Inloggen
BAESRODE - ID 10654

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1827
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Damme Francis, van, Baesrode, Belgium
Date Laid Down: 1826-05-00
Launch Date: 1827-11-21
Technical Data

Net Tonnage: 227.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 26.78 Meters Registered
Beam: 5.06 Meters Registered
Depth: 3.76 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1828-01-07 BAESRODE
Manager: Jan de Boom, Denderleeuw, Belgium
Eigenaar: Jan de Boom, Denderleeuw, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Belgium

Date/Name Ship 1830-05-03 MARIA THERÈSE
Manager: G.J. Moll, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: G.J. Moll, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG. 7250,-

Date/Name Ship 1831-05-18 MARIE THERÈSE
Manager: G.J. Moll, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: G.J. Moll, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Netherlands

Ship Events Data

1836-00-00: Final Fate: Stranded

De MARIE THÉRÈSE is in juli 1836 op de Hindert gestrand en vergaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Joffroy, François
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1830

JCPB 040230
Advertentie. A. Giese, C. Grisar en W. Marsily, scheepsmakelaars te Antwerpen, zullen als Lasthebbenden van hunne Principalen op zaterdag den 6 maart 1830 aanstaande, des namiddags ten twee uren, in de kamer der makelaars boven de Beurs, aan de hoogstbiedenden verkopen te Antwerpen: het nieuw van eiken-hout gebouwd en in 1828 (opm: november 1827) van stapel gelopen Nederlands brikschip genaamd BASSERODE.
Met deszelfs twee masten, boeg sprit, touw-werk zoals het thans is liggende in het tweede Bassin. Lang over steven 26 ellen 78 duimen, wijd 5 ellen en 6 duimen, hol 3 ellen en 76 duimen en overzulks geijkt op 227 tonnen en aldaar dagelijks voor de gegadigden te zien. Voor nadere onderrichting vervoege men zich bij bovengenoemde makelaars.
(opm: het casco van de brik BAESRODE was in 1827 te Baasrode gebouwd maar niet getuigd; de koper vertuigde het schip tot bark, waarna het schip als MARIE THERÈSE in mei 1831 een Nederlandse zeebrief verkreeg)

1831

MCO 140631
Vlissingen, 11 juni. Den 9 en 10 dezer zijn van hier naar Rotterdam vertrokken, DE VRIENDSCHAP, kapt. F. Plok, van Londen, met stukgoederen; DE MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Suriname, met suiker en MARIA THERESIA, kapt. C. Geoffroy (opm: bark MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy; zie ook JCPB 040230), welke laatste den 18 april hier ter rede is gekomen, met ballast.
RC 210731
Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd geen krediet te geven aan de equipage van het Nederlands schip (opm: bark) MARIE THERÈSE), gevoerd door kapt. François Joffroy, alzo door de kapitein noch door iemand anders enige betaling zal geschieden.

1832

RC 190732
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: - Naar Batavia, het Nederlands gekoperd barkschip MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy, mede voor passagiers. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
RC 080932
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, mede voor passagiers:
- Het Nederlands gekoperd barkschip RIBBLE, kapt. S. van Delden; vertrekt 12 september.
- Het Nederlands gezinkt brikschip NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop; vertrekt 25 september.
- Het Nederlands gekoperd fregatschip DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener.
- Het Nederlands gekoperd barkschip MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy.
Adres bij Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
RC 290932
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, mede voor passagiers: - Het Nederlands gekoperd barkschip MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy, om woensdag aanstaande te vertrekken.

1833

JC 090233
Batavia, 7 februari. Gisteren zijn alhier gearriveerd het schip de VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, de 29 september vertrokken van Rotterdam, het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, met een passagier, de 23. september vertrokken van Amsterdam, het schip de VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh, met zeven passagiers, de 29 september vertrokken van Rotterdam, het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeijlstra, met enige passagiers, de 19 oktober vertrokken van Amsterdam, het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, met vier passagiers, de 21 oktober vertrokken van Rotterdam en de bark MARIE THERÈSE, kapt. J.F. Joffroy (opm: kapt. François Joffroy), de 21 oktober vertrokken van Rotterdam.
JC 020433 Ter rede van Soerabaija liggende schepen: de barken NEDERLANDER, MARQUIS OF HASTING, CONCORDIA, THEODORA, MARIE THERÈSE en REGRET, en de galjas KIM HOKHIM.
RC 051133
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, om met het einde dezer maand te vertrekken, het Nederlands barkschip MARIE THÉRÈSE, kapt. F. Joffroy. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuiper, Van Dam & Smeer.
RC 121133
Advertentie. Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam, om in december te vertrekken: Mede voor passagiers, om met het einde van deze maand te vertrekken, het Nederlands barkschip MARIA THERÈSE (opm: MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy.)Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig en Blokhuyzen.

1834

DC 040234
Hellevoetsluis, 2 februari. Van de morgen zeilden naar zee: Zr. Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luit. Jonkers; RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, DORTENAAR, kapt. H.P. Vis, WILHELMINA, kapt. D.A. de Jong, en MARIA THERESE, kapt. J. Joffroy (opm: bark MARIE THERÈSE, kapt. François Joffroy), alle vier naar Batavia;
PGC 150434
Overgenomen van De Mercure Belge, een lijst van 46 koopvaardijschepen welke vanaf de uitbarsting der Belgische revolutie tot op heden, de stad Antwerpen voorgoed hebben verlaten en zich met hun eigenaars naar Holland hebben begeven. Naar Amsterdam: de FELICITAS, de DILIGENTIA, de ROSALIE, de SURINAME, de EUGENIE, de MATHILDE, de AUGUSTIN, de JOSEPH, de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, de DIANA, de GRAAF BAILLET, de NATALIE, de JONGE PIETER en de STAD BRUGGE. Naar Rotterdam, de INDIAAN, de JAVA, de PRINS VAN ORANJE, de DE COCK, de ELIZA, de VASCO DE GAMA, de EMMANUEL, de BATAVIER, de ERASMUS, de MARIA, de MARGARETHA, de MALEYER, de BATAVIER, de PRINS FREDERIK, de MARIA THERESIA (opm: MARIA THERÈSE, nu MARIE THERÈSE), de ANNE HELENA, de STAD ‘s GRAVENHAGE, de GENERAAL CHASSE, de SUMATRA, de BELLONA, de ANJER, de RIBBLE, de KOOPHANDEL, de SCHELDE, de APOLLO, de AVENTURE, de JULIANA, de VIJF GEBROEDERS, de PHENOMEME, de MACASSAR, de VAN DER WERF en de ORTELIUS.

1835

RC 150835
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip MARIA THERÈSE (opm: MARIE THERÈSE). Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam en Smeer

1836
 
AH 240636
Volgens particulier bericht is bij Goeree totaal verongelukt het schip MARIA THERESIA, kapt. Joffroy, van Batavia naar Rotterdam, de equipage gered. (opm: zie ook DC 250636; als brik BAESRODE gebouwd Baesrode 1827 en opgelegd; in 1830 van de werf gekocht, vertuigd tot bark, verdoopt tot MARIA THÉRÈSE; in 1831 als MARIE THÉRÈSE, onder Nederlandse vlag in de vaart gebracht; kapt. F. Joffroy)
DC 250636
Hellevoetsluis, 23 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, en ANETTA, kapt. P. Ouwehand, beiden van Liverpool, en de loodsboot no. 7, welke aan boord had de equipage van het schip MARIA THERESIA, kapt. Joffroij (opm: bark MARIE THÉRÈSE, kapt. J. Joffroy, zie AH 240636), komende van Batavia, welke met het naar binnen zeilen op de Bol van de Hindert is vastgeraakt en spoedig daarna totaal verbrijzeld.

In de koopakte van 3 mei 1830 wordt het schip MARIA THERÈSE genoemd. De later uitgegeven Nederlandse zeebrieven alsmede de meeste berichten in de Kronieken spreken van MARIE THERÈSE. Waarschijnlijk heeft reder Moll de naam uit politieke overwegingen ‘vernederlandst’.
Van de MARIE THÉRÈSE is de aanvraag eerste zeebrief d.d. 27.10.1830, aangevraagd door G.J. Moll te Antwerpen voor kapt. F. Joffroy. Het verzoek werd afgewezen: de Staatsraad achtte zich in de tegenwoordige omstandigheden (opm: opstand der Belgen en dreigende afsplitsing) onbevoegd aan het verzoek te voldoen.
Nadat Moll zijn kantoor naar Rotterdam had verplaatst werden op 18.05.1831 een eerste ZB en TP afgegeven voor kapt. François Joffroy.

Het schip (omschreven als bark) mat 116 lasten en was in Oost-Vlaanderen gebouwd.

Op 13.11.1833 werd opnieuw voor deze combi een ZB afgegeven.
Op 08.07.1836 werd de zeebrief geretourneerd en geannuleerd, met als reden ‘schip verongelukt’.

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.259 Foto DVD II – 96-98 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: BAESRODE, thans MARIA THERÈSE

Plaats en datum acte koop/verkoop, Antwerpen, 3 mei 1830

Soort schip een onopgetuigd nieuw hol van een brik; koper heeft het schip verdoopt en laten tuigen als barkschip

Bouwwerf / verkoper Jan de Boom, eigenaar en scheepsbouwmeester te Denderleeuw

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper G.J. Moll, koopman en reder

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief, afgegeven 13 oktober 1827 te Gent: 227 zeetonnen

Tuigage en aantal dekken 2 ondermasten met want en stagen (opm.: moet nog verder opgetuigd worden) 1 dek, gebouwd van eikenhout, verbonden met ijzeren nagelen en bouten

Afmetingen lang 26,78 m., breed 5,06 m., hol 3,76 m.

Kiellegging mei 1827

Tewaterlating oktober 1827

Plaats en datum van registratie Antwerpen, 5 mei 1830

Nummer van registratie blad 26, recto, vak 1 en 2.

Notaris door tussenkomst van Karel Grisar, beëdigd scheepsmakelaar te Antwerpen

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 7.250,-

Bijzonderheden: bij deze koop/verkoop ligt dit nieuwe hol in het 2e dok. Het gemeld brikschip is door gemelde verkoper op zijn scheepstimmerwerf te Baesrode in 1827 nieuw gebouwd en in begin oktober 1827 te water gelopen.
(Achterliggende verklaring van bouw:) Francis van Damme, scheepstimmerman te Baesrode, verklaart in mei 1827 op zijn scheepstimmerwerf de kiel te hebben gelegd voor rekening van de heer Jan de Boom. (opm: waarschijnlijk was de werf eigendom van Jan de Boom, doch was Francis van Damme de scheepsbouwmeester)

Researcher/datum research ML/220207

Naam MARIA THERỀSE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1831
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.259a
DVD - XXXI – 132 III 149-150
BIJLBRIEF

Naam schip BAESRODE

plaats en datum acte bijlbrief, Baesrode, 21 mei 1830

type schip brik, gebouwd van eikenhout met ijzeren nagelen en bouten

bouwwerf/verkoper Francis Van Damme, scheepstimmerman te Baesrode
oorspronkelijk gebouwd voor Jan de Boom, Denderleeuw

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan de Boom, Denderleeuw

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 227 ton (meetbrief Gent 13 oktober 1827)

tuigage / aantal dekken 2 masten 1 dek

afmetingen 26,78 x 5,06 x 3,76 meter

kiellegging mei 1826

tewaterlating begin oktober 1827

plaats / datum registratie Antwerpen, 5 oktober 1830

nummer van registratie blad 162 recto vak 2

notaris bevestigende verklaring burgemeester van Baesrode, district Dendermonde makelaar Charles Grisar, Antwerpen

prijs NLG.

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/030709

Naam BAESRODE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1830
Toegang 512.0044
Inventaris 132

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.259a
DVD - XXXI – 132 III 149-150
BIJLBRIEF

Naam schip BAESRODE

plaats en datum acte bijlbrief, Baesrode, 21 mei 1830

type schip brik, gebouwd van eikenhout met ijzeren nagelen en bouten

bouwwerf/verkoper Francis Van Damme, scheepstimmerman te Baesrode
oorspronkelijk gebouwd voor Jan de Boom, Denderleeuw

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan de Boom, Denderleeuw

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 227 ton (meetbrief Gent 13 oktober 1827)

tuigage / aantal dekken 2 masten 1 dek

afmetingen 26,78 x 5,06 x 3,76 meter

kiellegging mei 1826

tewaterlating begin oktober 1827

plaats / datum registratie Antwerpen, 5 oktober 1830

nummer van registratie blad 162 recto vak 2

notaris bevestigende verklaring burgemeester van Baesrode, district Dendermonde makelaar Charles Grisar, Antwerpen

prijs NLG.

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/030709

Naam BAESRODE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1830
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.259a
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.259b
Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.259
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
Luc van Coolput, Antwerpen
JC = Javasche Courant
JCPB = Journal du Commerce des Pays-Bas
MCO = Middelburgsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant