Nieuwsbrief nr. 37, februari  2018

Personalia

- Onze medewerker van het eerste uur Rinze Mast lijkt zich fantastisch te hebben hersteld van zijn kwaadaardige ziekte. Volledige zekerheid op een totale genezing is er (nog) niet, maar Rinze heeft er alle vertrouwen
- Luc van Coolput, onze ‘evenknie’ in Antwerpen, moet als gevolg van een oogziekte zijn medewerking aan de uitwisseling van gegevens vrijwel opgeven. Het bestuur wenst Luc en zijn echtgenote sterkte, en dankt Luc voor de zeer waardevolle gegevens en adviezen die hij in vele jaren heeft verstrekt.
- Mevrouw Ineke Boogaarts heeft Marhisdata in december verlaten om haar andere hobby, bestudering van de geschiedenis van Rotterdam, weer op te pakken. Wij hebben node afscheid van haar genomen en danken haar voor haar grote inzet..

 Secretariaat

Tijdens de bestuursvergadering van 1 februari heeft Ger Mulder het (usb)stokje als secretaris overgedragen aan historicus dr. Jurjen Leinenga. Ger heeft Marhisdata in deze hoedanigheid drie keer als ‘ínterim’ gediend: 1/2009 – 10/2010, 1/2014 – 10/2015 en 2/2016 –  2/2018. Het bestuur spreekt zijn grote erkentelijkheid uit voor hetgeen Ger voor Marhisdata heeft betekend. Het emailadres van Jur Leinenga is leinenga@xs4all.nl, zie verder de website.

 Vernieuwing website

De vernieuwde website begint gestalte te krijgen. Tijdens de jongste bestuursvergadering heeft Ap inzicht gegeven in de stand van zaken. Niet alleen de systeembouwer, maar ook Marhisdata zelf zal nog het nodige werk moeten verzetten.

 Schepenlijst Nederlandsch-Indië

De lijst van de Europees getuigde zeeschepen in Nederlandsch-Indië is bijna voltooid over de periode 1815 – 1913. De stoomschepen, fregatten, barken, brikken, schoeners en kotters worden daaruit geselecteerd en de prauwen, topen, tjambangans enz. verwijderd. Hieruit moeten alle dubbele namen worden geëlimineerd – een nauwkeurig en maanden vergend werk waarmee reeds een begin is gemaakt.
Het fotograferen in het Nationaal Archief van de uitgereikte Indische zeebrieven 1818-1849 is weer ter hand genomen. Dit is een omvangrijk werk, omdat deze onderdeel zijn van de massa dagelijkse besluiten van de Gouverneur-Generaal. Het verwerken van deze besluiten voor zeebrieven in spreadsheets is reeds begonnen. Wij hopen in de komende jaren ook de periode 1850-1941 te vinden, te fotograferen en te verwerken.

 Vertrouw nooit op boeken, maar ga terug tot de bron

Onder dit motto rapporteerde ons bestuurslid Research, Marien Lindenborn, over de vondst van een scheepswerfje op Jersey. Hij onderzocht de geschiedenis van de bark MONTROSE, IDnr. 4376, in 1861 op Jersey gebouwd, in 1890 aangekocht door F.L. Drenth, Oude Pekela en in maart 1896 op het Stortemelk gestrand en vergaan.
In Lloyd’s Register. stond als scheepsbouwer Le Rougetel op Jersey. Deze naam Marien onbekend zijnde ging hij navraag doen bij de historische vereniging in St. Helier, Jersey. Men bleek zowel de scheepswerf als de MONTROSE te kennen: George Asplet in Gorey, een gehucht op Jersey. Tussen 1860 – 1864 waren daar vijf zeilschepen gebouwd, waarvan de in april 1861 tewater gelaten MONTROSE de grootste was. Marien nam voor verificatie contact op met professor Ian Buxton, Newcastle, die de informatie uit St. Helier kon bevestigen. De naam Le Rougetel bleek een foutje van L.R. te zijn geweest.

 Jaarlijkse bijeenkomst medewerkers te Meppel 2018

De datum is vastgesteld op zaterdag 20 oktober, aanvang 10.30 uur.

 Een fout, verregaande nonchalance of was het oplichting?

Een nazaat van kapt. kapitein Egbert Harms Switters zocht opheldering over de tjalk VRIENDSCHAP en riep onze hulp in. In de database van Marhisdata had hij gelezen dat de eerste zeebrief dateerde van 14 juli 1814, terwijl de vragensteller kennis draagt dat Switters op 11 mei 1815 een koopcontract tekende met de scheepsbouwer (K.S. de Vries, Groningen) toen de (nieuwe) tjalk op de werf stond en nog moest worden afgetimmerd.
Wij vonden:
Nadat de Nederlanden in 1810 door Frankrijk waren ingelijfd was de tjalk in mei 1811 als AMITIÉ ‘gefranciseerd’, dwz onder Franse vlag gebracht. Vanaf juli 1814 voer de tjalk weer onder Nederlandse vlag. Vermoedelijk was de oude tjalk in 1815 verkocht, zodat de zeebrief naar Den Haag had behoren te worden opgezonden, maar dat is niet gebeurd. Door de veronderstelde verkoop kon wel 500 gulden als aanbetaling worden gedaan.
De bijlbrief (het geboortebewijs van een schip) van het hol (casco) dat weer de naam VRIENDSCHAP zou krijgen, werd op 24 november 1815 afgegeven aan kapt. Switters en het eigendom op 1 december geregistreerd. Mogelijk heeft Switters in eigen regie het schip gedurende de winter verder zelf afgetuigd en daarbij de aanschaf van rondhouten, zeilen, touwwerk, pompen en het smeed- en koperwerk aanbesteed om voorjaar 1816 in de vaart te gaan. De te verwachten eerste zeebrief is echter niet gevonden.
Vermoedelijk is deze zelfs niet aangevraagd en heeft Switters op de zeebrief van zijn oude tjalk gevaren. Dat komt (bij ons) aan het licht wanneer op 29 januari 1817 een nieuwe zeebrief wordt aangevraagd omdat de oude zeebrief – die van 11 juli 1814 – is verlopen.
Noch Den Haag noch de consuls in de havens die het schip in het buitenland heeft aangedaan hebben ontdekt dat de (nieuwe) meetbrief niet met de gegevens uit de (oude) zeebrief correspondeerde. Daarbij speelt vermoedelijk een rol dat beide schepen tjalk waren.

 Het bestuur