Stichting Maritiem-Historische Databank
  Kronieken voorbeeld 
 

Pagina uit Maritieme Kroniek, jaargang 1850

NRC 071250
Rotterdam, 6 december. Eergisteren is van de werf De Zwarte Raaf te Amsterdam van de scheepsbouwmeester J. Knol met goed gevolg van stapel gelopen het barkschip de ZEEPLOEG.

NRC 071250
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Valparaiso, Panama en San Francisco het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjer, hebbend uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de heer Ed. Serruys en van Kuyper, Van Dam & Smeer.

NRC 091250
Brixham, 5 december. Heden is alhier lek, met verlies van zeilen, enz, binnengelopen het Nederlandse kofschip HENRIETTE ALBERDINA, kapt. v.d. Velde, van Amsterdam naar Cadix gedestineerd. De equipage wilde de reis niet verder voortzetten.
NRC 091250
Husum, 30 november. Het bericht, hetwelk wij voor enige tijd mededeelden, als zou het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. Kremer, van Amsterdam op hier bestemd, verongelukt zijn zie ons nommer van 26 november j.l. is gebleken onwaar te zijn, daar genoemde bodem hier heden gearriveerd is.

NRC 091250
Gothenburg, 30 november. Het Nederlandse tjalkschip ANNECHINA CATHARINA, kapt. Koetze, te Veendam te huis behorende, van Dantzig met een lading tarwe naar Amsterdam bestemd, is de 26e dezer op Koholmen bij Winga gestrand en verbrijzeld. Van de bemanning is alleen de kok gered. De inventaris is mede geborgen, de lading echter verloren.

NRC 101250
Rotterdam, 9 december. Het Nederlandse kofschip EPPIEN, kapt. Potjewijd, is de 6e dezer te Falmouth lek binnengelopen. Hetzelve moet lossen om te repareren.

NRC 101250
Rotterdam, 9 december. Het schip VRIENDEN, kapt. Biorn, van Amsterdam te Newport aangekomen om een lading steenkolen voor Manilla in te nemen, is in de nacht van 5 op 6 dezer aldaar op zijde gevallen, doch de volgende morgen weder gerecht. Hetzelve maakte enigszins water en is aan bakboordszijde zeer beschadigd.

NRC 111250
Portsmouth, 6 december. Het schip LIBRA, kapt. Greven, van Cardiff naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd.

NRC 121250
Rotterdam, 11 december. Het fregatschip FLEVO, kapt. Van der Mey, van Batavia naar Amsterdam bestemd, bevond zich de 7e op de hoogte van Penzance, zijnde de 1e dezer aangezeild door een Zweedse brik, waardoor hetzelve de kluiverboom verloren en nog andere averij bekomen had. De brik was 5 minuten daarna verdwenen.

NRC 121250
Rotterdam, 11 december. Aangaande het schip MEIKE, kapt. Zeilinga, van Amsterdam naar Koningsbergen bij Stolpmnde (opm: Ustka) gestrand, wordt volgens brief van Dantzig van de 3e dezer gemeld, dat hetzelve gebroken en wrak was. Van de lading was een gedeelte...Pagina uit Maritieme Kroniek, jaargang 1897

PGC 040197
Philadelphia, 21 december. Het stoomschip CHARLOIS, hier van Rotterdam aangekomen, heeft op de reis aanhoudend met zware stormen te kampen gehad, waardoor het schip is lek gesprongen terwijl ook enige dekschade werd belopen en enige spanten zijn gebogen of gebroken. De reparatiekosten worden geschat op USD 18 en het oponthoud op circa 14 dagen.

NRC 050197
Amsterdam, 4 januari. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht zijn bergers weder aan boord van het stoomschip JUPITER geweest. Het achterruim is lens gepompt, waarna daaruit koffie werd gelost.

PGC 050197
Te Delfzijl zijn gedurende 1896 ingeklaard: 252 zeil- en 165 stoomschepen. Uitgeklaard zijn 382 zeil- en 153 stoomschepen.
Te Harlingen zijn gedurende 1896 aangekomen 411 stoomschepen metende 433.984 m, tegen 306 stoomschepen metende 332.965 m in 1895, en 71 zeilschepen metende 36.468 m tegen 79 zeilschepen metende 34.416 m in 1895. Vertrokken zijn 411 stoomschepen metende 434,108 m (304 331,094 m) en 68 zeilschepen metende 33.973 m (82 36.468 m).

PGC 050197
Londen, 31 december. Volgens telegram uit Paramaribo heeft het aldaar van Amsterdam aangekomen Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK van de Koninklijke West-Indische Maildienst gedurende de reis met stormweer te kampen gehad, waarin twee boten werden weggeslagen en enige lichte dekschade werd belopen; o.a. werd het stuurtoestel iets beschadigd.

PGC 050197
Vlissingen, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE, van Rotterdam naar Antwerpen bestemd, is op de Spijkerplaat aan de grond geraakt, doch kwam zonder assistentie weder vlot en zette de reis voort.

PGC 050197
Fredrikstad, 29 december. Het schip CASTOR, kapitein Olsen, van Rotterdam naar Christiania (opm: Oslo), is bij Sster gestrand en zit tot het dek onder water.

NRC 060197
Londen, 4 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE, zaterdag te Queensboro van Vlissingen aangekomen, kwam na het landen der passagiers ten anker om rond te zwaaien, ten einde weder gereed te liggen om na de mail ingenomen te hebben, te kunnen vertrekken. Zodra het echter op de plaats langszij het hoofd was gekomen, werd bemerkt, dat het voorste deel van het stoomschip vol water begon te lopen. De pompen werden onmiddellijk aangezet en met behulp van de scheepswerf van Sheerness werd het stoomschip ledig gepompt. Het had een groot gat in n der platen gekregen, vermoedelijk doordat het bij laag water bij het rondzwaaien tegen de hand (opm: vloei) van het anker heeft gestoten. De voor de PRINSES MARIE bestemde passagiers en mail zijn vervoerd met het stoomschip KONINGIN WILHELMINA.

NRC 060197
Vlieland, 5 januari. Rondom het wrak van de MULA vormen zich zandbanken, terwijl de masten van het gezonken stoomschip MINISTER ACHENBACH moeten verwijderd worden.