSALIA (opm: galjoot, Antwerpen), kapt. R.R. de Haan, van Liverpool met klipzout; de VROUW MARIA (opm brik HOOP), kapt. S. Hubroeck, van Rio Janeiro, en HORTENSE (opm: fregat, Gent), kapt. J.Y. van der Zweep, van Sivilie (opm: Sevilla), beide met stukgoederen.

1825

AC 051025
Te Rio de Janeiro aangekomen: OSIRIS, kapt. S. Hubroeck, van Antwerpen; WILHELMINA, kapt. Meijburg en GEERTRUIDA EN ELISABETH, kapt. H.H. Bleeker, beide van Montevideo.

Op 8 februari 1825 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de OSIRIS, aangevraagd door Gebr. De Bal, Antwerpen, voor S. Hubroeck als kapitein. Men heeft kennelijk de scheepsnaam veranderd nadat L. Baes was uitgetreden.

1826

DC 070226
Vlissingen, 31 januari. Gisteren zijn, Voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede en vervolgens in de haven binnengekomen: OSIRIS, kapt. S. Hubroeck van Rio de Janeiro, met koffie en huiden; DE JONGE JOHANNA, kapt. H.A. Nieberding, van Londen met stukgoederen; DE JULIA, kapt. J.P. Visser, van de Marennes met zout.

Op 18 maart 1826 werd een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verstrekt voor de OSIRIS, aangevraagd door Frères de Bal, Oostende, voor C. Schaken als kapitein.

DC 290426
Vlissingen, 19 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en van den 17 dezer tot heden van onze rede naar zee gezeild: HERKULES, kapt. T. Schipman; L’EMELIE, kapt. M. van Kerkhoven en LE SANS REPOS, kapt. P. Pethers, alle drie naar Londen met boomschors; DE HARMONIE, kapt. J. Moller, naar Duinkerken, met ballast; ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, naar Hull met vlas; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Elie met boomschors; CATHARINA, kapt. D.E. Bruinger, naar de Oostzee met ballast; GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter, naar de Havanna en CHARLOTTE EMILIE, kapt. J. Claeys, naar Marseille, beide met stukgoederen; DE PELLIKAAN, kapt. J.H. Ricke, naar Londen en LE CESAR, kapt. M. Schalk, naar Fareham, beide met boomschors; DE TROMP, kapt. R.F. Nolles, naar de Marennes met ballast; OSIRIS, kapt. C. Schaken, naar Fernankin (opm: Pernambuco, nu Recife) en HERSTELLING, kapt. C. van Zomeren, naar Suriname, beide met stukgoederen;

1827

RC 060327
Rotterdam, 5 maart. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijsten van 27 februari en 2 maart.
- De MARIE, kapt. Zirck (opm: driemaster, thuishaven Gent, kapt. Jürgen Zirck), van Marennes naar Antwerpen is den 26 op Goodwin Sands geraakt en in stukken geslagen; het volk is gered.
- De OSIRIS, kapt. C. Schaken, van Pernambuc naar Antwerpen, heeft op de Seven Stones gestoten en is te Scilly met zes voet water in het hol binnengekomen. Het schip lost en de lading zal waarschijnlijk zwaar beschadigd zijn. (opm: het schip bleef behouden)
- De VROUW JOHANNA, kapt. Dows (opm: smak, kapt. Doewe Pieters Doewes), van Bordeaux naar Antwerpen, is den 28 februari te Birling Gap, bij Newhaven, vergaan. Het volk is gered en men hoopt het merendeel van de lading te bergen.
RC 220327
Rotterdam, 19 maart. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 16 maart:
De lading van de OSIRIS, kapt. Schaken, van Pernambuc naar Antwerpen, is te Scilly met zeer veel schade gelost. Enige van de kisten suiker waren geheel ledig gespoeld.

Op 14 december 1827 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de OSIRIS, aangevraagd door Frères de Bal, Antwerpen, voor J.H. Hintens als kapitein.

1828

Op 4 januari 1828 werd een Turkse Pas verstrekt voor de OSIRIS, aangevraagd door Frères de Bal, Antwerpen, voor J.H. Hintens als kapitein. Deze Turkse Pas werd op 8 mei 1829 geroyeerd.

JC 140628
Batavia, 11 juni. Heden is alhier aangekomen de brik OSIRIS, kapt. J.H. Hentens (opm: kapt. J.H. Hintens), den 22. januari van Antwerpen vertrokken.
JC 010728
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Brikken MERKUS, OSIRIS, PEKALONGANG, DOROTHEA, THAN GOUANSENG, CAROLINA en NEDERLANDER, en de schoener FATHALHAIR, benevens 13 buitenlandse schepen.
JC 260828
Batavia. Vertrokken 24 augustus de brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, naar Antwerpen, passagier P. Frenz.
RC 161228
Amsterdam, 14 december. Kapt. J.F. Wygers de Vries, gevoerd hebbende het Nederlands schip ROTTERDAM, als passagier, met de ABEL TASMAN overgekomen en bereids in Amsterdam gearriveerd, bericht, onder andere, de 19e augustus bij de eilanden Middelburg en Amsterdam, op 24 graden zuider-breedte, voor de straat van Mozambique, te hebben gepraaid de Nederlandse brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, van Batavia naar Antwerpen, welke de grote mast had verloren en naar Kaap de Goede Hoop zou zeilen, om zulks te herstellen (opm: zie RC 030129).

1829

RC 030129
Rotterdam, 2 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van 30 december: De 24e oktober is aan Kaap de Goede Hoop binnengelopen de OSIRIS, kapt Huntingh (opm: brik, kapt. J.H. Hintens), van Batavia naar Antwerpen, hebbende de grote mast verloren in een hevige storm op de 10e dier maand.
RC 070429
Amsterdam, 5 april. Het schip OSIRIS, kapt J.H. Hintens, van Batavia naar Antwerpen, laatst van de Kaap de Goede Hoop, was de 25e maart op de hoogte van Penzance.
RC 030929
Rotterdam, 2 september. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNETTE, kapt. M. van den Oever, naar Kadix; DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, naar Dublin; DE VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, naar Topsham; OSIRIS, kapt. J.H. Hintens en SOPHIA DOROTHEA, kapt. F. van der Steene, naar Batavia;

1830

JC 090230
Batavia, 6 februari. Heden arriveerde alhier de brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, de 28. augustus vertrokken van Antwerpen.
OHC 051030
Amsterdam, 2 oktober. Te Antwerpen is gearriveerd J.H. Hintens (opm: brik OSIRIS), van Batavia.

B
elgië
Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding van België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen waaronder de OSIRIS, die onder Belgische vlag verder ging..

1832

RC 040932
Rotterdam, 3 september. Uittreksel uit de Lloyds List van den 31 augustus.
De OSIRIS, kapt. Hinks (opm: brik, bouwjaar 1812, thuishaven Antwerpen, ex-Nederlandse vlag; kapt. J.H. Hintens), in ballast van Oostende naar Liverpool, is bij Dymchurch op vijf vademen diepte gezonken (opm: op 28 augustus); het volk is gered.

 

 

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
AC = Amsterdamsche Courant
JC = Javasche Courant
LCO = Leydsche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant