VOORZORG



Identification Data
 
Year built: 1901
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 3709 AMST 1901
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks:

 



Construction Data
 
Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1901-03-09
Delivery Date: 1901-05-00

 



Technical Data
 
Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 300.23 Gross tonnage
Net Tonnage: 264.13 Net tonnage
Deadweight: 507.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 46.26 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 42.23 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.80 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.98 Meters Draught, maximum
 
-

 



Configuration Changes
 

 



Ship History Data
 
Date/Name Ship 1901-05-00 VOORZORG
Manager: Firma Duinker & Goedkoop, Amsterdam, Netherlands
Owner: Mij. Zeilschip Voorzorg, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PWTO
Additional info:


 



Ship Events Data
 
1901-03-00: DS 10.03.1901:
Gisteren is bij de werf Gebr. J. & G. Verstockt te Martenshoek te water gelaten de stalen 3 mast schoener “VOORZORG”, groot 450 ton, en bestemd voor Duinker & Goedkoop te Amsterdam. Kapitein op het schip wordt W. Hazewinkel.

1901-04-20: Dagregister deel 12 nummer101 den negenden Mei 1900een. De ondergeteekende G. Verstockt, scheepsbouwmeester te Martenshoek, verklare bij dezen in dit jaar op mijn werf aldaar te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebracht een schoenerschip genaamd `Voorzorg` in eigendom toekomende aan de Heeren Duinker & Goedkoop te Amsterdam en bevaren wordende door Willen Hazewinkel, ingevolge meetbrief te Martenshoek 15 April 19012 no. 224 gemeten bruto op 850,53 kubieke meter of 300,23 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 748,25 kubieke meter of 264,13 tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Martenshoek, gemeente Hoogezand, op heden den 20 April 1901. Get. G. Verstockt. In de kantlijn staat bijgeschreven: Schoenerschip genaamd `Voorzorg` groot netto 748,25 kub. M of 264,13 tonnen. Volgens verklaring van den scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand, te Martenshoek 4 Mei 1901 gebrand 3709 AMST 1901.

1904-07-00: Final Fate: 05.07.1904 onderweg van Paramaribo (Suriname) naar Aruba ter hoogte van Kingstown gezonken. De bemanning werd gered. NRC 06.07.1904: Amsterdam, 5 juli. Volgens door de rederij alhier van de kapitein Holthuis ontvangen telegram is de Nederlandse schoener “Voorzorg”, van Paramaribo naar Aruba, op zee gezonken. De gehele bemanning is gered en te Kingston (Jamaica) geland.
DS 21.07.1904: Kingston (Ja), 5 juli. De Nederlandse schoener “VOORZORG”, 264 ton groot en gebouwd in 1901, zonk op 29 juni ca. 160 mijl oostzuidoost van Jamaica.


 



Ship Masters Data
 
Date from: 1903
Captain: Hazewinkel, W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0


 



Sources
-